08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Proiecte de decizii

Consultări publice
201620172018201920202021202220232024
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 11/50 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor administrative pe teritoriul mun. Bălţi şi aprobarea formei procesului verbal privind contravenţiile administrative”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Codului de etică a consilierilor mun. Bălți”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulilor privind organizarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi “Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor pe teritoriul mun. Bălţi”(link)
Cu privire la desfășurarea consultării publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți “Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008, cu modificările şi completările ulterioare”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice în privinţa proiectului de dispoziţia Primarului municipiului Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălţi”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice în privinţa proiectului de Dispoziţia Primarului municipiului Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea audienţelor personale şi lucrărilor de secretariat”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice în privinţa proiectului de Dispoziţia primarului municipiului Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de recepţionarea petiţiilor de la persoane fizice”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice în privinţa proiectului de dispoziţia Primarului municipiului Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la relaţiile interne şi externe ale Primăriei mun. Bălţi”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pe anii 2017-2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor administrative pe teritoriul mun. Bălţi şi aprobarea formei procesului verbal privind contravenţiile administrative”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2017”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Mecanizmului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2016-2017 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea documentație necesare pentru organizarea concursuluide selectare a partenerului privat pentru serviciul public de alimentare cu energie termică a obiectelor de la cazangeria situată pe str. Krîlov,3 mun. Bălți”(link)
Cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea documentație necesare pentru organizarea concursuluide selectare a partenerului privat pentru serviciul public de alimentare cu energie termică a obiectelor de la cazangeria situată pe str. Z. Arbore 76/А, mun. Bălți(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul mun. Bălți în redacție nouă„(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la crearea Biroului Comun de Informații și Servicii în municipiul Bălți”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Programului municipal de securitate transfuzională și autoasigurare a municipiului cu produse sanguine pentru anii 2018-2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea mecanizmului de implementarea al proiectului Bugetul civic în municipiul Bălți”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea regulamentului provizoriu privind modul de formare a evidenţei listei de atribuire a locuinţelor sociale”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2018”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2017-2018 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și controlul al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pînă anul 2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Programului municipal de control al tuberculozei pînă în anul 2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pe anii 2017-2021 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității înte femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru mediu al municipiului Bălți pentru anii 2017-2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pe anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea listei proiectelor în cadrul Programului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord finanțat de BERD”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice ре marginea proiectului dispoziliei primаrului mun. Bălți „Cu privire la арrobarea Regulamentului Consiliului coordonator al Centrului de Resurse privind activitatea сu asociațiile obștești din municipiul Bălți”(link)
Cu privire lа desfășurarea consultărilor publice in privința proiectului de decizie а Consiliului municipiului Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului social locuitorilor municipiului Bălți în reparația blocurilor locative”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice ре marginea proiectului dispoziliei primаrului mun. Bălți „Cu privire la арrobarea Regulamentului Centrului de Resurse privind activitatea сu asociațiile obștești din municipiul Bălți”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici din cadrul Primăriei mun.Bălţi”, în redacţie nouă(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi ”Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 14/71 din 22.12.2016 ”Cu privire la desfășurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălți ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei: conceptualizare, implementare, evaluare pentru anii 2017-2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursurilor arhitecturale și urbanistice” prin metoda solicitării opiniei experților”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2019-2022”(link)
Cu privire la demararea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi “Cu privire la aprobarea Regulamentului “Organizarea și funcționarea adăpostului pentru animalele fără stăpân în mun. Bălți”(link)
Cu privire la demararea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de ÎM „GLC Bălţi””(link)
Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019”(link)
Cu privire la demararea consultărilor publice pe marginea proiectului ”Planul local de acțiuni în domeniul Eficienței energetice în mun. Bălți anii 2019-2021, sectorul clădiri publice”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Вălți ,,Cu privire la арrоbаrеа mecanismului de acordare а compensatiei nominative pentru sezonul de incălzire 2018-2019 репtru unele categorii social-vulnerabile а populației din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Strategiei locale de incluziune socială a persoanelor social-vulnerabile din mun.Bălți pentru anii 2018-2021”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a administratorului întreprinderii municipale”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Programului municipal de imunizări pînă la anul 2020”(link)
Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru transportarea deșeurilor menajere”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Tachii Denis(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Peaticovschi Iulii(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea mecanismului achizițiilor publice în domeniul socio-medical pentru necesitățile organizațiilor obștești”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului de susținere a tinerelor familii bălțene pentru anii 2020-2022”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2020”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional «Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anii 2020-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional «Cu privire la aprobarea Programului municipal de combatere a Hepatitelor Virale В,С, D pentru anii 220-2021”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul mun. Bălți”(link)
Cu privire la organizarea consultărilor publice la proiectul Deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2019-2020 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu a zonei centrale a municipiului Bălți”.(link)
Об инициировании процедуры публичного консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Генерального градостроительного Плана муниципия Бэлць».(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți «Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii municipale ”E. Coșeriu” Bălți pentru anii 2019-2023”.(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Bălți “Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Amaev Said-Muhmat””(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Bălți “Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Meleașchevici Ghenadie””(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Bălți “Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Gherasim Dumitru””(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional «Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de granturi pentru organizațiile municipale de tineret și a concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului Deciziei Consiliului Municipal Bălți „Сu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al mun. Bălți pentru anii 2019-2020, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică””(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului deciziei Consiliului Municipal Bălți „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul mun. Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul local intersectorial de cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a familiilor lor din mun. Bălți”(link)
Cu privire lа desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la арrоbаrea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului Bălți”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultăre publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de asigurare cu alimentație gratuită a elevilor claselor V-XII – a din gimnaziile și liceele mun. Bălți”.(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale pe teritoriul municipiului Bălți în redacție nouă și Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidența animalelor fără supraveghere, colectarea cadavrelor de animale, înmormîntarea (utilizarea) lor pe teritoriul municipiului Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți”(link)
Cu privire la iniţierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ Cetăţenesc din municipiul Bălţi”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal privind contravențiile administrative” în redacție nouă”(link)
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2021”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimintare cu apă, Regulamentului privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimintare cu apă, Сaietului de sarcini la primirea serviciului public de alimintare cu apă și Contractului privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă (pentru consumatori casnici)(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultarea publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcţia de fondator”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu apă”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la Comisia municipală pentru protecția drepturilor omului”(link)
Cu privire la inițierea proceduri de consultare publică la proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică””(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”(link)
Cu privire la iniţierea elaborării deciziei Consiliului municipal Bălţi„ Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2020-2022”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al mun. Bălți pentru anii 2022-2024”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni „Bălți–oraș verde””(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice în mun. Bălți anii 2022-2024, sectorul clădiri publice”(link)
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ,,Cu privire lа арrоbаrеа bugetului municipal Вălți pentru anul 2022″(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică сu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la atribuirea denumirilor și perimetrului străzilor IP „Drujba””(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civiilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de соmеrț local”(link)
Cu privire la inițierea și desfășurarea procedurii de consultare cu societatea civilă asupra proiectului Regulamentului privind comunicarea internă și externă a primăriei mun. Bălți(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Țisari Grigori (post-mortem)”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Screabin Timofei”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Petuhov Boris (post-mortem)”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurii de consultare publică pe marginea proiectului Consiliului municipal Bălți „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți ” dlui Simac Veaceslav (post-mortem)”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurii de consultare publică pe marginea proiectului Consiliului municipal Bălți „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a actvității de comerț pe teritoriul municipiului Bălți, în redacție nouă”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2023-2027”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prestare a serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul municipiului Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem)”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025”(link)
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025”(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi”(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2023”(link)
Cu privire la inițierea consultării publice cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare stabilă a transportului public din mun. Bălți”(link)
Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din str. Alexandru cel Bun 3”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din str. Sennaia 2”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea planului municipal de acțiuni pentru implementarea programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026”(link)
Cu privire la desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea activității oficiului „Ghișeul unic”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”(link)
Cu privire la desfăşurarea procedurilor consultărilor publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 5, str. Decebal 146”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi”(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. N. Iorga, str. Ș. Aleihem, str. Apelor, str. 1 Mai, str. B. P. Hașdeu””(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea concepției amplasării gheretelor comerciale provizorii pe teritoriul municipiului Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Taucci Vasile (post-mortem)”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Donnic Dmitri (post-mortem)”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Scoric Vasili”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Șmuț Vladimir”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul de decizie CMB „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală”(link)
Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului dispoziției primarului „ Cu privire la aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de către Primăria mun. Bălți”(link)
Cu privire la inițierea și desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului Regulamentului privind ținerea lucrărilor de secretariat, circulația și evidența documentelor în Primăria mun. Bălți(link)
Cu privire la inițierea și desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului Regulamentului privind funcţionarea şi administrarea paginii-web oficiale a Primăriei municipiului Bălţi(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Boris Grițunic”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru promovarea și asigurarea egalității оntre femei și bărbați оn municipiul Bălți, pentru anii 2024 – 2027”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare pentru anii 2023-2027”(link)
Cu privire la desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă оn procesul decizional „Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Vladimir Semencișin (post-mortem)”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2024”(link)
Cu privire la desfăşurarea procedurilor consultărilor publice cu societatea civilă оn procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului Municipal de securitate transfuzională și autoasigurare cu produse sanguine pentru anii 2023-2027”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Regulamentului cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2023-2024 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Vasile Calistru (post-mortem)”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal de imunizări pentru anii 2023-2027”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” blagocinului mun. Bălți, parohului Catedralei „Sfîntului Ierarh Nicolae”, protoiereului mitrofor Mihail Saracuța(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Sochirca Andrei”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Gladun Valeriu”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei Dimitraș Anastasia”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Gheorge Dragan (post-mortem)”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Sârbu Vasile (post-mortem)”(link)
Cu privire la desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a controlului executării actelor normative emise de Parlament, Președinte, Guvernul RM, decizii ale Consiliului municipal Bălți, dispoziții ale primarului municipiului Balți prin intermediul sistemului electronic automatizat „Primaria””(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la stabilirea datei întemeierii municipiului Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a consiliului de transparență din municipiul Bălți”(link)
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți pentru anii 2023 – 2027”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Leonid Șpac”(link)
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Doctor Eugen Iuhtimovschi și terenurile din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H, Nicolae Iorga, 9”(link)
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurarea consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H”(link)
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului din str. Mihail Lesecico”(link)
Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală(link)
Cu privire la inițierea procedurii desfăşurării consultării publice în procesul decizional cu societatea civilă ”Cu privire la aprobarea schemei zonificării economice a teritoriului mun. Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la modificarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetăţean de onoare al municipiului Bălţi”(link)
Cu privire la desfășurarea procedurii de consultare publică pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți “Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare оn mun. Bălți”(link)
Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreținerea spațiilor verzi pe teritoriul municipiului Bălți”(link)
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în traficul municipal și local, în transportul electric”(link)
Cu privire la desfășurarea consultărilor publice a proiectului dispoziției primarului mun. Bălți „Cu privire la limitarea prestării orelor de instruiri practice de conducere a vehiculelor pe unele segmente a drumurilor publice din mun. Bălți”(link)
Last updated: aprilie 17, 2024 at 5:59 am