08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Decizii

Consiliul
2022
X ședința extraordinară — 07.07.2022
Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la decizia CMB nr. 4/36 din 25.07.2019 ”Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a organigramei primăriei mun. Bălți” cu modificările și completările ulterioare(Nr. 10/3 din 07.07.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 30.11.2021 ”Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a аjutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului unicipal” cu modificările și completările ulterioare(Nr. 10/2 din 07.07.2022)
Cu privire la contractarea împrumutului pentru dezvoltarea drumurilor și podurilor din mun. Bălți(Nr. 10/1 din 07.07.2022)
IX ședința ordinară — 28.06.2022
Cu privire la acordarea alocației unice veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova(Nr. 9/34 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”(Nr. 9/33 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului „Asigurarea condițiilor de igienă și sanitație în Școala de Arte „Ciprian Porumbescu” din municipiul Bălți””(Nr. 9/32 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Centrul de studiere a Limbilor „Limba Noastră””(Nr. 9/31 din 28.06.2022)
Cu privire la exprimarea consimțământului pentru încheierea Acordului prealabil de pre-finanțare pentru realizarea Proiectului de mobilitate urbană și iluminat stradal în municipiul Bălți în cadrul Programului „GrCF2 W2 E2”(Nr. 9/30 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către Întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți”(Nr. 9/29 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea Programului municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”(Nr. 9/28 din 28.06.2022)
Cu privire examinarea adresării ÎM „Asociația pieților din mun. Bălți” nr. 169 din 06.04.2022(Nr. 9/27 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și Asociația obștească „MP”(Nr. 9/26 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Taucci Vasile (post-mortem)(Nr. 9/25 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Donnic Dmitri (post-mortem)(Nr. 9/24 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Scoric Vasili(Nr. 9/23 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Șmuț Vladimir(Nr. 9/22 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 16/54 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. „Biroul Arhitectură și Sistematizare””(Nr. 9/21 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. Centrul de Studiere a limbilor „Limba noastră””(Nr. 9/20 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 7/16 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră””(Nr. 9/19 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori ai administrației publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenție, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/20 din 23.02.2021(Nr. 9/18 din 28.06.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr.16/75 din 21.12.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de сonsultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanizmul local intersectorial de cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a familiilorlor din mun.Bălți””(Nr. 9/17 din 28.06.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr.7/15 din 14.11.2019 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2020-2021 și a Planului de acțiuni privind implimentarea acestuia””(Nr. 9/16 din 28.06.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional “Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”(Nr. 9/15 din 28.06.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii oficiului „Ghișeul unic””(Nr. 9/14 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”(Nr. 9/13 din 28.06.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”(Nr. 9/12 din 28.06.2022)
Cu privire la inițierea consultării publice cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 5, str. Decebal 146”(Nr. 9/11 din 28.06.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Direcția de Troleibuze din mun. Bălți» cu drept de gestiune economică(Nr. 9/10 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea și completarea anexei la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 8/2 din 17.06.2022 „Cu privire la acordul de primire a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălţi”(Nr. 9/9 din 28.06.2022)
Cu privire la transmiterea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” obiectelor după reparația capitală(Nr. 9/8 din 28.06.2022)
Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din str. Hotin 1 (blocul central) Liceului Teoretic ”D. Cantemir”(Nr. 9/7 din 28.06.2022)
Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în gestiune economică ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi”(Nr. 9/6 din 28.06.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier(Nr. 9/5 din 28.06.2022)
Privind acordarea persoanelor fizice a scutirii de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2022(Nr. 9/4 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de remediere a deficiențelor constatate de către Curtea de Conturi conform Hotărîrilor nr.11 și nr.12 din 31.03.2022(Nr. 9/3 din 28.06.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 9/2 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 9/1 din 28.06.2022)
VIII ședința extraordinară — 17.06.2022
Cu privire la acordul de primirea a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți(Nr. 8/2 din 17.06.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 8/1 din 17.06.2022)
VII ședința extraordinară — 27.05.2022
Cu privire la aprobarea unor măsuri organizatorice pentru sărbătorirea Zilei ocrotirii copilului(Nr. 7/16 din 27.05.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi”(Nr. 7/15 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului ,,Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”(Nr. 7/14 din 27.05.2022)
Cu privire la amânarea achitării redevenței prevăzute în Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013.(Nr. 7/13 din 27.05.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți No 2/48 din 25.02.2020 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al Instituției Medico - Sanitare Publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți””(Nr. 7/12 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălțiși BC „Moldindconbank” S.A.(Nr. 7/11 din 27.05.2022)
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Bălți în instanțele de judecată(Nr. 7/10 din 27.05.2022)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”(Nr. 7/9 din 27.05.2022)
Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2021(Nr. 7/8 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Soroca, 21, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300107.031, prin separare(Nr. 7/7 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. A. Hâjdău, 6, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300204.022, prin separare(Nr. 7/6 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Academician Lazăr Dubinovschi , 19/A, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300317.010, prin separare(Nr. 7/5 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ - teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească „Asociația Migranților de Pretutindeni „Diaspora - Get Adaptable””(Nr. 7/4 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea cuantumului bursei municipale și a listei nominale a candidaților la bursa municipală pentru anul 2022(Nr. 7/3 din 27.05.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 7/2 din 27.05.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 7/1 din 27.05.2022)
VI ședința extraordinară — 29.04.2022
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Șalom Aleihem, str. Apelor, str. 1 Mai, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu”(Nr. 6/24 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă anexei nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019 ”Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei primăriei mun. Bălți”(Nr. 6/23 din 29.04.2022)
Сu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică “cu strigare”” cu modificările ulterioare(Nr. 6/22 din 29.04.2022)
Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300301.503 amplasat pe str. Nicolae Iorga(Nr. 6/21 din 29.04.2022)
Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300201.1177 amplasat pe str. Mihail Lesecico(Nr. 6/20 din 29.04.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/9 din 19.12.2019 ”Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea mecanismului achizițiilor publice în domeniul socio-medical pentru necesitățile organizațiilor obștești”(Nr. 6/19 din 29.04.2022)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”(Nr. 6/18 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”(Nr. 6/17 din 29.04.2022)
Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți” și IMSP ,,Centrul Stomatologic municipal Bălți”(Nr. 6/16 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți № 7/13 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. „Hotelul Bălți””(Nr. 6/15 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 169 din 18.12.1996(Nr. 6/14 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 269 din 06.01.1999(Nr. 6/13 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 200 din 03.08.1997(Nr. 6/12 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 21 din 29.06.1994(Nr. 6/11 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/68 din 31.07.2018 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. 7 din str. G. Coşbuc, 17 dlui Alexandr Nicov”(Nr. 6/10 din 29.04.2022)
Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată(Nr. 6/9 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală și Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți(Nr. 6/8 din 29.04.2022)
Cu privire la efectuarea modificării deciziei Consiliului mun. Bălți, nr. 1/3 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Mecanismului privind modul de prestare a serviciilor de alimentare cu prînzuri pentru categoriile de persoane socialmente vulnerabile din municipiul Bălți”.(Nr. 6/7 din 29.04.2022)
Cu privire la crearea Serviciului Social „Casă de copii de tip familial” în baza familiei Ceban (soția - Olga Ceban, soțul – Ion Ceban) în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei(Nr. 6/6 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/13 din 08.11.2007 „Cu privire la crearea Centrului de Criză Familială „Sotis””, cu modificările și completările ulterioare(Nr. 6/5 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru organizarea alimentației gratuite a elevilor claselor a 5-12-a din familii defavorizate în gimnaziile și liceele mun. Bălți(Nr. 6/4 din 29.04.2022)
Сu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2021.(Nr. 6/3 din 29.04.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 6/2 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”.(Nr. 6/1 din 29.04.2022)
V ședința extraordinară — 20.04.2022
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019„Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a organigramei primăriei mun. Bălți”(Nr. 5/6 din 20.04.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea concepției amplasării gheretelor comerciale provizorii pe teritoriul municipiului Bălți”(Nr. 5/5 din 20.04.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului Urbanistic al municipiului Bălţi”(Nr. 5/4 din 20.04.2022)
Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/6 din 11.03.2022 „Сu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune,ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală””(Nr. 5/3 din 20.04.2022)
Cu privire la numirea în funcția de ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________.(Nr. 5/2 din 20.04.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de contractare a unui împrumut bancar pentru finanțarea lucrărilor de dezvoltare a gospodăriei drumurilor din mun. Bălți.(Nr. 5/1 din 20.04.2022)
IV ședința ordinară — 29.03.2022
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/16 din 30.06.2021(Nr. 4/66 din 29.03.2022)
Cu privire la stabilirea mărimii indemnizației alesului local pentru participarea la ședințele Consiliului municipal Bălți(Nr. 4/65 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Asociația piețelor din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2022(Nr. 4/64 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și „Gelibert” SRL(Nr. 4/63 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor de parcare auto a unităților de transport la stațiile de parcare auto ÎM „DRCD Bălți”(Nr. 4/62 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea demersului AO “Autism Hope” nr. 40 din 03.01.2022(Nr. 4/61 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea adresării ________ din _____.(Nr. 4/60 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea adresării AO “Uniunea pentru Echitate și Sănătate” nr. 126 din 24.12.2021(Nr. 4/59 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea cererilor ÎI „Moisa Svetlana” din 04.10.2021 și din 04.02.2022(Nr. 4/58 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea cererii Organizației Veteranilor din municipiul Bălți a RM nr. 01 din 07.02.2022(Nr. 4/57 din 29.03.2022)
Cu privire la examinarea adresării ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” nr. 18 din 29.11.2021(Nr. 4/56 din 29.03.2022)
Cu privire la examinarea adresării ÎM ”Regia ”Apă-Canal-Bălți” nr. 37 din 11.01.2022(Nr. 4/55 din 29.03.2022)
Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-98 din 25.01.2022(Nr. 4/54 din 29.03.2022)
Cu privire la soluționarea contestației formulată de către ”Petrom-Moldova” SRL, înregistrată la Primăria mun. Bălți cu nr. de intr. 03-11/100 la data de 04.01.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică din 23.12.2021, organizată de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” privind achiziționarea produselor petroliere pentru a. 2022(Nr. 4/53 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexelor nr. 1, nr. 4, nr. 5, nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei Primăriei municipiului Bălți”(Nr. 4/52 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/8 din 19.08.2020 „Cu privire la aprobarea documentației pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori ai întreprinderilor municipale”(Nr. 4/51 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Taucci Vasile (post-mortem)”(Nr. 4/50 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Donnic Dmitri (post-mortem)”(Nr. 4/49 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Scoric Vasili”(Nr. 4/48 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Șmuț Vladimir”(Nr. 4/47 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”(Nr. 4/46 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea componenței personale în Consiliul de Administrație a ÎM „Asociația Piețelor din Bălți”(Nr. 4/45 din 29.03.2022)
Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locaţiune nr. _____ din _______, încheiat cu _______.(Nr. 4/44 din 29.03.2022)
Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locațiune nr. 81 din 17.06.2020, încheiat cu AO Clubul de Fotbal “FC Arsenal Bălți”(Nr. 4/43 din 29.03.2022)
Cu privire la repunerea în termen a administratorului Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” și administratorului interimar al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru înregistrarea actelor constitutive(Nr. 4/42 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. I. Gagarin, colț cu str. Sadovoe, mun. Bălți cu numărul cadastral 0300309.463, prin separare(Nr. 4/41 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral cu modificarea hotarelor și micșorarea suprafeței terenului din str. _______, cu numărul cadastral _______.(Nr. 4/40 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al sectorului de teren cu numărul cadastral 0300113.004, în hotarele generale(Nr. 4/39 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral la modificarea hotarelor sectorului de teren din str. ________ cu nr. cadastral ____, în hotarele generale(Nr. 4/38 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 8/10 din 27.10.2005 “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenurilor de pe lîngă casă la înregistrarea primară masivă”(Nr. 4/37 din 29.03.2022)
Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă(Nr. 4/36 din 29.03.2022)
Сu privire la vînzarea terenurilor(Nr. 4/35 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea Declarației(Nr. 4/34 din 29.03.2022)
Сu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării” cu modificările şi completările ulterioare(Nr. 4/33 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul prealabil privind achiziționarea de către Î.M. ”Direcția de Troleibuze din Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2022(Nr. 4/32 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului mun. Bălți(Nr. 4/31 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Gospodăria locativ-comunală Bălți” cu drept de gestiune economică(Nr. 4/30 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Asociația pieților din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică(Nr. 4/29 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți” cu drept de gestiune economică(Nr. 4/28 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare operativă a Centrului de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere”(Nr. 4/27 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare operativă a Direcției cultură a primăriei mun. Bălți(Nr. 4/26 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/37 din 11.05.2007 „Cu privire la patrimoniul mun. Bălți”, cu modificările și completările ulterioare(Nr. 4/25 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți(Nr. 4/24 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea valabilității contractului de comodat cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu IMSP „Spitalul Clinic Bălți” pe bunurile nelocative din str. Ștefan cel Mare, 29(Nr. 4/23 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea valabilității contractului de comodat cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Școala Sportivă Specializată de Fotbal a încăperilor în incinta liceului teoretic „M. Gorki” din bd. M. Eminescu, 4(Nr. 4/22 din 29.03.2022)
Cu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locațiune nr. 21/2016 din 08.07.2016, cu modificările ulterioare, încheiat cu S.R.L. „Studio-Dans-Maximum”(Nr. 4/21 din 29.03.2022)
Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu ______ a încaperii nelocative din str. _______,nr. ___(Nr. 4/20 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu _____ a încăperii în incinta liceului teoretic “G. Coșbuc” din bd. Larisa, 3(Nr. 4/19 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26(Nr. 4/18 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Lucian Blaga” din str. Pușkin, 69(Nr. 4/17 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală(Nr. 4/16 din 29.03.2022)
Cu privire la strămutarea vegetației forestiere din afara fondului forestier(Nr. 4/15 din 29.03.2022)
Cu privire la suspendarea procedurii administrative de examinare a scrisorii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea tarifelor avizate pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate(Nr. 4/14 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/7 din 10.12.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ pe teritoriul municipiului Bălți””(Nr. 4/13 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 27.11.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului Bălți””(Nr. 4/12 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/20 din 25.07.2019 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălți””(Nr. 4/11 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor în municipiului Bălți”(Nr. 4/10 din 29.03.2022)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Сomunală Bălţi”(Nr. 4/9 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea misiunilor de audit intern(Nr. 4/8 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Unitatea administrativ-teritorială – municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălţi, și Proiectul UE / GIZ „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”(Nr. 4/7 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 11/10 din 29.09.2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială – municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălți, pe de o parte, și AO „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”, pe de altă parte, și cesionarea dreptului de locațiune a încăperilor în incinta fostei grădinițe de copii nr. 25 din str. Victoriei, 7A mun. Bălți, conform contractului de locațiune nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior cu AO „Tinerii pentru dreptul la viață”, filiala Bălți”(Nr. 4/6 din 29.03.2022)
Cu privire la lichidarea gimnaziului nr. 4 din mun. Bălți(Nr. 4/5 din 29.03.2022)
Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 11/9 din 19.10.2021 ”Cu privire la oferirea sălilor sportive și sălilor de clasă din instituțiile de învățământ din subordinea DÎTS mun. Bălți”(Nr. 4/4 din 29.03.2022)
Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/8 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcțonare a Școlii Sportive Specializate ”B. Petuhov””(Nr. 4/3 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025””(Nr. 4/2 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 30.11.2021 „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal”(Nr. 4/1 din 29.03.2022)
III ședința extraordinară — 18.03.2022
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 3/3 din 18.03.2022)
Cu privire la scutirea de la plata taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Bălți în perioada 01.01.2022-31.03.2022(Nr. 3/2 din 18.03.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic municipal și local(Nr. 3/1 din 18.03.2022)
II ședința extraordinară — 11.03.2022
Cu privire la acordarea garanției la contractarea unui împrumut de către Întreprinderea Municipală „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”(Nr. 2/11 din 11.03.2022)
Cu privire la crearea Serviciului social „Echipă mobilă” pe lîngă Direcția generală asistență socială și protecția familiei(Nr. 2/10 din 11.03.2022)
Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul de Administrație al ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”(Nr. 2/9 din 11.03.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 2/8 din 11.03.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și BC „Moldindconbank” S.A.(Nr. 2/7 din 11.03.2022)
Сu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală”(Nr. 2/6 din 11.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 14.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei Administrative pe lîngă Primăria municipiului Bălți, în redacție nouă”(Nr. 2/5 din 11.03.2022)
Cu privire la aprobarea documentației pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM ”Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”(Nr. 2/4 din 11.03.2022)
Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul nașterii 1995-2004 (născuți pînă la 31.07) din mun. Bălţi în aprilie-iulie 2022(Nr. 2/3 din 11.03.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 2/2 din 11.03.2022)
Cu privire la angajarea împrumutului pentru acoperirea decalajului temporar de casă a bugetului municipal pentru anul 2022(Nr. 2/1 din 11.03.2022)
I ședința extraordinară — 08.02.2022
Cu privire la aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”(Nr. 1/10 din 08.02.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”(Nr. 1/9 din 08.02.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de declarare a nulității contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor(Nr. 1/8 din 08.02.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale
Consiliului municipal Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare
(Nr. 1/7 din 08.02.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier(Nr. 1/6 din 08.02.2022)
Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe mun. Bălţi în redacţie nouă(Nr. 1/5 din 08.02.2022)
Cu privire la împuternicirea primarului mun. Bălţi dl N. Grigorişin să semneze contracte de vânzare-cumpărare, predare-primire apartamentelor în proprietatea privată(Nr. 1/4 din 08.02.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”(Nr. 1/3 din 08.02.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 1/2 din 08.02.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 1/1 din 08.02.2022)
Last updated: iulie 14, 2022 at 18:23 pm