08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Delegarea atribuțiilor APL

Servicii publice
Decizia CMB nr. 19/5 din 24.12.2021 „Cu privire la aprobarea Acordurilor adiționale ale contractelor privind delegarea serviciilor și subsidierea cu ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/4 din 24.12.2021 „Cu privire la aprobarea Acordului adițional nr. 22 la Contractul de delegare a serviciilor nr. 17/5 din 31.01.2020 cu ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 5/13 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului Contractului de delegare a serviciilor ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar unic”(pdf)
Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale”(pdf)
Dispoziţia Primarului nr. 230 din 18.05.2011 „Cu privire la distribuirea împuterniciriilor pentru activitatea întreprinderilor municipale”(doc)
Last updated: ianuarie 22, 2022 at 9:42 am