08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Viceprimarii municipiului Bălți

Primăria
Șmulschii Ghenadie Leonid

S-a născut pe 01aprilie an. 1972 în or. Camenca, raionul Camenca
Studii:
1989 – 1994 – Academia de Științe Economice din Moldova, mun. Chișinău (nota medie 9,3)
1979 – 1989 – școala medie nr. 3 din Camenca (medalia de argint)
Experiența profesională:
15.11.2019 – viceprimarul mun. Bălți
09.02.2018 – 14.11.2019 – viceprimarul mun. Bălți
29.06. 2015 – 08.02.2018 — consilier municipal, PP «Partidul Nostru», Consiliul mun. Bălți
2006 –2015 – SRL «Poitier», contabil șef
2004 – 2006 – SRL «Cuptorul Fermecat», contabil șef
2003 – 2004 — Centrul de Combatere a crimelor economice și corupției, secția de audituri documentare
1999 — 2003 – Inspecția Fiscală Teritorială Bălți, inspector principal al secției de control
1996 — 1999 – Director adjunct al SRL «Argintaur»
1994 – 1995 – Director general adjunct pentru economie al Asociației de croitorie din Camenca
Pentru viceprimarul Ghenadie Șmulschi cel mai important în viață este onestitatea și conștiința în activitatea cotidiană.

Dubițkaia Tatiana Anatol

S-a născut pe 09 august a.1978 în mun. Bălți.
Studii:

2010 -2013 – Academia de Administrare Publică, mun.Chișinău, specialitatea Administrare publică, diplomă de master
2005-2008 – Studii doctorale la USARB ”A.Russo”
2000-2002 – Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, specialitatea Literatura română şi intertextualitate, diplomă de master
1995-2000 – Universitatea de Stat „A.Russo”, mun.Bălţi, facultatea Filologie, specialitatea Limba şi literatura română – limba şi literatura rusă, diplomă de licență

Experiența profesională:
03.01.2012 – 14.11. 2019, șef DÎTS
21.12.2011- 01.01.2012 – șef-adjunct DÎTS
09.01.2010 – 13.12.2011 – specialist principal, Secția Tineret și Sport, DÎTS
18.09.2006 – 09.01.2010 – specialist principal, Secția Familie și Tineret, DÎTS
2002-2009 – asistent universitar, catedra Limbă Română, facultatea Filologie, US „A.Russo”

Stagii, burse, practică profesională:
21.11.2018 -25.11.2018 –participarea la a VIII-a Conferință Internațională ” Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом”, or.Minsk, Belarus, organizată de Departamentul Relații Economice externe și Internaționale a or.Moscova, Federația Rusă
10.01.2018 – Seminarul metodico-practic “Organizarea instituțională în scopul prevenirii violenței față de copii”, Chișinău
14.11.2017 – 15.11.2017 – participarea la Conferința Internațională Științifico-practică a reprezentanților APL ” Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества”
26-27 octombrie și 19-20.12.2017 – participarea la atelierul de lucru ”Programul operațional comun România- Republica Moldova 2014 – 2020”, Botoșani, România
12.03.2017- 18.03.17 – participarea la formările cadrelor manageriale și didactice din Republica Moldova (zona Nord) în Moscova, organizate de Primăria mun.Bălți în cadrul Memorandumului de Colaborare cu Departamentul Relații Economice externe și Internaționale a or.Moscova, Federația Rusă
10.03.2017 – Organizarea și desfășurarea festivalului internațional ”Tinere speranțe”, ediția I în RM, Bălți
20.10.2017 – Seminarul de instruire “Elaborarea politicii de protecție a copilului prin prisma specificului instituției de învățământ preuniversitar”, Chișinău
24.11.2016 – Atelier didactic «Формирование компетенций, смысловых ценностей на уроках русского языка и литературы, истории, культуры и традиций русского народа на гимназической ступени образования», Chișinău
03- 05.11.2016 – organizarea master-clasului la coregrafie cu participarea a 20 copii din Bălți la memorialul din Ipotești, în cadrul Acordului de Colaborare cu Asociația ”Arlechin”, Botoșani
02.10.2016 -05.10.2016 – delegat al RM la cel de al IV-lea Congres al Pedagogilor și lucrătorilor din învățîmânt din țările CSI, Moscova, Federația Rusă
17-19 mai 2016 – organizarea participării elevilor din Bălți la activitățile din cadrul proiectului cultural Festivalul Național de Interpretare și Creație ”Tinere Speranțe”, ediția XXIII în orașul Botoșani (Trofeul)
20-22 aprilie 2016 – organizarea atelierului de lucru și schimb de experiență cu genericul ”Educație fără frontiere” a cadrelor manageriale a instituțiilor de învățământ din mun.Botoșani, România în instituțiile din mun.Bălți
Iunie 2015 – organizarea participării elevilor din Bălți la activitățile din cadrul proiectului cultural Festivalul Național de Poezie ”Tinere Speranțe”, în orașul Botoșani, memorialul Ipotești
2015- formări la Institutul de Formare Continuă, specilitatea Limba și lit.rom (alolingvi) Certificat CRP nr. 0024750
04-06.12. 2014 – particiare la Seminarul de instruire “Proiectarea strategică și operațională a dezvoltării învățământului la nivel local”, USM, Chișinău
13.11 2014 – participare la seminarul republican metodico-practic „Valorizarea competenței de audiere prin tehnologii active de predare”, Chișinău
04.12.2013 – „ Rolul culturii organizaționale în valorificarea potențialului intelectual al elevilor”, Chișinău
05- 09.11. 2013 – cursuri de perfecțonare, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele RM, Chișinău
29.11.2013 -„Abordări inter și transdisciplinare în predarea limbii și literaturii române conform standardelor de eficiență a învățării”, IȘE, Chișinău
27-28 .06.2013- Final conference „Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness”, Yerevan, Armenia,

22-23 .05.2013- Proiect Final Conference „Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness”,Chisinău,
30 .04. 2013- organizarea seminarului republican „Formarea cititorului prin manualul școlar: de la corpusul de texte la ilustrarea cu imagini”, Bălți,
03.04.2013-participarea la seminarul republican „Implementarea curriculumului modernizat prin prizma diferențierii instruirii și a formării competențelor”,Chișinău,
14.02.2013 – organizarea seminarului republican ”Творчество учителя – основа эффективного сочетания методов, форм и приёмов качественного обучения учащихся при использовании мониторинга как системы информационного сопровождения в школе”, Bălți
07.12.2012 – organizarea atelierului de lucru „Standarde de eficiență a învățării limbii și literaturii române în învățămîntul preuniversitar din Republica Moldova”, Bălți
21.11.2012 – participare la seminarul republican „Strategii de evaluare a competențelor profesionale a cadrelor didactice la nivel instituțional”, Chișinău
05-09.11.2012 – formări: „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu” (40ore), Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele RM, Chișinău
Noiembrie 2012 – vizită de lucru la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în urma căreia a fost încheiat Acordul de Colaborare bilateral
14-16 .11.2012- seminar de perfecționare în cadrul programului federal «Русский язык» pentru anii 2011-2016, Chișinău

Last updated: aprilie 1, 2024 at 12:39 pm