08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

„Telefonul Cetățeanului”

„Telefonul Cetățeanului”

Nr. d/oNumărul de telefon din abonamentSubdiviziunea responsabilă de utilizarea numărului de telefon al Serviciului electronic „Telefonul Cetăţeanului”
1.78883101Direcția managementul documentelor și relații cu publicul – pentru  „Zona de informare”
2.78883102Direcția managementul documentelor și relații cu publicul – pentru Secția managementul documentelor
3.78883103Direcția juridică – pentru secretarul Comisiei administrative pe lângă Primăria municipiului Bălți
4.78883104Direcția arhitectură și urbanism – pentru prevenirea, depistarea și constatarea contravențiilor administrative în sfera construcțiilor
5.78883105Direcția arhitectură și urbanism – pentru prevenirea, depistarea și constatarea contravențiilor administrative în sfera construcțiilor
6.78883106Direcția comerț – pentru prevenirea, depistarea și constatarea contravențiilor  administrative în domeniul comerțului și prestări servicii
7.78883107Direcția cultură – pentru prevenirea, depistarea și constatarea contravențiilor administrative în sfera regimului de protecție și de folosire а bunurilor de patrimoniu cultural și а monumentelor de for public
8.78883108Direcția gospodărie comunală – pentru prevenirea, depistarea și constatarea contravențiilor administrative în sfera gospodăriei  locativ-comunale
9.78883109Direcția gospodărie comunală – pentru prevenirea, depistarea și constatarea contravențiilor administrative în sfera gospodăriei  locativ-comunale
10.78883110

(0231) 2-02-55

079188817

Direcția gospodărie comunală – pentru serviciul dispecerat, la raportarea problemelor din domeniul gospodăriei locativ-comunale din mun. Bălți

 

Principalele probleme, pentru care cetăţenii pot apela la acest serviciu, ar putea fi:

 • starea drumurilor, indicatoarelor rutiere, semafoarelor;
 • întreruperi de furnizare ale serviciilor de iluminat public stradal;
 • problemele ce țin de domeniul alimentării cu apă şi canalizare: lipsa/ furtul gurilor de canalizare, scurgeri de apă;
 • salubrizarea municipiului: neevacuarea la timp a deșeurilor menajere, aruncarea deșeurilor în afara spațiilor special amenajate și gunoi în spațiile publice;
 • întreţinerea zonelor verzi, spații verzi neîngrijite (defrișări nesancționate și copaci căzuți pe carosabil sau trotuar);
 • executarea lucrărilor de construcție fără autorizare corespunzătoare, construcţii ilegale;
 • distrugerea/ reamenajarea locurilor de joacă;
 • termoficare;
 • ridicarea câinilor agresivi/ maidanezi;
 • activitatea întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor municipale subordonate autorităților publice locale;
 • activitatea pieţelor şi târgurilor, funcţionarea agenţilor economici, conform autorizațiilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi de prestări de servicii, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, activități comerciale fără autorizare corespunzătoare;
 • protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente de for public, monumente de istorie, cultură, arhitectonic, arheologic, artă), etc.

 

Last updated: martie 29, 2022 at 8:19 am