08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Rezultatele auditului

Transparența
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate la 31 decembrie 2020(pdf)
Raport privind audierea Raportului auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți(pdf)
Dispoziția primarului nr. 15 din 19.01.2021 „Cu privire la aprobarea Planului anual al activității de audit intern pentru anul 2022”(pdf)
Raport de inspectare financiară din 23.04.2021(pdf)
Dispoziția primarului nr. 16 din 09.02.2021 „Cu privire la aprobarea Planului anual al activității de audit intern”(pdf)
Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial pentru anul 2020(pdf)
Raport de audit intern „Evaluarea sistemului control managerial prin prisma eficienței”(pdf)
Raport de audit intern „Evaluarea sistemului managementului finaciar în Direcția cultură și în instituțiile publice subodonate ei”(pdf)
Decizia nr. 11/55 din 29.09.2020 „Сu privire la examinarea petiției Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 06-633-20 din 29.07.2020 privind Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020 «Cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permissive în construcții»”(pdf)
Hotărârea nr. 68 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” din 26 noiembrie 2019(pdf)
Hotărârea nr.2 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” din 13 februarie 2018(pdf)
RAPORT DE AUDIT INTERN „Eficacitatea rețelei de asistență socială în cadrul Primăriei municipiului Bălți”(pdf)
Raport privind rezultatele inspecției financiare tematice la Î.M. „DRCD Bălți” pentru an. 2016-2018(pdf)
RAPORTUL auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017(docx)
Hotărîrea Curții de Conturi nr. 38 din 25 iunie 2018 cu privire la RAPORTUL auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017(docx)
Hotărîrea Curții de Conturi nr. 43 din 22.09.2017 cu privire la Raportul auditului performanţei “Eficienţa gestiunii economico-financiare şi administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populaţiei”(pdf)
Notă analitică privind rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale pe anul 2016(pdf)
Informaţie privind măsurile întreprinse, la situaţia din 01.12.2016, pe marginea Raportului auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din mun.Bălţi pe anul 2014(doc)
Raport privind evaluarea activității economico-financiare a ÎM ”Regia Apă Canal Bălți” pentru perioada 2014-2015(pdf)
Sumar executiv privind rezultatele misiunii de audit intern „Evaluarea mediului de control în cadrul Primăriei municipiului Bălți“ din octombrie 2016(doc)
Decizia CMB nr. 7/1 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale pe anul 2015”(doc)
Informaţie privind măsurile întreprinse, la situaţia din 01.08.2016, pe marginea Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din mun. Bălţi pe anul 2014(doc)
Hotărîrea nr.50 din 23 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți pe anul 2014(pdf)
Informaţie privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi” din 12.11.2015(pdf)
Informaţie privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM „GLC” din 12.11.2015(pdf)
Raport de audit intern la ÎM „DRCD” din 20.09.2015(pdf)
Last updated: august 3, 2022 at 20:08 pm