08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Parteneriat public-privat

Investiții

Primăria a inițiat cîteva proiecte de Parteneriat Public Privat (în baza deciziei Consiliului 2/18 din 27.03.2009, prin care s-a aprobat lista obiectelor, lucrărilor și serviciilor publice locale aflate în gesiunea primăriei, propuse pentru Parteneriatul Public Privat)

Decizia nr. 1/23 din 23.02.2021 „Cu privire la inițierea procedurii de reziliere a Contractului de parteneriat public-privat între Consiliul mun. Bălți, IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” și S.C. „BB-Dializa” S.R.L”(pdf)
Notă informativă privind analiza implementării Memorandumului de colaborare între primăria mun. Bălți și AO „Asstreia”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/2 din 23.02.2017 „Cu privire la inițierea procedurii de rezeliere a contractului de parteneriat public-privat încheiat între Primăria mun. Bălți și ÎSC „ABH Invest Company”SRL”(pdf)
Lista de proiecte şi activităţi intreprinse pe parcursul anului 2016 efectuate în baza memorandumului intre NGO ASSTREIA şi Primăria mun. Bălţi(doc)
Decizia CMB nr. 11/4 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionul locativ „Slobozia” și satul Elizaveta, municipiul Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/25 din 29.09.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 1/22 din 27.02.2014 „Cu privire la iniţierea proiectelor de selectare a partenerului privat şi completarea anexei nr. 1 a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009” şi deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălţi, lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public – privat”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/20 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Instituția Privată Centrul Evreiesc de Binefacere „HĂSĂD IAACOV”și Direcția învățămînt, tineret și sport a Primăriei mun.Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/4 din 27.07.2016 „Cu privire la iniţierea proiectelor pentru desemnarea parteneriatului privat şi completarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei obiectelor aflate în proprietate municipiului Bălţi, lucrări şi servicii de interes public local, propuse pentru parteneriatul public – privat”(pdf)
Last updated: aprilie 17, 2021 at 13:22 pm