08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria(APL)

Servicii publice
Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plata de instituțiile bugetare finanțate in anul 2020 (pdf)

Decizia CMB nr. 14/4 din 27.11.2018 „Cu privire la modificarea Deciziei CMB nr.6/7 din 27.06.2013 „Cu privire la crearea Serviciului social „Asistență personală” (pdf)
Decizia CMB nr.13/5 din 14.12.2017 „Cu privire la crearea Serviciului protecția copilului și familiei pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” (pdf)
Decizia CMB nr. 13/2 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a organigramei primăriei municipiului Bălți” (pdf)
Decizia CMB nr. 12/6 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare” (pdf)
Decizia CMB nr. 11/6 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu” (pdf)
Last updated: august 15, 2020 at 17:05 pm