08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Decizii

Consiliul
20222023
XIX-a ședința ordinară — 22.12.2022
Cu privire la fuziunea prin absorbție a Instituției Publice Centrul Ergosocial pentru persoane cu probleme de sănătate mentală “Socium” în Instituția publică Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun.Bălți.(Nr. 19/31 din 22.12.2022)
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2022”.(Nr. 19/30 din 22.12.2022)
Cu privire la numirea _______________în funcție de ___________ mun. Bălți.(Nr. 19/29 din 22.12.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/49 din 27.11.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparație a blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuarea apelor uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)”.(Nr. 19/28 din 22.12.2022)
Сu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din mun. Bălți pentru anii 2023-2025.(Nr. 19/27 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativteritorială municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi și Asociația Obștească Institutul de Sănătate Mintală Comunitară “PSINCLUSION”.(Nr. 19/26 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativteritorială municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, și Asociația Obștească Motoclub „CRAZY FROG”.(Nr. 19/25 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construirea unui obiectiv comercial pe terenul proprietate privată cu nr. cadastral 0300302.255 din str. Vasile Alecsandri, f/n, mun. Bălți.(Nr. 19/24 din 22.12.2022)
Сu privire la examinarea adresării AO „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” nr. 78 din 24.10.2022.(Nr. 19/23 din 22.12.2022)
Сu privire la examinarea cererea AO „Societatea Municipală a Invalizilor din RM” din 02.11.2022.(Nr. 19/22 din 22.12.2022)
Сu privire la examinarea adresării AO „Autism Hope” nr. 64 din 07.10.2022.(Nr. 19/21 din 22.12.2022)
Cu privire la amplasarea secției de arte marțiale a Școlii Sportive Specializate nr. 1 în sala sportivă a Palatului municipal de Cultură pe str. Feodor Dostoievski, 3.(Nr. 19/20 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului tranzacției de împăcare cu SRL „47 Parallel”.(Nr. 19/19 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025.(Nr. 19/18 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei.(Nr. 19/17 din 22.12.2022)
Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 13/13 din 29.11.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului acordării de burse municipale în noua redacție”.(Nr. 19/16 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în Hotărîrea сomisiei de privatizare nr. 92 din 31.05.1995(Nr. 19/15 din 22.12.2022)
Cu privire la schimbarea denumirii unor segmente ale străzii Ștefan cel Mare și Sfînt.(Nr. 19/14 din 22.12.2022)
Cu privire la examinarea cererii _____ înregistrate cu nr. _____ din10.11.2022.(Nr. 19/13 din 22.12.2022)
Сu privire la examinarea cererii ÎI „Moisa Svetlana” înregistrate cu nr. 03-13/6916 din 17.10.2022.(Nr. 19/12 din 22.12.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală.(Nr. 19/11 din 22.12.2022)
Cu privire la stabilirea mărimii indemnizației alesului local pentru participarea la ședințele Consiliului municipal Bălți pentru anul 2023.(Nr. 19/10 din 22.12.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare IMSP „Centrul Medicilor de Familie Bălţi” cu drept de gestiune economică.(Nr. 19/9 din 22.12.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare operativă a Direcţiei Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți.(Nr. 19/8 din 22.12.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Biroul Arhitectură și Sistematizare» cu drept de gestiune economică.(Nr. 19/7 din 22.12.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/12 din 21.12.2020 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. _____ din ________”.(Nr. 19/6 din 22.12.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/19 din 25.07.2019 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului  nr. _____ din ________”.(Nr. 19/5 din 22.12.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/9 din 27.10.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate”.(Nr. 19/4 din 22.12.2022)
Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.(Nr. 19/3 din 22.12.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 19/2 din 22.12.2022)
Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal.(Nr. 19/1 din 22.12.2022)
XVIII-a ședința extraordinară — 14.12.2022
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2023-2027”(Nr. 18/9 din 14.12.2022)
Сu privire la examinarea adresării Inspectoratului General al Poliție Nr. 34/2- 4103 din 04.11.2022.(Nr. 18/8 din 14.12.2022)
Cu privire la desfășurarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale a dnei Irina Serdiuc, secretar al Consiliului municipal Bălți.(Nr. 18/7 din 14.12.2022)
Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale acordate primarului și viceprimarilor municipiului Bălți pentru anul 2023.(Nr. 18/6 din 14.12.2022)
Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil prin separare cu numărul cadastral 0300302.356 amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 29.(Nr. 18/5 din 14.12.2022)
Cu privire la completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”.(Nr. 18/4 din 14.12.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului trilateral de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, AO „Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” (Societatea Moldovei împotriva Tuberculozei)” și Instituția de educație timpurie specializată de tip sanatorial antituberculoză nr.16 „Bucuria”.(Nr. 18/3 din 14.12.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativteritorială municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi și Asociația Obștească „Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” (Societatea Moldovei împotriva Tuberculozei)”.(Nr. 18/2 din 14.12.2022)
Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2023.(Nr. 18/1 din 14.12.2022)
XVII-a ședința extraordinară — 09.12.2022
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2022”.(Nr. 17/9 din 09.12.2022)
Cu privire la modificarea și completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 15/16 din 28.10.2022 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficie”.(Nr. 17/8 din 09.12.2022)
Cu privire la angajarea împrumutului pentru acoperirea decalajului temporar de casă a bugetului municipal pentru anul 2023.(Nr. 17/7 din 09.12.2022)
Cu pivire la organizarea iarmarocului de Anul Nou, locurilor de distracţie şi agrement pe piaţa Vasile Alecsandri, str. Independenţei, str. Feodor Dostoievski și pe spațiul verde ,,Scuarul Maria” din str. Alexandru Pușkin.(Nr. 17/6 din 09.12.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de cooperare între Municipiul Iași, Județul Iași din România și Municipiul Bălți din Republica Moldova.(Nr. 17/5 din 09.12.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/9 din 19.07.2001 „Privind transmiterea în proprietate a loturilor de pământ de pe lângă casă” și stingerea titlului de autentificare a dreptului deținătarului de teren din 27.09.2001 din str. Salcâmilor cu nr.cadastral 0300314148.(Nr. 17/4 din 09.12.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic municipal și local, în transportul electric.(Nr. 17/3 din 09.12.2022)
Cu privire la acordarea persoanelor fizice a scutirii de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2022.(Nr. 17/2 din 09.12.2022)
Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2023 (în prima lectură).(Nr. 17/1 din 09.12.2022)
XVI-a ședința extraordinară — 25.11.2022
Cu privire la stabilirea mărimii indemnizației alesului local pentru participarea la ședințele Consiliului municipal Bălți pentru luna decembrie 2022.(Nr. 16/20 din 25.11.2022)
Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300212.071 amplasat pe str. Victoriei 57/B.(Nr. 16/19 din 25.11.2022)
Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/ОТ1-705 din 20.10.2022, înregistrată cu nr. 03-06/6978 din 20.10.2022.(Nr. 16/18 din 25.11.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun.Bălţi nr. 15/4 din 28.10.2022 „Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi”.(Nr. 16/17 din 25.11.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ al municipiului Bălți.(Nr. 16/16 din 25.11.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării a bunului imobil cu nr. Cadastral 0300201.1177 pentru formare prin separare, în sectoarele de teren cu nr. Cadastrale 0300201.1311 și 03002017.1312 din str. Mihail Lesecico, precum și acceptarea formării bunului imobil.(Nr. 16/15 din 25.11.2022)
Cu privire la aprobarea comenzii de prestare serviciilor de transport public electric al Î.M. ”Direcția de Troleibuze din mun. Bălți” pe anul 2023 pe teritoriul mun. Bălți.(Nr. 16/14 din 25.11.2022)
Cu privire la aprobarea coeficientului de indexare, pentru ajustarea mărimii tarifului pentru un vehicul-km de parcurs al Î.M. ”Direcția de Troleibuze din Bălți” pe anul 2023.(Nr. 16/13 din 25.11.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind prestarea serviciilor de transport urban electric în municipiul Bălți.(Nr. 16/12 din 25.11.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prestare a serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul municipiului Bălți”.(Nr. 16/11 din 25.11.2022)
Cu privire la modificarea Memorandumului bilateral încheiat între Primăria municipiului Bălţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din Moldova, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 8/2 din 27.11.2003 cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungirea contractului de locaţiune a încăperilor din str. 31 August 1989, 63A, cu scutire de plată pentru locaţiune.(Nr. 16/10 din 25.11.2022)
Cu privire la modificarea Regulamentului de comerț local, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 17/3 din 10.12.2021, cu modificările și completările ulteriroare.(Nr. 16/9 din 25.11.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/10 din 03.06.2004 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru plata locului de comerț la piețele Î.M. „Asociația piețelor”.(Nr. 16/8 din 25.11.2022)
Cu privire la atribuirea denumirii spațiului verde din str. Alexandr Pușkin.(Nr. 16/7 din 25.11.2022)
Cu privire la completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”.(Nr. 16/6 din 25.11.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 16/5 din 25.11.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale”.(Nr. 16/4 din 25.11.2022)
Cu privire la deschiderea secției de arte marțiale în cadrul Școlii Sportive Specializate nr. 1 și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/9 din 30.07.2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive nr. 1”.(Nr. 16/3 din 25.11.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022.(Nr. 16/2 din 25.11.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”.(Nr. 16/1 din 25.11.2022)
XV-a ședința extraordinară — 28.10.2022
Cu privire la contractarea împrumutului pentru refinanțarea contractului de credit, contractat pentru finanțarea proiectului investițional - dezvoltarea drumurilor din mun. Bălți.(Nr. 15/48 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 12/35 din 29.07.2022 „Cu privire la încetarea Contractului individual de muncă încheiat cu __________________”.(Nr. 15/47 din 28.10.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului Municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025”.(Nr. 15/46 din 28.10.2022)
Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu СВТ „Cricova-Vin” S.A a încăperii din str. Independenței, 12.(Nr. 15/45 din 28.10.2022)
Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu Compania Națională de Asigurări în Medicină a încăperii din str. Sf. Nicolai, 5A.(Nr. 15/44 din 28.10.2022)
Сu privire la examinarea adresării AO Clubul de Fotbal ”FC Arsenal Bălți” înregistrate la primărie cu nr 03-13/3479 din 30.05.2022.(Nr. 15/43 din 28.10.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta școlii primare nr. 21 „Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16.(Nr. 15/42 din 28.10.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Lucian Blaga” din str. Pușkin, 69.(Nr. 15/41 din 28.10.2022)
Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/29 din 27.09.2022 „Cu privire la examinarea adresării Centrului medico-social „Rebeca”, înregistrate cu nr. 03-13/1559 din 02.03.2022”.(Nr. 15/40 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/43 din 06.04.2021 „Cu privire la crearea Consiliului de securitate comunitară Bălți”.(Nr. 15/39 din 28.10.2022)
Cu privire la desemnarea reprezentanului Consiliului municipal Bălţi în instanţele de judecată.(Nr. 15/38 din 28.10.2022)
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți”.(Nr. 15/37 din 28.10.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem)”(Nr. 15/36 din 28.10.2022)
Сu privire la examinarea adresării _________, înregistrate la Primăria mun. Bălți cu nr ____ din ______.(Nr. 15/35 din 28.10.2022)
Cu privire la examinarea adresării ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălți” nr. 11/703-03 din 10.08.2022.(Nr. 15/34 din 28.10.2022)
Cu privire examinarea adresărilor ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” nr. 343 din 11.08.2022 și nr. 344 din 11.08.2022.(Nr. 15/33 din 28.10.2022)
Cu privire la examinarea adresării ÎM „Regia„Apă-Canal-Bălți”” nr. 1704 din 04.07.2022.(Nr. 15/32 din 28.10.2022)
Сu privire la examinarea adresărilor AO „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” nr. 03-13/9193 din 24.12.2021, nr. 03-18/4640 din 06.07.2022, nr. 03-13/4781 din 12.07.2022.(Nr. 15/31 din 28.10.2022)
Сu privire la examinarea cererii А.О. „Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare” nr. 03-13/4826 din 15.07.2022.(Nr. 15/30 din 28.10.2022)
Сu privire la examinarea cererii AO „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane” nr. 03-12/4810 din 14.07.2022.(Nr. 15/29 din 28.10.2022)
Сu privire la examinarea adresării SRL „Studio-Dans-Maximum”, înregistrate la Primăria mun. Bălți cu nr. 03-13/6822 din 10.10.2022.(Nr. 15/28 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/26 din 29.07.2022 „Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locațiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „G. Coșbuc” din bd. Larisa, 3”.(Nr. 15/27 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea anexei deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/18 din 29.03.2022 ”Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încaperilor în incinta liceului teoretic ”Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26”.(Nr. 15/26 din 28.10.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare operativă a Instituției Publice Liceul Teoretic „M. Eminescu”.(Nr. 15/25 din 28.10.2022)
Cu privire la restituirea bunului proprietate municipală, ce se află în administrare SRL „TV Bălți”.(Nr. 15/24 din 28.10.2022)
Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea operativă Liceului teoretic „M. Eminescu” la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în administrare operativă a Direcției cultură a primăriei mun. Bălți.(Nr. 15/23 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 5/9 din 27.04.2021 „Cu privire la transmiterea întreprinderii municipale „Termogaz-Bălți” și proprietății municipale în proprietatea statului”.(Nr. 15/22 din 28.10.2022)
Cu privire la transmiterea ÎM „Regia„Apă-Canal-Bălți”” obiectelor după reparația capitală.(Nr. 15/21 din 28.10.2022)
Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Regia„Apă- CanalBălți”” cu drept de gestiune economică.(Nr. 15/20 din 28.10.2022)
Cu privire la transmiterea obiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevscki pe str. Independenței, str. Sportivă pînă str. Gluhovschi, mun. Băți. I ETAPĂ – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. Gluhovschi” patrimoniului în administrare ÎM „Regia„Apă- Canal- Bălți”” cu drept de gestiune economică.(Nr. 15/19 din 28.10.2022)
Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” cu drept de gestiune economică.(Nr. 15/18 din 28.10.2022)
Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă.(Nr. 15/17 din 28.10.2022)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficie.(Nr. 15/16 din 28.10.2022)
Cu privire la introducerea unor modificări în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală”.(Nr. 15/15 din 28.10.2022)
Cu privire la revocarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 14/16 din 27.09.2022 „Cu privire la trecerea proprietate publică amplasată pe str. Kiev, 155, cu numărul cadastral 0300206.462 din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală”.(Nr. 15/14 din 28.10.2022)
Cu privire la atribuirea denumirilor și stabilirea perimetrelor arterelor de circulație publică din ÎP „Drujba”.(Nr. 15/13 din 28.10.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 15/12 din 28.10.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SRL «Glorin Inginering».(Nr. 15/11 din 28.10.2022)
Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului Bălți.(Nr. 15/10 din 28.10.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023- 2025”.(Nr. 15/9 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/56 din 06.04.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți”.(Nr. 15/8 din 28.10.2022)
Cu privire la oferirea sălilor sportive și sălilor de clasă din instituțiile de învățământ din subordinea Direcției învățămînt, tineret și sport mun. Bălți.(Nr. 15/7 din 28.10.2022)
Cu privire la organizarea și desfăşurarea recrutării şi examinării medicale a tinerilor a.n. 2007 și a celor care anterior nu au fost luați în evidență militară, care locuiesc pe teritoriul municipiului Bălţi.(Nr. 15/6 din 28.10.2022)
Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP „Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți”.(Nr. 15/5 din 28.10.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea Fondului de rezervă al Primăriei municipiului Bălți”.(Nr. 15/4 din 28.10.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2023”.(Nr. 15/3 din 28.10.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022.(Nr. 15/2 din 28.10.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”.(Nr. 15/1 din 28.10.2022)
XIV-a ședința ordinară — 27.09.2022
Cu privire la examinarea adresării ÎM „Asociația Piețelor din Bălți” nr. 319  din 22.09.2022.(Nr. 14/35 din 27.09.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/46 din 29.03.2022 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”.(Nr. 14/34 din 27.09.2022)
Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului municipal Bălţi în instanţele de judecată.(Nr. 14/33 din 27.09.2022)
Cu privire la aprobare în redacție nouă a anexei nr. 4 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/50 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți””.(Nr. 14/32 din 27.09.2022)
Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație a ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” și anularea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/22 din 23.02.2021 cu modificările ulterioare.(Nr. 14/31 din 27.09.2022)
Cu privire la examinarea adresării FPC «Galgan» SRL nr. 1 din 02.08.2022.(Nr. 14/30 din 27.09.2022)
Сu privire la examinarea adresării centrului medico-social „Rebeca” înregistrate cu nr. 03-13/1559 din 02.03.2022.(Nr. 14/29 din 27.09.2022)
Cu privire la permiterea ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu Centrul de Poștă Bălți sucursala ÎS ”Poșta Moldovei”.(Nr. 14/28 din 27.09.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta hotelului „Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1.(Nr. 14/27 din 27.09.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta gimnaziului nr. 4 din str. Chișinăului, 28.(Nr. 14/26 din 27.09.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „M Gorikii” din bd. Eminescu, 4.(Nr. 14/25 din 27.09.2022)
Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene, ce se află în administrare operativă a Centrului militar teritorial Bălţi.(Nr. 14/24 din 27.09.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Gospodaria Specializată Auto din Bălți» cu drept de gestiune economică.(Nr. 14/23 din 27.09.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Direcția de Troleibuze din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică.(Nr. 14/22 din 27.09.2022)
Cu privire la restituirea bunului proprietate municipală, ce se află în administrare ÎM ”Gospodaria Specializată Auto din Bălți” cu drept de gestiune economică.(Nr. 14/21 din 27.09.2022)
Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi.(Nr. 14/20 din 27.09.2022)
Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” la bilanțul primăriei, cu transmiterea ulterioară în administrarea instituţiei cu drept de gestiune economică.(Nr. 14/19 din 27.09.2022)
Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în administrarea IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” cu drept de gestiune economică.(Nr. 14/18 din 27.09.2022)
Cu privire la transmiterea ÎM  „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” obiectelor după reparația capitală.(Nr. 14/17 din 27.09.2022)
Cu privire la trecerea proprietății publice amplasate pe str. Kiev, 155, cu numărul cadastral 0300206.462, din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală.(Nr. 14/16 din 27.09.2022)
Cu privire la trecerea proprietății publice amplasate pe str. Orhei (colț str. N. Iorga), cu numerele cadastrale 0300301.371 și 0300301.372, din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală.(Nr. 14/15 din 27.09.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.  5/37 din 11.05.2007 „Cu privire la patrimoniul mun. Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare.(Nr. 14/14 din 27.09.2022)
Cu privire la completarea cu punctul 12 anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării” cu modificările şi completările ulterioare.(Nr. 14/13 din 27.09.2022)
Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării”, cu modificările și completările ulterioare.(Nr. 14/12 din 27.09.2022)
Cu privire la transmiterea terenului aflat în proprietate municipală din administrarea Direcției învățământ, tineret și sport  la bilanțul Primăriei mun. Bălți cu transmiterea ulterioară în administrarea Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” cu drept de gestiune economică.(Nr. 14/11 din 27.09.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 9/12 din 28.06.2022 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă””.(Nr. 14/10 din 27.09.2022)
Cu privire la tăieri de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 14/9 din 27.09.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/20 din 25.07.2019 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării lucrărilor de terasament pe teritoriul municipiului Bălţi””.(Nr. 14/8 din 27.09.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/7 din 10.12.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți””.(Nr. 14/7 din 27.09.2022)
Cu privire la inițierea consultării publice cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare stabilă a transportului public din mun. Bălți”.(Nr. 14/6 din 27.09.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială - municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi și Asociația Obștească „ZDOROVÎI GOROD”.(Nr. 14/5 din 27.09.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun.Bălți nr. 9/15 din 28.06.2022 ,,Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025””.(Nr. 14/4 din 27.09.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”.(Nr. 14/3 din 27.09.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022.(Nr. 14/2 din 27.09.2022)
Cu privire la aducerea bugetului municipal Bălți pe anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021, în concordanță cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.(Nr. 14/1 din 27.09.2022)
XIII-a ședința extraordinară — 26.08.2022
Сu privire la examinarea adresării Ministerului Justiției al RM nr. 01.3/7310 din 16.08.2022.(Nr. 13/14 din 26.08.2022)
Cu privire la formarea bunurilor imobile.(Nr. 13/13 din 26.08.2022)
Cu privire la comercializarea bunului municipal, amplasat în str. N. Testemițanu, 21.(Nr. 13/12 din 26.08.2022)
Cu privire la transferul bunului proprietate municipală în domeniul privat și restituirea bunului imobil din administrarea ÎM ,,Gospodăria locativ-comunală Bălţi” la bilanțul primăriei, amplasat în str. N. Testemițanu, 21.(Nr. 13/11 din 26.08.2022)
Cu privire la inițierea consultării publice cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 3”.(Nr. 13/10 din 26.08.2022)
Cu privire la inițierea consultării publice cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din str. Sennaia, 2”.(Nr. 13/9 din 26.08.2022)
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.7/15 din 27.05.2022 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi”.(Nr. 13/8 din 26.08.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 5/5 din 20.04.2022 „Cu privire la iniţierea procedurii de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea concepției amplasării gheretelor comerciale provizorii pe teritoriul municipiului Bălţi”(Nr. 13/7 din 26.08.2022)
Cu privire la acordul privind primirea bunurilor în proprietatea publică a municipiului Bălți.(Nr. 13/6 din 26.08.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 13/5 din 26.08.2022)
Cu privire la aprobarea în redacția nouă а р. 780 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți 9/10 din 29.11.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate”.(Nr. 13/4 din 26.08.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și BC „Moldinconbank” S.A.(Nr. 13/3 din 26.08.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022.(Nr. 13/2 din 26.08.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”.(Nr. 13/1 din 26.08.2022)
XII-a ședința extraordinară — 29.07.2022
Cu privire la încetarea Contractului individual de muncă încheiat cu ________.(Nr. 12/35 din 29.07.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Termogaz-Bălți”.(Nr. 12/34 din 29.07.2022)
Сu privire la examinarea cererilor SBT „Cricova-Vin” S.A., înregistrate la primărie cu nr. 03-13/3364 din 23.05.2022 și nr. 03-13/3609 din 08.06.2022.(Nr. 12/33 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea Planulul local de imunizare anti-COVID-19.(Nr. 12/32 din 29.07.2022)
Сu privire la examinarea adresării înregistrate la primărie cu nr _________ din 16.03.2022.(Nr. 12/31 din 29.07.2022)
Сu privire la examinarea adresării înregistrate la primărie cu  nr _________ din 21.03.2022.(Nr. 12/30 din 29.07.2022)
Сu privire la examinarea cererilor SRL „ATMA”, înregistrate la primărie cu nr. 03-12/4658 și nr. 03-12/4658 din 07.07.2022.(Nr. 12/29 din 29.07.2022)
Сu privire la examinarea cererii SRL Farmacia „RUSCUȚA” înregistrate la primărie cu nr. 03/13/3411 din 25.05.2022.(Nr. 12/28 din 29.07.2022)
Сu privire la permiterea ÎM „Gospodaria Locativ-Comunala Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu _______ a încăperii în incinta blocului locativ nr. ____ din strada _________.(Nr. 12/27 din 29.07.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta Liceului Teoretic „George Coșbuc” din bd. Larisa, 3.(Nr. 12/26 din 29.07.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26.(Nr. 12/25 din 29.07.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală.(Nr. 12/24 din 29.07.2022)
Cu privire la examinarea adresării nr. _____________ din 20.05.2022.(Nr. 12/23 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/15 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți””.(Nr. 12/22 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobare în redacția nouă a anexei nr. 4 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/52 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM „Gospodărie Locativ-Comunală Bălți””.(Nr. 12/21 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/9 din 06.04.2021 „Cu privire la atribuirea în locațiune apartamentului nr. _____din str._______”(Nr. 12/20 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Sovetului orășenesc Bălți de deputați ai norodului comitetului executiv nr. 18/26 din 14.12.1989 „Cu privire la atribuirea apartamentului nr. ________din str. _________cet. ____________”.(Nr. 12/19 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a p. 3 din anexa nr. 10 la hotărârea Consiliului municipal Bălți nr. 4/37 din 19.06.2008 „Cu privire la cumpărarea și vânzarea, transferul și primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată”.(Nr. 12/18 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în Hotărîrea сomisiei de privatizare nr. 243 din 01.07.1998.(Nr. 12/17 din 29.07.2022)
Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.(Nr. 12/16 din 29.07.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 12/15 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de comerț local, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 17/3 din 10.12.2021.(Nr. 12/14 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală.(Nr. 12/13 din 29.07.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/8 din 19.12.2019 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului de susținere a tinerilor familii bălțene pentru anii 2020-2022” cu modificările și completările ulterioare.(Nr. 12/12 din 29.07.2022)
Cu privire la crearea Serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu dizabilități intelectuale din municipiul Bălți” pe lângă Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei.(Nr. 12/11 din 29.07.2022)
Cu privire la crearea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă în baza ____ în cadrul Direcției generale asistență socială,sănătate și protecția familiei.(Nr. 12/10 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul protecției copilului victimă/ martor a infracțiunilor cu A.O. „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC).(Nr. 12/9 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul identificării și asistenței copiilor neînsoțiți, copiilor în situație de risc, veniți de pe teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina, cu A.O. CCF Moldova - copil, comunitate, familie.(Nr. 12/8 din 29.07.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în vederea implimentării programului „Suport pentru co-crearea programelor de abilitate economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen”, cu A.O. “Centrul de Drept al Femeilor”.(Nr. 12/7 din 29.07.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea planului municipal de acțiuni pentru implementarea programului national pentru protecția copilului pe anii 2022-2026”(Nr. 12/6 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/10 din 08.02.2022 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”.(Nr. 12/5 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/9 din 08.02.2022 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”.(Nr. 12/4 din 29.07.2022)
Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul nașterii 1995-2004 din mun. Bălţi în octombrie 2022-ianuarie 2023.(Nr. 12/3 din 29.07.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022.(Nr. 12/2 din 29.07.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”.(Nr. 12/1 din 29.07.2022)
XI-a ședința extraordinară — 22.07.2022
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Șalom Aleihem, str. Apelor, str. 1 Mai, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu.(Nr. 11/1 din 22.07.2022)
X ședința extraordinară — 07.07.2022
Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la decizia CMB nr. 4/36 din 25.07.2019 ”Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a organigramei primăriei mun. Bălți” cu modificările și completările ulterioare(Nr. 10/3 din 07.07.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 30.11.2021 ”Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a аjutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului unicipal” cu modificările și completările ulterioare(Nr. 10/2 din 07.07.2022)
Cu privire la contractarea împrumutului pentru dezvoltarea drumurilor și podurilor din mun. Bălți(Nr. 10/1 din 07.07.2022)
IX ședința ordinară — 28.06.2022
Cu privire la acordarea alocației unice veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova(Nr. 9/34 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”(Nr. 9/33 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului „Asigurarea condițiilor de igienă și sanitație în Școala de Arte „Ciprian Porumbescu” din municipiul Bălți””(Nr. 9/32 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Centrul de studiere a Limbilor „Limba Noastră””(Nr. 9/31 din 28.06.2022)
Cu privire la exprimarea consimțământului pentru încheierea Acordului prealabil de pre-finanțare pentru realizarea Proiectului de mobilitate urbană și iluminat stradal în municipiul Bălți în cadrul Programului „GrCF2 W2 E2”(Nr. 9/30 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către Întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți”(Nr. 9/29 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea Programului municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”(Nr. 9/28 din 28.06.2022)
Cu privire examinarea adresării ÎM „Asociația pieților din mun. Bălți” nr. 169 din 06.04.2022(Nr. 9/27 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și Asociația obștească „MP”(Nr. 9/26 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Taucci Vasile (post-mortem)(Nr. 9/25 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Donnic Dmitri (post-mortem)(Nr. 9/24 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Scoric Vasili(Nr. 9/23 din 28.06.2022)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Șmuț Vladimir(Nr. 9/22 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 16/54 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. „Biroul Arhitectură și Sistematizare””(Nr. 9/21 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. Centrul de Studiere a limbilor „Limba noastră””(Nr. 9/20 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 7/16 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră””(Nr. 9/19 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori ai administrației publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenție, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/20 din 23.02.2021(Nr. 9/18 din 28.06.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr.16/75 din 21.12.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de сonsultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanizmul local intersectorial de cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a familiilorlor din mun.Bălți””(Nr. 9/17 din 28.06.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr.7/15 din 14.11.2019 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2020-2021 și a Planului de acțiuni privind implimentarea acestuia””(Nr. 9/16 din 28.06.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional “Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”(Nr. 9/15 din 28.06.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii oficiului „Ghișeul unic””(Nr. 9/14 din 28.06.2022)
Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”(Nr. 9/13 din 28.06.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”(Nr. 9/12 din 28.06.2022)
Cu privire la inițierea consultării publice cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 5, str. Decebal 146”(Nr. 9/11 din 28.06.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Direcția de Troleibuze din mun. Bălți» cu drept de gestiune economică(Nr. 9/10 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea și completarea anexei la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 8/2 din 17.06.2022 „Cu privire la acordul de primire a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălţi”(Nr. 9/9 din 28.06.2022)
Cu privire la transmiterea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” obiectelor după reparația capitală(Nr. 9/8 din 28.06.2022)
Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din str. Hotin 1 (blocul central) Liceului Teoretic ”D. Cantemir”(Nr. 9/7 din 28.06.2022)
Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în gestiune economică ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi”(Nr. 9/6 din 28.06.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier(Nr. 9/5 din 28.06.2022)
Privind acordarea persoanelor fizice a scutirii de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2022(Nr. 9/4 din 28.06.2022)
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de remediere a deficiențelor constatate de către Curtea de Conturi conform Hotărîrilor nr.11 și nr.12 din 31.03.2022(Nr. 9/3 din 28.06.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 9/2 din 28.06.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 9/1 din 28.06.2022)
VIII ședința extraordinară — 17.06.2022
Cu privire la acordul de primirea a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți(Nr. 8/2 din 17.06.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 8/1 din 17.06.2022)
VII ședința extraordinară — 27.05.2022
Cu privire la aprobarea unor măsuri organizatorice pentru sărbătorirea Zilei ocrotirii copilului(Nr. 7/16 din 27.05.2022)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi”(Nr. 7/15 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului ,,Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”(Nr. 7/14 din 27.05.2022)
Cu privire la amânarea achitării redevenței prevăzute în Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013.(Nr. 7/13 din 27.05.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți No 2/48 din 25.02.2020 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al Instituției Medico - Sanitare Publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți””(Nr. 7/12 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălțiși BC „Moldindconbank” S.A.(Nr. 7/11 din 27.05.2022)
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Bălți în instanțele de judecată(Nr. 7/10 din 27.05.2022)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”(Nr. 7/9 din 27.05.2022)
Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2021(Nr. 7/8 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Soroca, 21, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300107.031, prin separare(Nr. 7/7 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. A. Hâjdău, 6, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300204.022, prin separare(Nr. 7/6 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Academician Lazăr Dubinovschi , 19/A, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300317.010, prin separare(Nr. 7/5 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ - teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească „Asociația Migranților de Pretutindeni „Diaspora - Get Adaptable””(Nr. 7/4 din 27.05.2022)
Cu privire la aprobarea cuantumului bursei municipale și a listei nominale a candidaților la bursa municipală pentru anul 2022(Nr. 7/3 din 27.05.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 7/2 din 27.05.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 7/1 din 27.05.2022)
VI ședința extraordinară — 29.04.2022
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Șalom Aleihem, str. Apelor, str. 1 Mai, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu”(Nr. 6/24 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă anexei nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019 ”Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei primăriei mun. Bălți”(Nr. 6/23 din 29.04.2022)
Сu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică “cu strigare”” cu modificările ulterioare(Nr. 6/22 din 29.04.2022)
Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300301.503 amplasat pe str. Nicolae Iorga(Nr. 6/21 din 29.04.2022)
Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300201.1177 amplasat pe str. Mihail Lesecico(Nr. 6/20 din 29.04.2022)
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/9 din 19.12.2019 ”Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea mecanismului achizițiilor publice în domeniul socio-medical pentru necesitățile organizațiilor obștești”(Nr. 6/19 din 29.04.2022)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”(Nr. 6/18 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”(Nr. 6/17 din 29.04.2022)
Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți” și IMSP ,,Centrul Stomatologic municipal Bălți”(Nr. 6/16 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți № 7/13 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. „Hotelul Bălți””(Nr. 6/15 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 169 din 18.12.1996(Nr. 6/14 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 269 din 06.01.1999(Nr. 6/13 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 200 din 03.08.1997(Nr. 6/12 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 21 din 29.06.1994(Nr. 6/11 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/68 din 31.07.2018 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. 7 din str. G. Coşbuc, 17 dlui Alexandr Nicov”(Nr. 6/10 din 29.04.2022)
Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată(Nr. 6/9 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală și Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți(Nr. 6/8 din 29.04.2022)
Cu privire la efectuarea modificării deciziei Consiliului mun. Bălți, nr. 1/3 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Mecanismului privind modul de prestare a serviciilor de alimentare cu prînzuri pentru categoriile de persoane socialmente vulnerabile din municipiul Bălți”.(Nr. 6/7 din 29.04.2022)
Cu privire la crearea Serviciului Social „Casă de copii de tip familial” în baza familiei Ceban (soția - Olga Ceban, soțul – Ion Ceban) în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei(Nr. 6/6 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/13 din 08.11.2007 „Cu privire la crearea Centrului de Criză Familială „Sotis””, cu modificările și completările ulterioare(Nr. 6/5 din 29.04.2022)
Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru organizarea alimentației gratuite a elevilor claselor a 5-12-a din familii defavorizate în gimnaziile și liceele mun. Bălți(Nr. 6/4 din 29.04.2022)
Сu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2021.(Nr. 6/3 din 29.04.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 6/2 din 29.04.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”.(Nr. 6/1 din 29.04.2022)
V ședința extraordinară — 20.04.2022
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019„Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a organigramei primăriei mun. Bălți”(Nr. 5/6 din 20.04.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea concepției amplasării gheretelor comerciale provizorii pe teritoriul municipiului Bălți”(Nr. 5/5 din 20.04.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului Urbanistic al municipiului Bălţi”(Nr. 5/4 din 20.04.2022)
Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/6 din 11.03.2022 „Сu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune,ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală””(Nr. 5/3 din 20.04.2022)
Cu privire la numirea în funcția de ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________.(Nr. 5/2 din 20.04.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de contractare a unui împrumut bancar pentru finanțarea lucrărilor de dezvoltare a gospodăriei drumurilor din mun. Bălți.(Nr. 5/1 din 20.04.2022)
IV ședința ordinară — 29.03.2022
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/16 din 30.06.2021(Nr. 4/66 din 29.03.2022)
Cu privire la stabilirea mărimii indemnizației alesului local pentru participarea la ședințele Consiliului municipal Bălți(Nr. 4/65 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Asociația piețelor din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2022(Nr. 4/64 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și „Gelibert” SRL(Nr. 4/63 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor de parcare auto a unităților de transport la stațiile de parcare auto ÎM „DRCD Bălți”(Nr. 4/62 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea demersului AO “Autism Hope” nr. 40 din 03.01.2022(Nr. 4/61 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea adresării ________ din _____.(Nr. 4/60 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea adresării AO “Uniunea pentru Echitate și Sănătate” nr. 126 din 24.12.2021(Nr. 4/59 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea cererilor ÎI „Moisa Svetlana” din 04.10.2021 și din 04.02.2022(Nr. 4/58 din 29.03.2022)
Сu privire la examinarea cererii Organizației Veteranilor din municipiul Bălți a RM nr. 01 din 07.02.2022(Nr. 4/57 din 29.03.2022)
Cu privire la examinarea adresării ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” nr. 18 din 29.11.2021(Nr. 4/56 din 29.03.2022)
Cu privire la examinarea adresării ÎM ”Regia ”Apă-Canal-Bălți” nr. 37 din 11.01.2022(Nr. 4/55 din 29.03.2022)
Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-98 din 25.01.2022(Nr. 4/54 din 29.03.2022)
Cu privire la soluționarea contestației formulată de către ”Petrom-Moldova” SRL, înregistrată la Primăria mun. Bălți cu nr. de intr. 03-11/100 la data de 04.01.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică din 23.12.2021, organizată de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” privind achiziționarea produselor petroliere pentru a. 2022(Nr. 4/53 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexelor nr. 1, nr. 4, nr. 5, nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei Primăriei municipiului Bălți”(Nr. 4/52 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/8 din 19.08.2020 „Cu privire la aprobarea documentației pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori ai întreprinderilor municipale”(Nr. 4/51 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Taucci Vasile (post-mortem)”(Nr. 4/50 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Donnic Dmitri (post-mortem)”(Nr. 4/49 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Scoric Vasili”(Nr. 4/48 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Șmuț Vladimir”(Nr. 4/47 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”(Nr. 4/46 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea componenței personale în Consiliul de Administrație a ÎM „Asociația Piețelor din Bălți”(Nr. 4/45 din 29.03.2022)
Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locaţiune nr. _____ din _______, încheiat cu _______.(Nr. 4/44 din 29.03.2022)
Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locațiune nr. 81 din 17.06.2020, încheiat cu AO Clubul de Fotbal “FC Arsenal Bălți”(Nr. 4/43 din 29.03.2022)
Cu privire la repunerea în termen a administratorului Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” și administratorului interimar al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru înregistrarea actelor constitutive(Nr. 4/42 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. I. Gagarin, colț cu str. Sadovoe, mun. Bălți cu numărul cadastral 0300309.463, prin separare(Nr. 4/41 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral cu modificarea hotarelor și micșorarea suprafeței terenului din str. _______, cu numărul cadastral _______.(Nr. 4/40 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al sectorului de teren cu numărul cadastral 0300113.004, în hotarele generale(Nr. 4/39 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral la modificarea hotarelor sectorului de teren din str. ________ cu nr. cadastral ____, în hotarele generale(Nr. 4/38 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 8/10 din 27.10.2005 “Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenurilor de pe lîngă casă la înregistrarea primară masivă”(Nr. 4/37 din 29.03.2022)
Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă(Nr. 4/36 din 29.03.2022)
Сu privire la vînzarea terenurilor(Nr. 4/35 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea Declarației(Nr. 4/34 din 29.03.2022)
Сu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării” cu modificările şi completările ulterioare(Nr. 4/33 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul prealabil privind achiziționarea de către Î.M. ”Direcția de Troleibuze din Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2022(Nr. 4/32 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului mun. Bălți(Nr. 4/31 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Gospodăria locativ-comunală Bălți” cu drept de gestiune economică(Nr. 4/30 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Asociația pieților din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică(Nr. 4/29 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți” cu drept de gestiune economică(Nr. 4/28 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare operativă a Centrului de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost ”Reîntoarcere”(Nr. 4/27 din 29.03.2022)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare operativă a Direcției cultură a primăriei mun. Bălți(Nr. 4/26 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/37 din 11.05.2007 „Cu privire la patrimoniul mun. Bălți”, cu modificările și completările ulterioare(Nr. 4/25 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți(Nr. 4/24 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea valabilității contractului de comodat cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu IMSP „Spitalul Clinic Bălți” pe bunurile nelocative din str. Ștefan cel Mare, 29(Nr. 4/23 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea valabilității contractului de comodat cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Școala Sportivă Specializată de Fotbal a încăperilor în incinta liceului teoretic „M. Gorki” din bd. M. Eminescu, 4(Nr. 4/22 din 29.03.2022)
Cu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locațiune nr. 21/2016 din 08.07.2016, cu modificările ulterioare, încheiat cu S.R.L. „Studio-Dans-Maximum”(Nr. 4/21 din 29.03.2022)
Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu ______ a încaperii nelocative din str. _______,nr. ___(Nr. 4/20 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu _____ a încăperii în incinta liceului teoretic “G. Coșbuc” din bd. Larisa, 3(Nr. 4/19 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26(Nr. 4/18 din 29.03.2022)
Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Lucian Blaga” din str. Pușkin, 69(Nr. 4/17 din 29.03.2022)
Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală(Nr. 4/16 din 29.03.2022)
Cu privire la strămutarea vegetației forestiere din afara fondului forestier(Nr. 4/15 din 29.03.2022)
Cu privire la suspendarea procedurii administrative de examinare a scrisorii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea tarifelor avizate pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate(Nr. 4/14 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/7 din 10.12.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ pe teritoriul municipiului Bălți””(Nr. 4/13 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 27.11.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului Bălți””(Nr. 4/12 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/20 din 25.07.2019 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălți””(Nr. 4/11 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor în municipiului Bălți”(Nr. 4/10 din 29.03.2022)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Сomunală Bălţi”(Nr. 4/9 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea misiunilor de audit intern(Nr. 4/8 din 29.03.2022)
Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Unitatea administrativ-teritorială – municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălţi, și Proiectul UE / GIZ „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”(Nr. 4/7 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 11/10 din 29.09.2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială – municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălți, pe de o parte, și AO „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”, pe de altă parte, și cesionarea dreptului de locațiune a încăperilor în incinta fostei grădinițe de copii nr. 25 din str. Victoriei, 7A mun. Bălți, conform contractului de locațiune nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior cu AO „Tinerii pentru dreptul la viață”, filiala Bălți”(Nr. 4/6 din 29.03.2022)
Cu privire la lichidarea gimnaziului nr. 4 din mun. Bălți(Nr. 4/5 din 29.03.2022)
Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 11/9 din 19.10.2021 ”Cu privire la oferirea sălilor sportive și sălilor de clasă din instituțiile de învățământ din subordinea DÎTS mun. Bălți”(Nr. 4/4 din 29.03.2022)
Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/8 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcțonare a Școlii Sportive Specializate ”B. Petuhov””(Nr. 4/3 din 29.03.2022)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025””(Nr. 4/2 din 29.03.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 30.11.2021 „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal”(Nr. 4/1 din 29.03.2022)
III ședința extraordinară — 18.03.2022
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 3/3 din 18.03.2022)
Cu privire la scutirea de la plata taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Bălți în perioada 01.01.2022-31.03.2022(Nr. 3/2 din 18.03.2022)
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic municipal și local(Nr. 3/1 din 18.03.2022)
II ședința extraordinară — 11.03.2022
Cu privire la acordarea garanției la contractarea unui împrumut de către Întreprinderea Municipală „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”(Nr. 2/11 din 11.03.2022)
Cu privire la crearea Serviciului social „Echipă mobilă” pe lîngă Direcția generală asistență socială și protecția familiei(Nr. 2/10 din 11.03.2022)
Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul de Administrație al ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”(Nr. 2/9 din 11.03.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 2/8 din 11.03.2022)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și BC „Moldindconbank” S.A.(Nr. 2/7 din 11.03.2022)
Сu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală”(Nr. 2/6 din 11.03.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 14.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei Administrative pe lîngă Primăria municipiului Bălți, în redacție nouă”(Nr. 2/5 din 11.03.2022)
Cu privire la aprobarea documentației pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM ”Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”(Nr. 2/4 din 11.03.2022)
Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul nașterii 1995-2004 (născuți pînă la 31.07) din mun. Bălţi în aprilie-iulie 2022(Nr. 2/3 din 11.03.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 2/2 din 11.03.2022)
Cu privire la angajarea împrumutului pentru acoperirea decalajului temporar de casă a bugetului municipal pentru anul 2022(Nr. 2/1 din 11.03.2022)
I ședința extraordinară — 08.02.2022
Cu privire la aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”(Nr. 1/10 din 08.02.2022)
Cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”(Nr. 1/9 din 08.02.2022)
Cu privire la inițierea procedurii de declarare a nulității contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor(Nr. 1/8 din 08.02.2022)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale
Consiliului municipal Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare
(Nr. 1/7 din 08.02.2022)
Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului forestier(Nr. 1/6 din 08.02.2022)
Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe mun. Bălţi în redacţie nouă(Nr. 1/5 din 08.02.2022)
Cu privire la împuternicirea primarului mun. Bălţi dl N. Grigorişin să semneze contracte de vânzare-cumpărare, predare-primire apartamentelor în proprietatea privată(Nr. 1/4 din 08.02.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”(Nr. 1/3 din 08.02.2022)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022(Nr. 1/2 din 08.02.2022)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”(Nr. 1/1 din 08.02.2022)
III-a ședință extraordinară — 03.05.2023
Cu privire la acordarea ajutorului material unic cu ocazia Zilei Victoriei - 9 Mai, sărbătorită în anul 2023.(Nr. 3/21 din 03.05.2023)
Cu privire la lansarea Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, ediția 2023.(Nr. 3/20 din 03.05.2023)
Cu privire la stabilirea domeniilor prioritare de finanțare în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, ediția 2023.(Nr. 3/19 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Biroul arhitectura și sistematizare”.(Nr. 3/18 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”.(Nr. 3/17 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Asociația piețelor din Bălți”.(Nr. 3/16 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Direcția de troleibuze din Bălți”.(Nr. 3/15 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”.(Nr. 3/14 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Hotelul Bălți”.(Nr. 3/13 din 03.05.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al Î.M. „ Hotelul Bălți”.(Nr. 3/12 din 03.05.2023)
Cu privire la atribuirea temporară a apartamentului de serviciu nr. __________.(Nr. 3/11 din 03.05.2023)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral a terenului cu numărul cadastral __________     amplasat pe str. _________.(Nr. 3/10 din 03.05.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/16  din 28.10.2022 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficie.(Nr. 3/9 din 03.05.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune.(Nr. 3/8 din 03.05.2023)
Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral _____________ amplasat pe str. _____________.(Nr. 3/7 din 03.05.2023)
Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă.(Nr. 3/6 din 03.05.2023)
Cu privire la restituirea bunului imobil, amplasat pe str. Ștefan cel Mare, 133/A, din administrarea ÎM „Direcția de Construcții capitale comanditar unic mun. Bălţi” la bilanțul primăriei.(Nr. 3/5 din 03.05.2023)
Cu privire la tăieri de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 3/4 din 03.05.2023)
Cu privire la aprobarea Memorandumului multilateral de cooperare între Fundația pentru Dezvoltare din RM, Asociația Obștească „Centrul de Instruire si Dezvoltare personală „ANIMA””, Primăria municipiului Bălți, Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți, Primăria s. Elizaveta, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „George Coșbuc” și Gimnaziul nr. 19, s. Elizaveta.(Nr. 3/3 din 03.05.2023)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2023.(Nr. 3/2 din 03.05.2023)
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 18/1 din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2023”.(Nr. 3/1 din 03.05.2023)
II ședința ordinară — 28.03.2023
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de către Întreprinderea Municipală Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”.(Nr. 2/64 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare stabilă a transportului public din mun. Bălți.(Nr. 2/63 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare.(Nr. 2/62 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2022.(Nr. 2/61 din 28.03.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Centrul de studiere a limbilor „Limba noastră”.(Nr. 2/60 din 28.03.2023)
Cu privire la acordul prealabil al majorării sumei achizițiilor a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii serviciilor delegate către ÎM „Amenajarea teritoriului și Spații verzi Bălţi” pentru an. 2023.(Nr. 2/59 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Regulamentului „Cu privire la aprobarea numarului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primariei municipiului Вălți”.(Nr. 2/58 din 28.03.2023)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la stabilirea datei întemeierii municipiului Bălți”.(Nr. 2/57 din 28.03.2023)
Cu privire la stabilirea remunerației membrilor ai consiliului de administrație și comisiei de cenzori.(Nr. 2/56 din 28.03.2023)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/19 din 23.02.2023 „Cu privire la numirea dnei Aurelia Cabac în funcția de administrator al ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba Noastră””.(Nr. 2/55 din 28.03.2023)
Cu privire la completarea cu punctul 13 a anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/60 din 22.12.2026 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării”, cu modificările și complitările ulterioare.(Nr. 2/54 din 28.03.2023)
Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300320.152 amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 133/A.(Nr. 2/53 din 28.03.2023)
Cu privire la desemnarea reprezentantului debitorului și reprezentantului fondatorului debitorului în procedura de insolvabilitate a Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal Bălți”.(Nr. 2/52 din 28.03.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți”.(Nr. 2/51 din 28.03.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Directia de constructii capitale comanditar unic orasului Balti”.(Nr. 2/50 din 28.03.2023)
Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori al Î.M. „Aprovizionare”(Nr. 2/49 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți pentru anii 2023-2027.(Nr. 2/48 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025.(Nr. 2/47 din 28.03.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune a terenurilor ocupate de garaje.(Nr. 2/46 din 28.03.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie.(Nr. 2/45 din 28.03.2023)
Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene, ce se află în administrare operative a Școlii sportive specializate de fotbal a DÎTS din mun. Bălți.(Nr. 2/44 din 28.03.2023)
Сu privire la examinarea adresării Inspectoratului General al Poliție nr. 34/2- 558 din 06.02.2023.(Nr. 2/43 din 28.03.2023)
Сu privire la examinarea cererii ÎCS „UPS-Moldova” SRL înregistrată cu nr. 03-13/312 din 31.01.2023(Nr. 2/42 din 28.03.2023)
Сu privire la examinarea cererii SRL „ATMA” nr. 17 din 12.12.2022 înregistrată cu nr. 03-13/7732 din 14.12.2022.(Nr. 2/41 din 28.03.2023)
Cu privire la examinarea cererii ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare” nr. 6 din 30.01.2023 înregistrată cu nr. 03-13/300 din 30.01.2023.(Nr. 2/40 din 28.03.2023)
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Bălţi în instanţele de judecată.(Nr. 2/39 din 28.03.2023)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a consiliului de transparență din municipiul Bălți”.(Nr. 2/38 din 28.03.2023)
Cu privire la modificarea p. 1 din decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare.(Nr. 2/37 din 28.03.2023)
Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Leonid Șpac.(Nr. 2/36 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, și Asociația Obștească „Organizația veteranilor din mun. Bălți a Republicii Moldova”.(Nr. 2/35 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți.(Nr. 2/34 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2023-2027.(Nr. 2/33 din 28.03.2023)
Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu Centrul de Poștă Bălți ÎS „Poșta Moldovei”.(Nr. 2/32 din 28.03.2023)
Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Aprovizionare” cu drept de gestiune economică.(Nr. 2/31 din 28.03.2023)
Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” la bilanțul primăriei, cu transmiterea ulterioară în administrarea instituţiei cu drept de gestiune economică.(Nr. 2/30 din 28.03.2023)
Cu privire la completarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălți, lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat” cu modificările şi completările ulterioare.(Nr. 2/29 din 28.03.2023)
Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune încăperii în incinta Gimnaziului nr. 7 din str. Colesov, 15.(Nr. 2/28 din 28.03.2023)
Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Asociația pieților din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică.(Nr. 2/27 din 28.03.2023)
Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene, ce se află în administrare operativă a Centrului militar teritorial Bălţi.(Nr. 2/26 din 28.03.2023)
Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM “Asociația piețelor din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică.(Nr. 2/25 din 28.03.2023)
Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare operativă a Școlii sportive specializate de fotbal DÎTS din mun. Bălţi.(Nr. 2/24 din 28.03.2023)
Cu privire la trecerea în proprietare a terenurilor de pe lângă casă.(Nr. 2/23 din 28.03.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/34 din 21.12.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/29 din 29.09.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor””.(Nr. 2/22 din 28.03.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune.(Nr. 2/21 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vânzarea dreptului de locațiune, prin licitație publică „cu strigare”.(Nr. 2/20 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea listei sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vânzării și vânzării dreptului de superficie și expunerea lor la licitație publică „cu strigare”.(Nr. 2/19 din 28.03.2023)
Сu privire la vânzarea terenurilor.(Nr. 2/18 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării și formarea bunului imobil cu nr. cadastral ________ prin separare, în sectoarele de teren cu nr. cadastrale _____ din str.  ________________.(Nr. 2/17 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral la modificarea hotarului terenului din str. _________ .(Nr. 2/16 din 28.03.2023)
Cu privire la completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”.(Nr. 2/15 din 28.03.2023)
Cu privire la tăieri de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 2/14 din 28.03.2023)
Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul nașterii 1996-2005 (născuți pînă la 31.07) din mun. Bălţi în aprilie-iulie 2023.(Nr. 2/13 din 28.03.2023)
Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/9 din 30.09.2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive nr. 1”.(Nr. 2/12 din 28.03.2023)
Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți.(Nr. 2/11 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea cuantumului bursei municipale și a listei nominale a candidaților la bursa municipală pentru anul 2023.(Nr. 2/10 din 28.03.2023)
Cu privire la confirmarea entității de audit pentru еfectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”.(Nr. 2/9 din 28.03.2023)
Cu privire la completarea și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/2 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția de Troleibuze din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2023”.(Nr. 2/8 din 28.03.2023)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Asociația piețelor din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023.(Nr. 2/7 din 28.03.2023)
Cu privire la stingerea prin anulare a obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor persoane fizice, care conform situației din 31.12.2022 în sistemul informațional „Cadastrul fiscal 2.0”, la codurile de clasificare economică 113240 și 113171, au înregistrat restanțe la bugetul local în cuantum de până la 10 lei în total (plăți de bază și penalități).(Nr. 2/6 din 28.03.2023)
Cu privire la prelungirea perioadei de valabilitate a actului de atribuire a serviciilor de interes economic general Î.M. ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți” și aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/10 din 26.04.2019 ”Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î. M. ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți”.(Nr. 2/5 din 28.03.2023)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2023.(Nr. 2/4 din 28.03.2023)
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea fondului de rezervă al Primăriei municipiului Bălți.(Nr. 2/3 din 28.03.2023)
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr.18/1 din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2023”(Nr. 2/2 din 28.03.2023)
Cu privire la examinarea demersului Î.M. „Asociația piețelor din Bălți” nr. 105 din 23.03.2023.(Nr. 2/1 din 28.03.2023)
I ședința extraordinară — 10.02.2023
Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vînzarea dreptului de superficie și listei terenurilor proprietate publică supuse vînzării, prin licitație publică ”cu strigare”.(Nr. 1/43 din 10.02.2023)
Cu privire la inițierea negocierilor privind transmiterea în gestiunea Consiliului municipal Bălți a serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate.(Nr. 1/42 din 10.02.2023)
Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă.(Nr. 1/41 din 10.02.2023)
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți pentru anii 2023 – 2027”.(Nr. 1/40 din 10.02.2023)
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexelor nr. 1, nr. 4 și nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei primăriei mun. Bălți”.(Nr. 1/39 din 10.02.2023)
Сu privire la inițierea misiunilor de audit intern.(Nr. 1/38 din 10.02.2023)
Cu privire la aprobarea componenței Comisiei municipale Bălți pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024.(Nr. 1/37 din 10.02.2023)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Leonid Șpac”.(Nr. 1/36 din 10.02.2023)
Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem).(Nr. 1/35 din 10.02.2023)
Cu privire la aprobarea Actului adițional la Acordul de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială municipiu Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți, și Asociația Obștească de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Dificiențe de Auz și Văz „AudiViz”, cu privire la implimentarea proiectului «Program de sprijin familial „De la egal la egal”.(Nr. 1/34 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 19/31 din 22.12.2022 ”Cu privire la fuziunea prin absorbție a Instituției Publice Centrul Ergosocial pentru persoane cu probleme de sănătate mentală “Socium” în Instituția publică Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun.Bălți”.(Nr. 1/33 din 10.02.2023)
Cu privire la tăieri de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier.(Nr. 1/32 din 10.02.2023)
Cu privire la examinarea cererii prealabile a ________ din ________, înregistrate în primăria mun. Bălți cu nr. _______ din ___________.(Nr. 1/31 din 10.02.2023)
Cu privire la examinarea adresării AO ”Asociația Femeilor de Afaceri” nr. 18 din 28.06.2022.(Nr. 1/30 din 10.02.2023)
Cu privire la completarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălți, lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat” cu modificările şi completările ulterioare.(Nr. 1/29 din 10.02.2023)
Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/31 din 28.10.2022 ”Cu privire la examinarea adresărilor AO „Unitatea pentru Echitate și Sănătate” nr. 03- 13/9193 din 24.12.2021, nr. 03-18/4640 din 06.07.2022, nr. 03-13/4781 din 12.07.2022”.(Nr. 1/28 din 10.02.2023)
Сu privire la oferirea superficiarilor acordului pentru lucrările de construcție planificate.(Nr. 1/27 din 10.02.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie.(Nr. 1/26 din 10.02.2023)
Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, al căror jbiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală”.(Nr. 1/25 din 10.02.2023)
Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/32 din 06.04.2021 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor”.(Nr. 1/24 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 19/20 din 22.12.2022 ”Cu privire la amplasarea secției de arte marțiale a Școlii Sportive Specializate nr. 1 în sala sportivă a Palatului municipal de Cultură pe str. Feodor Dostoievski, 3”.(Nr. 1/23 din 10.02.2023)
Cu privire la transmiterea costurilor investiționale din proprietatea publică municipiului Bălți în proprietatea Universitatății de Stat ”Alecu Russo”.(Nr. 1/22 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal nr. 5/9 din 27.04.2021 ”Cu privire la transmiterea ÎM “Termogaz-Bălți” și proprietății municipale în proprietatea statului”.(Nr. 1/21 din 10.02.2023)
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfășurarea consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Doctor Eugen Iuhtimovschi și terenurile din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H, Nicolae Iorga, 9.(Nr. 1/20 din 10.02.2023)
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfășurarea consultării publice în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H.(Nr. 1/19 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/37 din 28.10.2022 ”Cu privire inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți””.(Nr. 1/18 din 10.02.2023)
Cu privire la angajarea împrumutului pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului municipal pentru anul 2023.(Nr. 1/17 din 10.02.2023)
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2023.(Nr. 1/16 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 18/1 din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2023”.(Nr. 1/15 din 10.02.2023)
Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei municipale pentru analiza cazurilor de mortalitate maternă.(Nr. 1/14 din 10.02.2023)
Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei municipale pentru analiza cazurilor de mortalitate infantilă și mortalitate a copiilor cu vîrsta pînă la 5 ani.(Nr. 1/13 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022 ”Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți””.(Nr. 1/12 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/12 din 04.06.2021 ”Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de Administrație al ÎM ”Aprovizionare””.(Nr. 1/11 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/53 din 19.10.2021 ”Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de Administrație al ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””.(Nr. 1/10 din 10.02.2023)
Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 26.08.2022 ”Cu privire la examinarea adresării Ministerului Justiției al RM nr. 01.3/7310 din 16.08.2022”.(Nr. 1/9 din 10.02.2023)
Cu privire la constituirea grupului de expertiză pentru realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri imobile, destinate domeniului educației.(Nr. 1/8 din 10.02.2023)
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”.(Nr. 1/7 din 10.02.2023)
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului din str. Mihail Lesecico”.(Nr. 1/6 din 10.02.2023)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun.Bălți” a serviciilor de deservire tehnică a iluminării publice pentru a. 2023.(Nr. 1/5 din 10.02.2023)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații verzi Bălţi” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023.(Nr. 1/4 din 10.02.2023)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Gospodăria LocativComunală Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023.(Nr. 1/3 din 10.02.2023)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Direcția de Troleibuze din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023.(Nr. 1/2 din 10.02.2023)
Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a bunurilor și serviciilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2023.(Nr. 1/1 din 10.02.2023)
Last updated: mai 17, 2023 at 6:02 am