08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Decizia CMB nr. 14/6 din 27.11.2018 „Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019” pdf

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ рrivind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019” docx
Notă informativă la proiectul bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019 docx
Anexa 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019” xls
Anexa 2 „Componenţa veniturilor bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019” xls
Anexa 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului mun.Bălţi conform clasificației funcționale și pe programe pentru anul 2019” xls
Anexa 4 „Efectivul-limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul municipal Bălţi pentru anul 2019” xls
Anexa 5 „Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plata de instituţiile bugetare, finanţate de la bugetul municipal pe anul 2019.” xlsx
Anexa 6 „Venituri colectate ale instituţiilor, finanţate de la bugetul municipal Bălţi pentru anul 2019” xlsx
Anexa 7 „Volumul alocaţiilor pentru 2019 pe fiecare instituţie de învăţămînt primar şi secundar general, calculat pentru finanţarea pe baza de formulă.” xlsx
Anexa 8 „Сotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2019” doc
Anexa 9 „Сotele taxelor locale pentru anul 2019” doc
Anexa 10 „Plata pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare în mun.Bălţi pentru anul 2019” doc
Anexa 11 „Lista categoriilor de cetăţeni, căror se acordă dreptul la înlesnirile pentru călătorii în transportul electric al mun.Bălţi pentru anul 2019” doc
Anexa 12 „Sinteza proiectelor de investiţii capitale ale bugetului mun.Bălţi pentru anul 2019” xls

Rezultatele consultării publice

Decizii

Decizia CMB nr. 16/2 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2019” pdf

Last updated: februarie 5, 2019 at 20:17 pm

Lasă un Răspuns