08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Audiența cetățenilor și petiții

Relații cu publicul

Audiența cetățenilor de către conducerea Primăriei municipiului Bălți

Se stabilesc zilele de audiență a cetățenilor de către conducerea Primăriei municipiului Bălți, după cum urmează:

 • Petkov Alexandr, primarul municipiului Bălți – fiecare a doua și a patra zi de miercuri a lunii, de la ora 14:00 – 19:00, în bir. 117;
 • Dubițkaia Tatiana, viceprimarul municipiului Bălți – fiecare prima zi de luni a lunii, de la ora 14:00 – 19:00, în bir. 117;
 • Usatîi Alexandr, viceprimarul municipiului Bălți – fiecare a doua zi de luni a lunii, de la ora 14:00 – 19:00, în bir. 117;
 • Șmulschii Ghenadie, viceprimarul municipiului Bălți – fiecare a treia zi de luni a lunii, de la ora 14:00 – 19:00, în bir. 117;
 • Serdiuc Irina, secretarul Consiliului municipal Bălți – fiecare a patra zi de luni a lunii, de la ora 14:00 – 19:00, în bir. 117.

Temei: Dispoziția primarului nr. 204 din 07.07.2023 „Cu privire la organizarea audienței cetățenilor de către conducerea Primăriei municipiului Bălți”

 

 

 

 

Cerințe față de petiție

Petiția (art.9)

Prin petiţie, se înţelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorităţi publice de către o persoană fizică sau juridică.

 

Conținutul petiției (art.75)

Petiţia conţine următoarele elemente:

 • numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;
 • domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
 • denumirea autorităţii publice;
 • obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;
 • semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit,
 • semnătura electronică, în cazul petiţiei transmise în formă electronică.

Petiţia este însoţită, după caz, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiţionar pentru susţinerea petiţiei sale.

 

Procedura de depunere a petițiilor (art.72)

Petiţia poate fi:

 • a) depusă în scris la Primărie ori expediată prin intermediul Î.S. «Poșta Moldovei» sau fax (0231 22348; 0231 54614);
 • b) transmisă în formă electronică la adresa de e-mail: primaria@balti.md
 • c) expusă verbal, în cadrul audienței cetățenilor de către conducerea primăriei.

 

Sancțiuni pentru lipsa elementelor petiției (art.76)

Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.

Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute mai sus, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează.

Autoritatea publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petiţiile ce conţin un limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia.

Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor autorităţi şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent.

Temei: Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018

Last updated: ianuarie 30, 2024 at 9:43 am