08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria (APL)

Servicii publice
Dispoziția primarului nr. 75 din 23.03.2022 „Cu privire la instituirea în cadrul Primăriei mun. Bălți a serviciului electronic „Telefonul Cetățeanului””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/10 din 11.03.2022 „Cu privire la crearea Serviciului social „Echipă mobilă” pe lîngă Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei”(pdf)
Lista categoriilor de cetățeni, căror se acordă dreptul la înlesnirile pentru călătorii în transportul electric al mun. Bălți, pentru a. 2022(pdf)
Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plata de instituțiile bugetare finanțate in anul 2020(pdf)
Decizia CMB nr. 14/4 din 27.11.2018 „Cu privire la modificarea Deciziei CMB nr.6/7 din 27.06.2013 „Cu privire la crearea Serviciului social „Asistență personală”(pdf)
Informația privind serviciile și prestații sociale prestate în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei(pdf)
Informația privind serviciile cu plată și gratuite, prestate de către Secția de tineret și sport (DÎTS)(pdf)
Informația privind асоrdаrеа serviciilor municipale populației, care țin de competența Direcției arhitectură și urbanism(pdf)
Informația privind асоrdаrеа serviciilor municipale populației, care țin de competența Direcției proprietatea municipală și relații funciare(pdf)
Informația privind асоrdаrеа serviciilor la instituțiile de cultură din mun. Bălți contra plată și gratuite(pdf)
Decizia CMB nr. 13/5 din 14.12.2017 „Cu privire la crearea Serviciului protecția copilului și familiei pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/2 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a organigramei primăriei municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/6 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/6 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”(pdf)
Last updated: martie 27, 2022 at 12:22 pm