08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Întreprinderi municipale

Servicii publice

Gospodăria comunală municipală reprezintă un mecanism complex structurat pe domenii de servicii prestate. Însă, deşi este administrată la nivelul corespunzător, necesită investiţii consistente în tehnică şi utilaje, întrucît aceastea sunt de un grad avansat de uzură.

Totuşi, cele 12 întreprinderi municipale depun efort sporit pentru întreţinerea fondului locativ, drumurilor publice, reţelelor de comunicare, etc., menţinînd aspectul atrăgător al localităţii.

Conducătorii întreprinderilor, în scopul eficientizării serviciilor publice prestate, nu ratează ocazia de a se implica activ în atragerea investiţiilor înregistrînd deja succese în domeniul respectiv.

Întreprinderea municipală „Gospodăria locativ-comunală Bălţi”Întreprinderea municipală „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”Întreprinderea municipală „Aprovizionare”Întreprinderea municipală „Stadionul „Olimpia Bălţi””Întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi”Întreprinderea municipală „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”Întreprinderea municipală „Hotelul „BĂLŢI””Întreprinderea municipală „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră””Întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (Î.M. „DCC CU”)Întreprinderea municipală „Biroul arhitectură şi sistematizare”Întreprinderea municipală „Regia „Apă-Canal Bălţi””Întreprinderea municipală „Asociaţia pieţelor din Bălți”

Administrator: Chiaburu Tatiana
Adresa juridică: str. I. Franco, 19
Telefonul de contact: (0 231)8-00-44
Fax: (0 231)8-00-44
Adresa electronică: im_glc_balti@mail.ru
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Fila istorică
Întreprinderea Municipală „GLC Bălţi”repreziută întreprindere de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Întreprinderea este fondată în temeiul Deceziei Consiliului Municipal Bălţi nr.6/33 din 05.05.2011 „Cu privire la fondarea întreprinderea Municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi”.
Principalele activităţi al întreprinderii
  • Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe;
  • Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece, evacuarea apelor uzate din interiorul blocului şi de încălzire centrală;
  • Salubrizarea locurilor de uz caznic, terenurilor din interiorul cartierilor municipiului şi terenurilor aferente blocurilor locative;
  • Deservirea tehnică şi reparaţia ascensoarelor.
Acte normative
Decizia CMB nr. 1/23 din 08.02.2024 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM «Gospodăria LocativComunală Bălți» a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2024”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/49 din 22.08.2023 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ- Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu _________________ a încăperii în incinta blocului locativ nr. _____ din ____________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/17 din 22.08.2023 „Cu privire la transmiterea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” a cheltuielilor de amenajare a obiectului.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/16 din 22.08.2023 „Cu privire la restituirea bunului imobil amplasat în str. Păcii, 33, din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” la bilanțul primăriei.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/44 din 30.06.2023 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/15 din 30.06.2023 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi.”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/51 din 28.03.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/32 din 28.03.2023 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu Centrul de Poștă Bălți ÎS „Poșta Moldovei””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/9 din 28.03.2023 „Cu privire la confirmarea entității de audit pentru еfectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/5 din 28.03.2023 „Cu privire la prelungirea perioadei de valabilitate a actului de atribuire a serviciilor de interes economic general Î.M. ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți” și aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/10 din 26.04.2019 ”Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î. M. ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/3 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Gospodăria LocativComunală Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/45 din 28.10.2022 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu СВТ „Cricova-Vin” S.A a încăperii din str. Independenței, 12”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/44 din 28.10.2022 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu Compania Națională de Asigurări în Medicină a încăperii din str. Sf. Nicolai, 5A”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/28 din 27.09.2022 „Cu privire la permiterea ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu Centrul de Poștă Bălți sucursala ÎS ”Poșta Moldovei””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/20 din 27.09.2022 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/11 din 26.08.2022 „Cu privire la transferul bunului proprietate municipală în domeniul privat și restituirea bunului imobil din administrarea ÎM ,,Gospodăria locativ-comunală Bălţi” la bilanțul primăriei, amplasat în str. N. Testemițanu, 21”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/27 din 29.07.2022 „Сu privire la permiterea IM „Gospodaria Locativ-Comunala Balti” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locatiune cu ________ a incaperii în incinta blocului locativ nr. _____ din strada ___________”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/22 din 29.07.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/15 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 12/21 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobare în redacția nouă a anexei nr. 4 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/52 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM „Gospodărie Locativ-Comunală Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/13 din 28.06.2022 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/6 din 28.06.2022 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în gestiune economică ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/30 din 29.03.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Gospodăria locativ-comunală Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/20 din 29.03.2022 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu ______ a încaperii nelocative din str. _______,nr. ___”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/9 din 29.03.2022 „Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Сomunală Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/3 din 24.12.2021 „Cu privire la aprobarea Acordurilor adiționale ale contractelor privind delegarea serviciilor și subsidierea cu ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/7 din 30.11.2021 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM «Gospodăria Locativ Comunală Bălți» a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a.2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/5 din 23.11.2021 „Cu privire la modificarea și completarea contractului de delegare cu ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți nr. 12-02d/20 din 02.01.2020, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți 10/7 din 23.12.2019”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/36 din 30.06.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 16/52 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/6 din 30.06.2021 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către întreprinderea municipală ,,Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/61 din 21.12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de subsidiere nr. 12-01d/20 din 02.01.2020 cu ÎM «Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi»”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/60 din 21.12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de delegare a serviciilor nr. 12-02d/20 din 02.01.2020 cu ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/52 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/31 din 21.12.2020 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a unor contracte de locaţiune”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/20 din 21.12.2020 „Cu privire la transmiterea obiectului bunului imobil a patrimoniului municipal de la bilanțul primăriei în administrare ÎM “Gospodărie locativ-comunală Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/41 din 29.09.2020 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu Compania Națională de Asigurări în Medicină a încăperilor din str. Sf. Nicolai, 5A”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/17 din 05.06.2020 „Cu privire la modificărea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/50 din 27.10.2011 ”Cu privire la aprobarea tarifului la lucrările de curățire a teritoriilor fondului locativ municipal””(pdf)
Decizia CMB nr. 5/16 din 05.06.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011 “Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)””(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/7 din 10.12.2019 „Cu privire la executarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator al Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/9 din 27.03.2019 „Cu privire la introducerea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/58 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea contractelor cu ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/11 din 30.03.2017 „Cu privire la întroducerea modificărilor în decizia CMB nr. 6/49 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)”(pdf)
Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 "Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 "Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale"(pdf)
Dispoziția primarului nr. 47 din 08.02.2017 "Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul-Director al ÎM "Gospodăria locativ-comunală Bălți"(pdf)
Dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 "Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale"(pdf)
Decizia CMB nr. 15/15 din 12.11.2015 „Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia CMB nr. 6/49 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/33 din 05.05.2011 "Cu privire la inființarea Întreprinderii Municipale Gospodăria locativ-comunală Bălți", Statutul ÎM "GLC Bălți"</(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de venituri și cheltuieli a ÎM „GLC Bălți” pentru anul 2023(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „GLC Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Procesul-verbal al ședinței comisiei de revizie a ÎM „GLC Bălți” din 29.05.2023(pdf)
Darea de seamă privind activitatea Consiliului de administrație a ÎM „GLC Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Situațiile financiare a ÎM „GLC Bălți” pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022(pdf)
Raportul anual al activității economico-financiare a ÎM „GLC Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raportul ÎM „Gospodăria-locativ comunală Bălți” cu privire la activitatea financiar economică și de producție pentru anul 2021(pdf)
Raport privind activitatea de producție a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Decizia CMB nr. 15/7 din 30.11.2021 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM «Gospodăria Locativ —Comunală Bălți» a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a.2022”(pdf)
Planul de afaceri pentru a. 2021(pdf)
Informații privind finanțarea bugetară și raportul administratorului pentru 2020(pdf)
Raport financiar pentru a. 2020(pdf)
Raport de audit intern „Evaluarea sistemului control managerial prin prisma eficienței”(pdf)
Planul de afaceri pentru a. 2020(pdf)
Alte materiale la planul de afaceri pentru a. 2020(pdf)
Raportul privind activitatea financiar-economică și de producere pentru a. 2019(pdf)
Nota informativă privind activitatea Consiliului administrativ pentru a. 2019(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)
Raport pentru anul 2016(pdf)
Raport final IM GLC 2014-30.06.2015(pdf)
Anexa nr.1 IM GLC 2014-30.06.2015(pdf)
Anexa nr.2 IM GLC 2014-30.06.2015(pdf)
Info IM GLC Balti 2014-30.06.2015(pdf)

Administrator interimar:
Adresa juridică: str. Decebal, 126
Telefonul de contact/fax: (0 231)3-12-10
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale:

Fila istorică
Acte normative
Decizia CMB nr. 1/47 din 08.02.2024 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a bunurilor și serviciilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2024.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/39 din 08.02.2024 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/21 din 08.02.2024 „Cu privire la prelungirea perioadei de valabilitate a actului de atribuire a serviciilor de interes economic general Î. M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/45 din 25.06.2019 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î. M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/18 din 21.12.2023 „Cu privire la aprobarea documentației pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/4 din 26.09.2023 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/1 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de catre IM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Balți” a bunurilor și serviciilor necesare intreprinderii pentru indeplinirea sarcinilor incredințate pentru anul 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/17 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/1 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a bunurilor și serviciilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/18 din 28.10.2022 „ Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/17 din 27.09.2022 „Cu privire la transmiterea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” obiectelor după reparația capitală”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/33 din 28.06.2022 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipal „Direcția reparații și Construcții Drumuri Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/8 din 28.06.2022 „Cu privire la transmiterea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” obiectelor după reparația capitală”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/6 din 28.06.2022 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în gestiune economică ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/66 din 29.03.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/16 din 30.06.2021”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/62 din 29.03.2022 „Cu privire la aprobarea tarifelor de parcare auto a unităților de transport la stațiile de parcare auto ÎM „DRCD Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/53 din 29.03.2022 „Cu privire la soluționarea contestației formulată de către ”Petrom-Moldova” SRL, înregistrată la Primăria mun. Bălți cu nr. de intr. 03-11/100 la data de 04.01.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică din 23.12.2021, organizată de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” privind achiziționarea produselor petroliere pentru a. 2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/42 din 29.03.2022 „Cu privire la repunerea în termen a administratorului Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” și administratorului interimar al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru înregistrarea actelor constitutive”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/11 din 11.03.2022 „Cu privire la acordarea garanției la contractarea unui împrumut de către Întreprinderea Municipală „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți’’”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/9 din 11.03.2022 „Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul de Administrație al ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/4 din 11.03.2022 „Cu privire la aprobarea documentației pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM ”Direcția reparații și construcții drumuri Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 17/6 din 10.12.2021 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălţi” a bunurilor și serviciilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a.2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/43 din 30.06.2021 „Cu privire la profitul net obținut în anul 2020 de către Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/29 din 30.06.2021 „Cu privire la permiterea returnării din administrarea ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” la bilanțul primăriei municipiului Bălţi a sectorului de teren proprietate municipală amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 189(pdf)
Decizia CMB nr. 8/21 din 30.06.2021 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/16 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți””(pdf)
Dispoziția nr. 155 din 19.08.2021 „Cu privire la instituirea comisiei de returnare a sectorului de teren din str. Șt. cel Mare și Sfînt, 189 din administrarea ÎM „DRCD Bălți” la bilanțul Primăriei mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/62 din 21.12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de delegare a serviciilor nr. 17/5 din 31.01.2020 cu ÎM "Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi"”(pdf)
Extras di Registrul de Stat(pdf)
Decizia CMB nr. 8/4 din 19.08.2020 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM “Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Organigrama ÎM „DRCD Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/7 din 14.11.2019 "Cu privire la executarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator al IM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” de către dl Iurie Hmamîi"(pdf)
Decizia CMB nr. 7/6 din 14.11.2019 "Cu privire la eliberarea din funcție a directorului(administratorului) înreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” dlui Serghei Pcela"(pdf)
Decizia CMB nr. 13/14 din 14.12.2017 "Cu privire la completarea Statutului ÎM "Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi", aprobat prin decizia CMB nr. 6/35 din 05.05.2011 "Cu privire la inființarea Întreprinderii Municipale "Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi"(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de dezvoltare al ÎM „DRCD” pentru anii 2023-2027(pdf)
Planul de afaceri al ÎM „DRCD” pentru anul 2023(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „DRCD” pentru perioada anului 2022(pdf)
Procesul-verbal al comisiei de cеnzori a ÎM „DRCD” din 06.06.2023(pdf)
Situațiile financiare a ÎM „DRCD” pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022(pdf)
Raportul anual al activității economico-financiare a ÎM „DRCD” pentru perioada anului 2022(pdf)
Raport privind producția și activitatea economică а ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri” реntru аnul 2021(pdf)
Raport privind starea financiar-economică a ÎM „DRCD Bălți” pe perioada 10 luni a anului 2021(pdf)
RAPORT privind activitatea financiară, economică și de producție ale întreprinderii pentru 10 luni ale anului 2021(pdf)
Planul de dezvoltare al ÎM „DRCD” pentru anii 2021-2025(pdf)
Raportul financiar ÎM „DRCD” pentru a. 2020(pdf)
Plan de dezvoltare a întreprinderii pentru a. 2021(pdf)
Raportul financiar ÎM „DRCD” pentru a. 2018(pdf)
Raportul financiar ÎM „DRCD” pentru a. 2017(pdf)
Analiza activității economice în a.2019 și planul activității pentru a.2020-2024(pdf)
Indicatorii economici pentru a. 2019(pdf)
Raportul financiar ÎM „DRCD” pentru a. 2019(pdf)
Raport privind rezultatele inspecției financiare tematice la Î.M. "DRCD Bălți" pentru an. 2016-2018(pdf)
Raport de audit intern IM DRCD pentru an. 2014-2015(pdf)
Anexe la raport IM DRCD(pdf)
Cuprins la raport IM DRCD(pdf)
Sumar constatari si recomandari DRCD 2014-2015(pdf)

Administrator interimar: Slabari Lucia
Adresa juridică: str. Libertăţii, 16
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-20-04
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale:

Fila istorică
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» a fost fondată de Consiliul Municipal Bălți, în baza deciziei № 15/20 din 11.11.1995 și dobîndește statut de persoană juridică din momentul înregistrării ei la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al R.M. din 28.02.1996 cu numărul de înregistrare 121036919, cu sediul R.M. mun. Bălți, str. Clea Ieșilor16.
Numarul de identificare de stat – codul fiscal IDNO 1004602000096.
Din data 01.06.1999 se modifica adresa juridical – noua adresă juridică-mun.Baiți str. Libertății 16.
Capitalul statutar al întreprinderii constitue 5400 lei.
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» posedă de independență economică, financiară și organizațională, are bilanț propriu, ștampilă cu denumirea sa, cont de decontare în BC «Moldindconbanc» S.A., adresă poștală și alte rechizite necesare, prevăzute de Legislația Republicii Moldova.
Activitatea Întreprinderii este reglamentată de Codul Civil al R.M., Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea privind administrația publică locală, Statutul întreprinderii, contractul colectiv de muncă, alte legi și acte normative.
Consiliul Municipal îsi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul Consiliului – Director, care este un organ collegial de administrare al Întreprinderii.
Activitea de bazăa întreprinderii(55.51.0 - сantină) - alimentarea elevilor dinl instituțiile de învățământ mun,Bălți, satul Sadovoe și satul Elizaveta.
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» în anul 2016 a acordat servicii de alimentație pentru 13411 elevi din liceile și gimnaziile mun.Bălți, 450 elevi din Ș.P.№ 3, 640 elevi din Ș.P.№4 și 480 copii din tabăra de odihnă«Olimpieț».
Acte normative
Decizia CMB nr. 10/9 din 25.10.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/41 din 30.06.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al Î.M. „APROVIZIONARE”””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/40 din 26.09.2023 „Cu privire la demisia _____________”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/13 din 26.09.2023 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 2/31 din 28.03.2023 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Aprovizionare” cu drept de gestiune economică””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/41 din 30.06.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al ÎM „Aprovizionare””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/49 din 28.03.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori al Î.M. „Aprovizionare””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/31 din 28.03.2023 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Aprovizionare” cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/11 din 10.02.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/12 din 04.06.2021 ”Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de Administrație al ÎM ”Aprovizionare”””(pdf)
Decizia nr. 16/55 din 21./12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Aprovizionare””(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/48 din 28.07.2011 "Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale "Aprovizionare" în redacția nouă"(pdf)
Statutul ÎM "Aprovizionare"(pdf)
Dispoziția primarului nr. 153 din 27.04.2017 "Cu privire la modificarea și completarea dispozișiei primarului mun. Bălți nr. 592 din 09.09.2015 cu modificări și completări ulterioare" (Consiliul-Director)(pdf)
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM "Aprovizionare"(pdf)
Certificat de înregistare ÎM "Aprovizionare"(pdf)
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice(pdf)
Dispoziția primarului nr. 156 din 14.09.2015 "Cu privire la numirea dlui Ivan Osoianu în funcția de director"(pdf)
Decizia CMB nr. 7/49 din 20.07.2017 "Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind administrarea proprietății municipale cu drept de gestiune economică de către ÎM "Aprovizionare" și abrogarea deciziei CMB nr. 6/69 din 29.06.2017"(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Analiza-express a indicatorilor de salarizare a a ÎM „Aprovizionare” pentru anul 2022(pdf)
Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022(pdf)
Proces-verbal nr.4 al ședinței Consiliului de Administrație a ÎM „Aprovizionare” din 05.05.2023(pdf)
Proces-verbal nr.3 al ședinței Consiliului de Administrație a ÎM „Aprovizionare” din 05.05.2023(pdf)
Raportul anual al activității economico-financiare a ÎM „Aprovizionare” pentru perioada anului 2022(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „Aprovizionare” pentru perioada anului 2022(pdf)
Dinamica principalilor indicatori economico-financiari ai ÎM „Aprovizionare” pentru perioada anilor 2021-2022(pdf)
Raport anuаl privind activitatea financiară și economică a ÎM ,,Aрrоviziоnоrе” ре perioada anului 2021(pdf)
Notă explicativă la raportul financiar-economic al întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Informație cu privire la indicii economici pentru anul 2020(pdf)
Informația despre activitatea în perioada anului 2019(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)
Darea de seamă ÎM «Aprovizionare» pe anul 2016(pdf)
Dinamica principalilor indicatori financiari și economici pe anul 2016(pdf)

Administratorul interimar: Sadovnicov I. A.
Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Kiev, 155
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-03-14
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale:

Fila istorică
Acte normative
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Statutul ÎM „Stadionul „Olimpia Bălţi”(pdf)
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „Stadionul „Olimpia Bălţi”(pdf)
Extras nr. 45534 din 13.09.2016 din Registrul de stat al persoanelor juridice(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM

Administrator: Novicova Svetlana
Adresa juridică: str. Moscovei, 19
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-24-36
Adresa electronică: atsvbalti@mail.ru
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Fila istorică
Informație istorică ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»(pdf)
Acte normative
Decizia CMB nr. 1/32 din 08.02.2024 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi» cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/31 din 08.02.2024 „Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în administrarea ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/28 din 21.12.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM «Amenajarea teritoriului și Spații verzi Bălţi» a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru an. 2024.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/29 din 22.08.2023 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/45 din 30.06.2023 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către întreprinderea municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/15 din 22.08.2023 „Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene aflate în administrare ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/45 din 30.06.2023 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către întreprinderea municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/43 din 30.06.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/38 din 30.06.2023 „Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/5 din 30.06.2023 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/14 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/59 din 28.03.2023 „Cu privire la acordul prealabil al majorării sumei achizițiilor a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii serviciilor delegate către ÎM „Amenajarea teritoriului și Spații verzi Bălţi” pentru an. 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/10 din 10.02.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/53 din 19.10.2021 ”Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de Administrație al ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/4 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații verzi Bălţi” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/11 din 27.09.2022 „Cu privire la transmiterea terenului aflat în proprietate municipală din administrarea Direcției învățământ, tineret și sport la bilanțul Primăriei mun. Bălți cu transmiterea ulterioară în administrarea Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/9 din 27.05.2022 „Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/6 din 30.11.2021 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Amenajarea teritoriului și Spații verzi Bălţi” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a.2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/42 din 30.06.2021 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/22 din 30.06.2021 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi» cu drept de gestiune economic”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/20 din 30.06.2021 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” cu drept de gestiune economic”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/64 din 21./12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de subsidiere nr. 2 din 09.01.2020 cu ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/63 din 21./12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de delegare a serviciilor nr. 1 din 09.01.2020 cu ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți"”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/51 din 21./12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/19 din 21./12.2020 „Cu privire la transmiterea tractorului LS PLUS 100 în administrare ÎM “Amenajarea teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/18 din 21./12.2020 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM “Amenajarea teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/37 din 29.09.2020 „Cu privire la transmiterea ÎM „Amenajarea teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” cheltuielilor de reparație capitală a obiectului”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/37 din 30.07.2020 «Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene aflate în administrare ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” cu drept de gestiune economică»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/33 din 30.07.2020 «Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene aflate în administrare ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi» cu drept de gestiune economică»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/23 din 30.07.2020 «Cu privire la transmiterea în administrarea ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” a sectorului de teren proprietate publică din str. Tiraspol cu numărul cadastral 0300301376»(pdf)
Decizia CMB nr. 5/20 din 05.06.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/73 din 25.06.2019 „Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul de administrație al Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Statutul ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»(pdf)
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de lucru a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” pentru anul 2023(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” pentru anul 2022(pdf)
Raport cu privire la activitatea Consiliului de administrație a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” pentru anul 2022(pdf)
Analiza-express a indicatorilor de salarizare a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” pentru anul 2022(pdf)
Dinamica principalilor indicatori financiari și economici a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea economico-financiară a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind starea financiar-economică a ÎM „ATSV Bălți” pentru anul 2021(pdf)
Planul de afaceri pentru anul 2021(pdf)
Raport de activitate pentru anul 2020(pdf)
Darea de seamă a ÎM „AT și SV” privind programul „Ocrotirea mediului înconjurător” pentru perioada de iarnă 2019 — 2020(cheltuieli)(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)
Raport de audit intern la ÎM SV și AT an. 2015(pdf)
Informație privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM SV și AT an. 2015(pdf)

Administrator: Maximciuc Elena
Telefonul de contact: (0 231)7-49-82,pagina oficială http://trolleybalti.com/
Inginerul-şef: Caliujnii Victor
Telefonul de contact: (0 231)7-49-80
Contabil-şef: Țurcan Valentina
Telefonul de contact: (0 231)7-13-60
Serviciul resurse umane:
Telefonul de contact: (0 231)7-49-60
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Fila istorică
Fila istorică(pdf)
Î.M. „Direcţia de troleibuze” a fost înfiinţată în a. 1972. Pe atunci funcţiona doar o singură rută - Molodova – Aeroport cu lungimea de 7,2 km pe care se deplasau 20 de troleibuze. În acel an au fost transportate circa 2,5 mln de persoane. Cifra colaboratorilor era de 96 oameni. Baza de reparaţie o constituia un singur şanţ de vedere şi o încăpere din lemn pentru personal.
În anul 1990 deja funcţionau 4 rute cu lungimea de 38,8 km pe care circulau 90 de troleibuze, volumul transportărilor majorîndu-se de 4,5 ori, atîngînd cifra de 22,8 mln de persoane. Pentru deservirea şi repararea transportului a fost construit Depoul de troeibuze. Astăzi aici muncesc 315 colaboratori. 2 din ei activează din ziua fondării întreprinderii. Acestea sînt muncitorul Vladimir Batîri și mecanicul Anatolie Remarciuc.
Pe parcursul a multor ani conducătorii de troleibuze Adamco Nicolai, Noni Vasile, Chitac Natalia şi Capusciac Dumitru lucrează fără accidente rutiere.
În rezultatul expluatării îndelungate a mașinilor,care constituia peste 20 ani,iar unele 30 ani, parcul s-a uzat și s-a invechit. Din cauza lipsei de bani parcul nu putea fi actualizat și înoit. Pentru salvarea situației în anul 2001 a fost creată o echipă pentru efectuarea reparaţiilor capitale a troleibuzelor uzate. Datorită măiestriei echipei create sub conducerea fostului şef-adjunct Iurii Ozerov a fost efectuată reparația capitală a 30 de troleibuze. Cheltuielile acestor reparaţii au consituit cu 70% mai puţin, decît ele ar fi fost reparate în alte părţi, în special în or.Chișinău.
În anul 2011, numărul de troleibuze, care operau pe rutele urbane, era de 35 troleibuze, din care 22 de troleibuze de model "ЗиУ-9", 2 "ЗиУ-10" (varianta scurtă), 3 de troleibuze АКСМ-20101 ( produse in Republica Belarus), 1 — Škoda 14Tr13/6M și 7 -ВМЗ-5298.00 (ВМЗ-375) "Lider" (de producție din Rusia,Vologda).
În anul 2013, banca Europeană de reconstrucție și dezvoltare (BERD) a emis municipiului Bălți un credit în suma de 3.000.000 euro pentru achiziționarea a 23 de troleibuze noi. De asemenea, BERD a alocat un grant în suma de 1600000 euro pentru îmbunătățirea infrastructurii întreprinderii municipale.
În anul 2014, datorită acestui credit au fost achiziționate 23 de mașini noi, marca Аксм. Astfel, parcul a fost actualizat pe 70%.
Pe data de 26.06.2017 întreprinderea a marcat jubileul - 45 ani de la data inființării.
Acte normative
Decizia CMB nr. 10/18 din 25.10.2023 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Direcția de troleibuze din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/5 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea comenzii de prestare a serviciilor de transport public electric al Î.M. „Direcția de Troleibuze din mun. Bălți”, pe anul 2024, pe teritoriul mun. Bălți.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/4 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea coeficentului de indexare, pentru ajustarea mărimea tarifului pentru un automobil-kilometru de kilometraj al componenței mobile al Î.M. „Direcția de Troleibuze din mun. Bălți” pe anul 2024.”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/42 din 26.09.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/15 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori al ÎM „Direcția de troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/60 din 22.08.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 16/14 din 25.11.2022„Cu privire la aprobarea comenzii de prestare serviciilor de transport public electric al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”, pe anul 2023, pe teritoriul mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/47 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea textului Contractului nr. BMSLP01 cu privire la livrarea troleibuzelor cu podea joasă și propulsie autonomă de cursă lungă”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/37 din 30.06.2023 „Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la ÎM „Direcția de troleibuze din mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/15 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Direcția de troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/8 din 28.03.2023 „Cu privire la completarea și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/2 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția de Troleibuze din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2023””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/12 din 10.02.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022 ”Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/2 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Direcția de Troleibuze din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/14 din 25.11.2022 „Cu privire la aprobarea comenzii de prestare serviciilor de transport public electric al Î.M. ”Direcția de Troleibuze din mun. Bălți” pe anul 2023 pe teritoriul mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/13 din 25.11.2022 „Cu privire la aprobarea coeficientului de indexare, pentru ajustarea mărimii tarifului pentru un vehicul-km de parcurs al Î.M. ”Direcția de Troleibuze din Bălți” pe anul 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/22 din 27.09.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Direcția de Troleibuze din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/29 din 28.06.2022 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către Întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/10 din 28.06.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Direcția de Troleibuze din mun. Bălți» cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/18 din 29.04.2022 „ Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/17 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/32 din 29.03.2022 „Cu privire la acordul prealabil privind achiziționarea de către Î.M. ”Direcția de Troleibuze din Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 17/7 din 10.12.2021 „Cu privire la numirea……. în funcția de……. ”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/7 din 23.11.2021 „Cu privire la aprobarea coeficentului cumulativ de indexare, pentru ajustarea mărimii tarifului pentru un automobil-kilometru de kilometraj al componenței mobile al Î.M. „Direcția de Troleibuze din mun.Bălți ” pe anul 2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/6 din 23.11.2021 „Cu privire la aprobarea comenzii serviciilor de transport public electric în mun. Bălți pentru anul 2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/33 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului adițional la Contractul privind prestarea serviciilor de transport public electric în municipiul Bălți din 14.10.2013”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/8 din 30.06.2021 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/48 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Direcția de Troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/6 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea comenzii serviciilor de transport public electric în mun. Bălți pentru anul 2021”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/58 din 29.09.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 3/48 din 25.06.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul de administraţie al Î.M. „Direcția de Troleibuze din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/6 din 29.09.2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obtinut în anul 2019 de catre Î.M.”Directia de Troleibuze din Balti””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/67 din 30.07.2020 „Cu privire la acordarea dreptului de circulație în troleibuze în baza circulatorilor pe luna aprilie 2020 în luna octombrie 2020”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/59 din 30.07.2020 «Cu privire la aprobarea proiectului Acordului adițional la contractul de prestare a serviciilor de transport public electric în mun. Bălți»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/58 din 30.07.2020 «Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 3/48 din 25.06.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul de administraţie al Î.M.”Direcția de Troleibuze din Bălți”»(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/50 din 05.12.2017 „Cu privire la aprobarea comenzii serviciilor de transport public electric în mun. Bălți pentru anul 2018”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/1 din 11.05.2017 „Cu privire la aducerea bugetului municipal Bălți pe anul 2017, aprobat prin decizia CMB nr. 13/1 din 16.12.2016, în concordanță cu Legea nr. 33 din 17.03.2017 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016” (Dreptul la înlesnirile)(pdf)
Decizia CMB nr. 3/3 din 30.03.2017 „Cu privire la modificarea deciziei CMB nr. 11/3 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea tarifului pentru un vehicul-km parcurs de către mijloacele de transport ale ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”pe anul 2017”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/58 din 22.12.2016 "Cu privire la modificarea şi completarea Statutului ÎM "Direcţia de Troleibuze din Bălţi", aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/37 din 23.02.2012 "Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale "Direcția de Troleibuze din Bălţi" în redacţie nouă"(pdf)
Dispoziția primarului nr. 8 din 12.01.2016 "Cu privire la modificarea și completarea dispoziției primarului mun. Bălți nr. 594 din 09.09.2015 cu modificări și completări ulterioare" (Consiliul-Director)(pdf)
Dispoziția primarului nr. 211 din 14.12.2015 "Cu privire la prelungirea terminului contractului individual de muncă încheiat cu dl Serghei Avramenco"(pdf)
Dispoziția primarului nr. 180 din 16.10.2015 "Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă încheiat cu dl Serghei Mihailov"(pdf)
Decizia CMB nr. 2/4 din 28.03.2013 "Cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie în transportul de pasageri municipal"(pdf)
Decizia CMB nr. 2/37 din 23.02.2012 "Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale "Direcția de Troleibuze din Bălţi" în redacţie nouă", Statutul ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălţi", Regulamentul Consiliului-Director al ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălţi"(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Decizia CMB nr. 9/1 din 10.10.2013 "Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind prestarea serviciilor de transport public electric în mun. Bălți încheiat între Consiliul municipal Bălți și ÎM «Direcţia de troleibuze din Bălţi» în cadrul proiectului "Troleibuze pentru mun. Bălți"(pdf)
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Darea de seamă privind activitatea Consiliului de administrație a ÎM „Direcția de troleibuze Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „Direcția de troleibuze Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raportul anual al activității economico-financiare a ÎM „Direcția de troleibuze Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raportul anual al ÎM „Direcția de troleibuze Bălți” pentru anul 2021(pdf)
RAPORT privind activitatea financiar-economică а întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Planul corporativ de dezvoltare pe a. 2014-2024(pdf)
La BERD Raport anual de mediu și social(pdf)
Raport financiar pentru a. 2020(pdf)
Principalii indicatori economico-financiari ai ÎM „Direcția de troleibuze Bălți” pentru trimestrul IV al anului 2020(pdf)
Activitatea economico-financiară 2019(pdf)
Executarea programului de producere industrială pentru a. 2019(pdf)
Programul de producere industrială pentru a. 2020(pdf)
Dinamica indicatorilor pentru 3 ani de activitate (2017-2019)(pdf)
Raportul conducătorului(pdf)
Raport IM DTB 2014-2015(pdf)
Info IM DTB 2014-2015(pdf)
Anexa IM DTB 2014-2015(pdf)

Administrator: Panciuc Svetlana
Telefonul de contact: 0 (231) 6-12-19
Contabil-şef: Caba Svetlana
Telefonul de contact: 0 (231) 6-14-17
Adresa juridică: str. M. Sadoveanu,1

Fax: 0 (231) 6-11-37
Adresa electronică: hotelbalti@mail.ru
Pagina web oficială: hotelulbalti.md
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale:

Fila istorică
Acte normative
Decizia CMB nr. 9/3 din 26.09.2023 „Cu privire la scutirea ÎM „Hotelul „Bălți” de la plata taxei pentru cazare începînd cu trimestrul III al anului 2023 pe perioada activării Centrului de plasament temporar pentru refugiați creat în incinta hotelului”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/20 din 22.08.2023 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către ÎM „HOTELUL BĂLȚI””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/13 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Hotelul Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/12 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al Î.M. „Hotelul Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/27 din 27.09.2022 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta hotelului „Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia СMB nr. 6/15 din 29.04.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți № 7/13 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. „Hotelul Bălți””(pdf)
Decizia СMB nr. 16/56 din 21./12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Hotelul Bălți””(pdf)
Decizia СMB nr. 16/29 din 21./12.2020 „Cu privire la permiterea ÎM „Hotelul „Bălţi”” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu dna --------------------- a unei părți din încăperea frizeriei “Șarm”, situate în incinta hotelului „Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia СMB nr. 11/48 din 29.09.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a unei părți neutilizate a încăperii în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia СMB nr. 11/47 din 29.09.2020 „Cu privire la permiterea ÎM „Hotelul „Bălţi”” de a prelungi termenele de valabilitate a unor contracte de locaţiune”(pdf)
Decizia СMB nr. 11/5 din 29.09.2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2019 de către întreprinderea municipală „Hotelul Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice(pdf)
Decizia CMB nr. nr. 14/62 din 22.12.2016 "Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 5/13 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale “Hotelul “Bălţi” în redacţie nouă„ cu modificări şi completări ulterioare"(pdf)
Autorizație sanitară de funcționare(pdf)
Act de clasificare(pdf)
Certificat de înregistrare ÎM “Hotelul “Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/13 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale “Hotelul “Bălţi” în redacţie nouă”(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Veniturile și cheltuielile ÎM „Hotelul „BĂLȚI”” pentru anul 2023(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „Hotelul „BĂLȚI”” pentru anul 2022(pdf)
Raport cu privire la activitatea Consiliului de administrație a ÎM „Hotelul „BĂLȚI”” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea economico-financiară a ÎM „Hotelul „BĂLȚI”” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea financiară și economică реntru аnul 2021 a ÎM „HOTELUL „Bălți””(pdf)
RAPORT privind activitatea financiară, economică și de producție ale întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Planul de afaceri pentru a. 2021(pdf)
Raport de activitate pentru a. 2020(pdf)
Planul de afaceri pentru a. 2020(pdf)
Raport de activitate pentru a. 2019(pdf)
Raport de activitate a Consiliului administrativ pentru a. 2019(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)

Administrator: Cabac Aurelia
Adresa juridică:> p. Independenței,1, Primăria, bir.430
Telefoane de contact: 0 (231)2-50-81, 0 686 06 577,0 684 09 288
Adresa electronică: centrul1993@mail.ru
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Fila istorică
Centrul de Studiere a Limbilor "Limba noastră”a fost fondat ca întreprindere municipală la 26 decembrie 1993.
Domeniul principal de activitate,conform Statutului este predarea limbilor-română,engleză,germană și franceză adulților și copiilor,lucrătorilor întreprinderilor,organizațiilor,care își au sediul în mun. Bălți.
Sursele financiare alocate din bugetul municipal Bălți,sunt îndreptate pentru studierea limbii române de către colaboratorii instituțiilor și organizațiilor bugetare.
Programul cursului de studiere a limbilor pentru adulți este prevăzut pentru o 100 de ore academice.Pentru copii și adolescenți-120 de ore academice în perioada anului de învățămînt,în timpul verii un curs intensiv de 50 de ore academice. Limbile se studiază pe nivele după sistemul european.
În grupele bugetare programul pentru studierea limbii române este de 150 de ore academice pentru fiecare nivel-în total 2 niveluri.
La sfîrșitul fiecărui nivel ascultătorilor li se eliberează un Certifacat al întreprinderii municipale conform modelului stabilit.
Întreprinderea are angajați calificați,care cunosc metode inovatoare de predare a limbilor,ce permit organizarea procesului de studii în mod practic și atractiv.
La întrprindere sunt stabilite:un sistem flexibil de plată,orar de frecventă după dorința ascultătorilor,un sistem de reduceri,prețuri acceptabile-prețul unei ore academice este de 30 lei.
Acte normative
Decizia CMB nr. 14/14 din 21.12.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii competențe a consiliului de administrație al ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/50 din 22.08.2023 „Сu privire la examinarea adresării ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” nr. 05 din 03.03.2023.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/40 din 30.06.2023 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către întreprinderea municipală Centrul de studiere a Limbilor „Limba noastră””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/64 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de către Întreprinderea Municipală Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/60 din 28.03.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Centrul de studiere a limbilor „Limba noastră””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/55 din 28.03.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/19 din 23.02.2023 „Cu privire la numirea dnei Aurelia Cabac în funcția de administrator al ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba Noastră”””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/31 din 28.06.2022 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală „Centrul de studiere a Limbilor „Limba Noastră”””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/20 din 28.06.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. Centrul de Studiere a limbilor „Limba noastră”””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/19 din 28.06.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 7/16 din 04.06.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/56 din 29.03.2022 „ Cu privire la examinarea adresării ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” nr. 18 din 29.11.2021”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/42 din 29.03.2022 „Cu privire la repunerea în termen a administratorului Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” și administratorului interimar al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru înregistrarea actelor constitutive”(pdf)
Decizia nr. 8/10 din 30.06.2021 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către întreprinderea municipală „Centrul de instruire „Limba Noastră””(pdf)
Decizia nr. 1/19 din 23.02.2021 „Cu privire la numirea… în funcția de...”(pdf)
Decizia nr. 16/53 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Centrul de studiere a limbilor ”Limba noastră””(pdf)
Decizia nr. 11/43 din 29.09.2020 „Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba Noastră”” a încăperilor în incinta primăriei mun. Bălți din piața Independenței, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/63 din 30.07.2020 «Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2019 de către întreprinderea municipală „Centrul de studiere a Limbilor „Limba Noastră»»(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice(pdf)
Decizia CMB nr. 11/11 din 30.09.2010 "Cu privire la aprobarea Statutului ÎM "Centrul de Studiere a Limbilor "Limba noastră" în redacție nouă"(pdf)
Statutul ÎM "Centrul de Studiere a Limbilor "Limba noastră"(pdf)
Decizia CMB nr. 9/22 din 30.07.2015 "Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului-Director al ÎM "Centrul de Studiere a Limbilor "Limba noastră"(pdf)
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM "Centrul de Studiere a Limbilor "Limba noastră"(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de măsuri privind remedierea iregularităților constatate de Inspecția financiară, ca urmare a inspectării financiare complexe efectuate la ÎM „CSL „Limba noastră””(pdf)
Planul de acțiuni cu privire la îmbunătățirea situației financiare a ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2023(pdf)
Situația privind achizițiile ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2023(pdf)
Mărimea limitei fondului de salarizare a ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2023(pdf)
Indicatori de muncă a ÎM „CSL „Limba noastră”” (2023)(pdf)
Planul de venituri și cheltuieli a ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2023(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea Consiliului de administrație a ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2022(pdf)
Raportul anual al activității economico-financiare a ÎM „CSL „Limba noastră”” pentru anul 2022(pdf)
Raportul anual al ÎM „Centrul de studiere a limbilor „Limba noastră”” pentru anul 2021(pdf)
Raportul financiar al întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Planul de venituri și cheltuieli pe anul 2021(pdf)
Nota informativă privind rezultatele activitătii economico-financiare ale ÎM Centrul de Studiere a Limbilor,, Limba
noastră’’
(pdf)
Nota informativă privind rezultatele financiar-economice pentru a. 2019(pdf)
Nota informativă privind activitatea consiliului de administarție pentru a. 2019(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)
Raport privind activitatea ÎM "Centrul de Studiere a Limbilor "Limba noastră" pentru anul 2016(pdf)

Administrator: Bragari Larisa
Adresa: str. Păcii, 38 (etajul 3)
Tel.: 0231 2-40-83
Fax: 0231 2-64-31
E-mail: uks_ez@mail.ru
Fondatorul: Consiliul municipal Bălţi
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Fila istorică
Informaţie istorică(pdf)
Acte normative
Decizia CMB nr. 12/3 din 30.11.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” a serviciilor de deservire tehnică a iluminării publice pentru anul 2024”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/20 din 25.10.2023 „Cu privire la acordul de participare a primăriei mul Bălți în Proiect de execuție (Construcția LEC 0,4 kV cu modernizarea sistemului de evidență a energiei electrice la PT408RT2F1-F4, mun. Bălți).”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/21 din 22.08.2023 „Сu privire la acoperirea pierderilor ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” din contul rezervelor formate anterior.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/13 din 30.06.2023 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți” cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/50 din 28.03.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Directia de constructii capitale comanditar unic orasului Balti””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/5 din 10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM ”Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun.Bălți” a serviciilor de deservire tehnică a iluminării publice pentru a. 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/32 din 27.09.2022 „Cu privire la aprobare în redacție nouă a anexei nr. 4 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/50 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/31 din 27.09.2022 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație a ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” și anularea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/22 din 23.02.2021 cu modificările ulterioare”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/28 din 29.03.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/2 din 24.12.2021 „Cu privire la aprobarea Acordului adițional nr. 4 la Contractul de subsidiere nr. 2 din 03.02.2020 cu ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/5 din 30.11.2021 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălţi» a serviciilor necesare pentru funcționarea iluminatului stradal în a.2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/25 din 30.06.2021 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți» cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/9 din 30.06.2021 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către întreprinderea municipală „Direcția construcții capitale comanditar unic mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/22 din 23.02.2021 „Cu privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație a Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comandiar Unic Bălți” și anularea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/80 din 25.06.2019 cu modificările următoare”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/59 din 21.12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de subsidiere nr.2 din 03.02.2020 cu ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălţi»”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/58 din 21.12.2020 „Cu privire la prolongarea Contractului de delegare a serviciilor nr. 1 din 29.06.2017 cu ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălţi»”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/50 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/62 din 30.07.2020 «Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2019 de către întreprinderea municipală „Direcția construcții capitale comanditar unic mun. Bălți»(pdf)
Organigrama(pdf)
Planul de activitate pentru anul 2020(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/26 din 31.03.2016 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul-Director al ÎM «Direcţia de construcţii capitale comanditar unic mun. Bălţi»(pdf)
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM "DCC CU", componența Consiliului-Director al ÎM "DCC CU"(pdf)
Statutul ÎM "DCC CU"(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Contract de delegare a serviciilor nr.1 din 29.06.2017(pdf)
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de afaceri pentru anul 2024 a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic»(pdf)
Informație cu privire al monitorizarea contractelor încheiate de ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» până la 31.12.2023(pdf)
Raport despre rezultatele activității financiar-economice pentru a. 2023 al ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic»(pdf)
Raportul Consiliului administrativ a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» pentru anul 2023(pdf)
Raportul Comisiei de cenzori privind controlul activității financiar-economice a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» pentru anul 2023(pdf)
Notă informativă la situațiile financiare a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» din anul 2023(pdf)
Situațiile financiare a ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» din anul 2023(pdf)
Raport de audit la ÎM «Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic» din anul 2022(pdf)
Planul de achiziţii al ÎM «DCCCU» pentru anul 2024(pdf)
Darea de de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 1 din 17.10.2023(pdf)
Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 1 din 17.10.2023(pdf)
Contract nr. 1 din 17.10.2023(pdf)
Modificări ale planului anual de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2023 a ÎM „DCCCU”(pdf)
Planul de activitate a ÎM „DCCCU” pentru anul 2023(pdf)
Raportul comisiei de cеnzori privind controlul activității economico-financiare a ÎM „DCCCU” pentru anul 2022(pdf)
Darea de seamă privind activitatea Consiliului de administrație a ÎM „DCCCU” pentru anul 2022(pdf)
Raportul anual al activității economico-financiare a ÎM „DCCCU” pentru anul 2022(pdf)
Informație cu privire la contractele încheiate pînă la 31.12.2022(pdf)
Planul de achiziţii al ÎM «DCCCU» pentru anul 2023(pdf)
Contract nr. 2 din 27 decembrie 2022 privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a iluminării publice din mun. Bălți pentru anul 2023(pdf)
Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 1 din 27.12.2022(pdf)
Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 1 din 27.12.2022(pdf)
Raport anuаl privind activitatea financiară și economică a ÎM ,,Direcția construcții capitale comanditar unic” ре perioada anului 2021(pdf)
Proces verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivul „Reparație capitală și extinderea străzii Lesecico (de la str. Bulgară pînă la str. Conev) din mun. Bălți”(pdf)
Raportul ÎM „DCC CU” privind activitatea economico-financiară pentru anul 2021(pdf)
Raportul Consiliului de administrație pentru anul 2021(pdf)
Raportul comisiei de revizie pentru anul 2021(pdf)
Informația privind monitorizarea contractelor încheiate de către ÎM „DCC CU” până la 31.12.2021(pdf)
Planul achizițiilor publice a ÎM „DCC CU” pentru anul 2022(pdf)
Dinamica indicatorilor financiar — economici a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Prognoza veniturilor din activitățile de bază pentru 2021(pdf)
Planul de lucru pentru 2020(pdf)
Raportul Comisiei de audit privind auditul activităților financiare și economice ale ÎM pentru 2020 din data de 09.04.2021(pdf)
Raportul de activitate economică și financiară pentru a.2020(pdf)
Proces-verbal de control privind verificarea volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivul „Lucrări de construcție a azilului pentru adăpostirea pisicilor si câinilor fără adăpost amplasat în strada Stefan cel Mare și Sfânt, 189, mun. Balti"(pdf)
Proces-verbal de control privind verificarea volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivul „Reconstrucție havuzului orășenesc din strada V. Alexandri, mun Balti"(pdf)
Proces-verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor la obiectivele „Restabilirea străzii Mircea cel Bătrîn (str. Mihai Viteazul - str. Pușkin)” și „Renovarea invelișului străzii Ștefan cel Mare (str. Mihai Viteazul pănâ la podul peste rîul Răut, mun. Balti)”(pdf)
Raportul de activitate a întreprinderii pentru anul 2019(pdf)
Raportul de activitate a Consiliului administrativ pentru anul 2019(pdf)
Raportul de activitate pentru anul 2017(pdf)
Lista obiectelor la care au fost realizate lucrări de supraveghere tehnică(pdf)

Administrator: Companieț Natalia
Adresa: Piaţa Independenţei, 1
Tel.: (0 231) 2-20-16
Fax: (0 231) 2-20-16
E-mail: birarhsis@gmail.com
Tel. secţia proectare (0 231) 2-94-78
Tel. secţia cadastru funciar (0 231) 2-32-95
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Fila istorică
Decizia nr. 16/54 din 21./12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Biroul Arhitectură și Sistematizare””(pdf)
Decizia nr. 16/30 din 21./12.2020 „Сu privire la transmiterea în locațiune ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare” a încăperilor de la etajul II în incinta primăriei din piața Independenței, 1, în schimbul încăperilor închiriate”(pdf)
Certificat de înregistrarede Stat a întreprinderii „Biroul arhitectură şi sistematizare”(pdf)
Acte normative
Decizia CMB nr. 6/42 din 30.06.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a consiliului de administrație al ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/18 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Biroul arhitectura și sistematizare””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/40 din 28.03.2023 „Cu privire la examinarea cererii ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare” nr. 6 din 30.01.2023 înregistrată cu nr. 03-13/300 din 30.01.2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/7 din 22.12.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM «Biroul Arhitectură și Sistematizare» cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/21 din 28.06.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Cosiliului mun. Bălți nr. 16/54 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a Î.M. „Biroul Arhitectură și Sistematizare”””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/45 din 25.02.2020 „Cu privire la demisia dnei Evghenia Grati”(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr.5/10 din 24.06.2010 "Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare” în redacție nouă"(pdf)
Decizia CMB nr.3/21 din 03.06.2004 "Privind aprobarea Statutului ÎM „Biroul municipal de producție, proiectări și sistematizări de pe lîngă Direcția de arhitectură și urbanism a primăriei mun. Bălți” în redacție nouă cu shcimbarea denumirii întreprinderii și sediului acesteia"(pdf)
Statutul ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare”(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Devizul de venituri și cheltuieli a ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” pentru anul 2023(pdf)
Informații despre activitatea Consiliului de administrație a ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea economico-financiară a ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea economico-financiară a ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” pentru anul 2021(pdf)
Situația financiară a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021(pdf)
Planul de afaceri pentru a. 2021(pdf)
Raport referitor la activitatea financiar-economică pentru anul 2020(pdf)
Raportul activității financiar-economice pentru a. 2019(pdf)
Nota informativă privind activitatea Consiliului administrativ pentru a. 2019(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)
Raport privind activitatea ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare” pentru anul 2017(pdf)

Administrator: Mămăligă Ion
Adresa: I. Cearupin, 1
Tel.: (0 231)7-24-35
E-mail: info@apa-balti.md
Pagina web oficială: apa-balti.md
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale:

Fila istorică
Fila istorică(pdf)
Acte normative
Hotărâre ANRE nr. 370 din 28.06.2024 privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de
către Î.M. Regia "Apă-Canal-Bălţi"
(pdf)
Decizia CMB nr. 2/52 din 28.03.2023 „Cu privire la desemnarea reprezentantului debitorului și reprezentantului fondatorului debitorului în procedura de insolvabilitate a Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/21 din 28.10.2022 „Cu privire la transmiterea ÎM „Regia„Apă-Canal-Bălți”” obiectelor după reparația capitală”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/20 din 28.10.2022 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Regia„Apă- Canal Bălți”” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/19 din 28.10.2022 „Cu privire la transmiterea obiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevscki pe str. Independenței, str. Sportivă pînă str. Gluhovschi, mun. Băți. I ETAPĂ – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. Gluhovschi” patrimoniului în administrare ÎM „Regia„Apă- Canal- Bălți”” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/55 din 29.03.2022 „Cu privire la examinarea adresării ÎM ”Regia ”Apă-Canal-Bălți” nr. 37 din 11.01.2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/38 din 05.0.2020 „Cu privire la aprobarea componenţei personale în Consiliul de Administrație a Î.M. ”Regia Apă-canal Bălți„”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/1 din 02.03.2020 „Cu privire la demisia dnei Irina Zubenina”(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/52 din 27.03.2019 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/46 din 27.03.2019 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 13/13 din 27.09.2018 “ Cu privire la restituirea patrimoniului municipal din administrarea cu drept de gestiune economică ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălți””””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/61 din 22.12.2016 "Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/20 din 30.07.2015 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul-Director al ÎM «Regia „Apă-Canal-Bălţi”» cu modificări şi completări ulterioare"(pdf)
Statutul ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Decizia CMB nr. 1/21 din 01.02.2017 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”(pdf)
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Planul procedurii de restructurare a ÎM „Regia Apă-Canal-Bălți”(pdf)
Raport privind controlul asupra investițiilor efectuate în reparația capitală a bunului imobil „stația de pompare” a ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”(pdf)
Raport pentru anul 2019(pdf)
Business Plan pentru anii 2020-2024(pdf)
Raport pentru anul 2018(pdf)
Informație privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM Regia Apa Canal Balti pentru an. 2014-2015(pdf)

Administrator: Vlas Iurie
Adresa juridică: str. Libertatii, 2
Telefonul de contact: (0 231)9-38-11
Contabil-şef: (0 231)2-71-50
Contabilitate: (0 231)2-23-68
Fax: (0 231)2-71-50
E-mail: pietelor@mail.ru
Pagina web oficială: ap.balti.md
CV-ul administratorului (administratorului interimar) întreprinderii municipale: pdf

Lista piețelor
Piața „Centrală
Tipul pieții: mixt;
mun.Bălți, str.Libertății, 2
Șeful pieții – A. Capsamun
Nr.de telefon: (0231) 9-38-09
Program de lucru: de la 7-00 pînă la 15-00;
Zi sanitară: luni

Piața „Caraciobanu”
Tipul pieții: de obiecte vestimentare;
mun.Bălți, str. Caraciobanu, 150
Șeful pieții – V. Stasiuc
Nr.de telefon: (0231) 4-36-85
program de lucru: de la 7-00 pînă la 15-00;
Zile libere: luni, miercuri, vineri

Piața „Gara de Nord”
Tipul pieții: mixt;
mun.Bălți, str. Feroviarelor, 18С
Șeful pieții – I. Golovaciuc
Nr.de telefon: (0231) 4-54-07
Program de lucru: de la 7-00 pînă la 15-00;
Zi sanitară: luni

Piața „Agro”
Tipul pieții: de legume;
mun.Bălți, str. Kiev,126А
Șeful pieții – A.Leșanu
Nr.de telefon: (0231) 9-26-12
Program de lucru: de la 7-00 pînă la 15-00;
Zi sanitară: luni

Piața „Pușkin”
Tipul pieții: „Second-Hand”
mun.Bălți, str. Pușkin,32
Аdministrator – S. Gligor
Nr. de telefon: (0231) 9-38-11
Program de lucru: de la 7-00 pînă la 15-00;
Zi sanitară: luni

Piața „Юбилейный”
Tipul pieții: mixt;
mun.Bălți, str. Calea Ieșilor, 138
Аdministrator – S. Gligor
Nr. de telefon: (0231) 4-54-07
Program de lucru: de la 7-00 pînă la 15-00;
Zi sanitară: luni

Fila istorică
Acte normative
Decizia CMB nr. 1/5 din 08.02.2024 „Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/10 din 03.06.2004 „Cu privire la stabilirea tarifelor pentru acordarea locului pentru comercializare la piețele ÎM „Asociația piețelor””(pdf)
Decizia CMB nr. 10/19 din 25.10.2023 „Cu privire la examinarea adresării ÎM „Asociația piețelor din mun. Bălți” nr. 235 din 13.09.2023.”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/16 din 03.05.2023 „Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componențe a comisiei de cenzori a Î.M. „Asociația piețelor din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/27 din 28.03.2023 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Asociația pieților din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/25 din 28.03.2023 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM “Asociația piețelor din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică.”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/7 din 28.03.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Asociația piețelor din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/1 din 28.03.2023 „Cu privire la examinarea demersului Î.M. „Asociația piețelor din Bălți” nr. 105 din 23.03.2023.”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/8 din 25.11.2022 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/10 din 03.06.2004 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru plata locului de comerț la piețele Î.M. „Asociația piețelor””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/64 din 29.03.2022 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Asociația piețelor din mun.Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2022”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/45 din 29.03.2022 „Cu privire la aprobarea componenței personale în Consiliul de Administrație a ÎM „Asociația Piețelor din Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/29 din 29.03.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe ce se află în administrare ÎM ”Asociația pieților din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia nr. 8/7 din 30.06.2021 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către întreprinderea municipală „Asociația pieților mun. Bălți””(pdf)
Decizia nr. 16/49 din 21./12.2020 „Cu privire la aprobarea actelor de constituire a ÎM ”Asociația Pieților mun. Bălți””(pdf)
Decizia nr. 8/6 din 19.08.2020 „Cu privire la numirea dlui Iurie VLAS în funcția de administrator interimar al ÎM „Asociația Piețelor din Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/64 din 30.07.2020 «Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2019 de către întreprinderea municipală „Asociația Piețelor din Bălți»»(pdf)
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”(pdf)
Decizia CMB nr.19/66 din 21.12.2015 "Cu privire la întroducerea modificîrilor și completărilor în decizia CMB nr. 3/10 din 03.06.2004 "Cu privire la stabilirea tarifului pentru acordarea locului pentru comercializare la piețile ÎM "Asociația piețelor" cu modificările și completările ulterioare"(pdf)
Dispoziția primarului nr. 150 din 21.08.2015 „Cu privire la numirea dlui Iurie Vlas în funcție de director”(pdf)
Delegarea atribuțiilor
Planuri și rapoarte privind activitatea ÎM
Business Plan pentru anul 2023 a ÎM „Asociația piețelor Bălți”(pdf)
Raportul Comisiei de cenzori ÎM „Asociația piețelor Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea Consiliului de Administrație a ÎM „Asociația piețelor Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea ÎM „Asociația piețelor Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Planul de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2023(pdf)
Expres-analiza indicatorilor salariaților pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Situațiile financiare ale întreprinderii pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Copia raportului statistic 5-CI pe trimestrul 2 al anului 2022(pdf)
Descifrarea cheltuielilor pe semestrul I 2022(pdf)
Dinamica indicatorilor financiari și economici pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Contul curent generalizat al contribuabilului Serviciului Fiscal al RM pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Indicatorii de performanță și criteriile de evaluare ale întreprinderii pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Copiile proceselor-verbale ale ședinței Consiliului de admimistrație pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Date privind circulația mijloacelor fixe pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Date privind datoriile și creanțele pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Informația despre creditele contractate pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Datele inspecției financiare a activităților economico-financiare pe semestrul I al anului 2022(pdf)
Darea de sеаmă cu privire la activitatea ÎM ,,Asociația piețelor din mun. Bălți” ре anul 2021(pdf)
Raport financiar de activitate pentru a. 2021(pdf)
Nota explicativă la situațiile financiare pe a. 2021(pdf)
Recipisa statistică pentru a. 2021(pdf)
Raport privind starea financiar-economică a ÎM „Asociația piețelor din mun. Bălți” pe perioada 9 luni a anului 2021(pdf)
Planul de afaceri pentru anul 2021(pdf)
Raport privind activitatea întreprinderii pentru a. 2020(pdf)
Raport financiar pentru a. 2020(pdf)
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile 2019(pdf)
Raport financiar de activitate 2019(pdf)
Last updated: iulie 14, 2024 at 19:08 pm