08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Proprietate publică a mun. Bălți

Transparența
ChirieBunuri imobileTerenuriRaport privind starea proprietăţii municipale
Decizia CMB nr. 6/10 din 29.04.2022 „ Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/68 din 31.07.2018 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. 7 din str. G. Coşbuc, 17 dlui Alexandr Nicov””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/35 din 30.06.2021 „Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locaţiune nr. 4/1 din 19.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu SRL „NEGA””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/34 din 30.06.2021 „Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locaţiune nr.____ din ____, încheiat cu ____.”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/32 din 30.06.2021 „Сu privire la perfectarea, reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor și prelungirii termenelor contractelor de arendă a terenurilor pentru pavilioane comerciale existente în complex cu oprirea transportului public”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/27 din 30.06.2021 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/40 din 06.04.2021 „Cu privire la cesiunea dreptului de locațiune a încăperilor în incinta pinacotecii „A. Cantemir” din str. Independenţei, 10 A, conform contractului de locațiune nr. 20/2010 din 28.05.2010, încheiat anterior cu ÎI „GLADCHI BIJUTIER”””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/26 din 30.06.2021 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipal”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/32 din 21.12.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locațiune a încăperilor în incinta primăriei mun. Bălți din piața Independenței, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/28 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta școlii primare nr. 21 “Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/27 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu dna ————- a încăperii în incinta școlii primare nr. 21 “Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/25 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic “Lucian Blaga” din str. Pușkin, 69”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/2 din 17.06.2022 „Cu privire la acordul de primirea a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/7 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Soroca, 21, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300107.031, prin separare”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/6 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. A. Hâjdău, 6, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300204.022, prin separare”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/5 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Academician Lazăr Dubinovschi , 19/A, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300317.010, prin separare”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/21 din 29.04.2022 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300301.503 amplasat pe str. Nicolae Iorga”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/20 din 29.04.2022 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300201.1177 amplasat pe str. Mihail Lesecico”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/14 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 169 din 18.12.1996”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/13 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 269 din 06.01.1999”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/12 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 200 din 03.08.1997”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/11 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 21 din 29.06.1994”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/9 din 29.04.2022 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/11 din 24.12.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/14 din 02.04.2004 „Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/10 din 24.12.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/31 din 19.10.2021 „Cu privire la aprobarea propunerii de stabilire a hotarelor Întovărășirii Pomicole „Drujba” mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/9 din 24.12.2021 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300204.022 amplasat pe str. A. Hâjdău, 6”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/8 din 24.12.2021 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300107.031 amplasat pe str. Soroca, 21”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/7 din 24.12.2021 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300317.010 amplasat pe str. Ac. L. Dubinovschi, 19/A”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/6 din 24.12.2021 „Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/7 din 24.03.2005 „Cu privire la constituirea Centrului de Resurse pentru adolescenți și tineret””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/19 din 30.06.2021 „Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/15 din 30.06.2021 „Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/27 din 23.02.2021 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare Școlii sportive specializate de fotbal DÎTS din mun. Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/7 din 23.02.2021 „Cu privire la alocarea temporară în comodat al încăperilor din str. Hotin 1 (blocul central)”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/6 din 23.02.2021 „Cu privire la amplasarea Centrului de Creație a Copiilor „M. Blanc” pe str. B.P. Hașdeu 16”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/46 din 29.09.2020 „Сu privire operarea modificărilor în decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/43 din 30.07.2020 “Cu privire la acordul de transmitere în locațiune/arendă a bunurilor Gimnaziului nr. 4 din str. Chișinău, 28””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/45 din 29.09.2020 „Сu privire operarea modificării în anexa la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/29 din 25.02.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor, transmise în gestiune operativă Direcției învățămînt, tineret și sport a primăriei””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/44 din 29.09.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/38 din 29.09.2020 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea operativă Direcţiei învățămînt, tineret şi sport a primăriei la evidența primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în administrarea operativă Liceului theoretic «M. Eminescu»”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/36 din 29.09.2020 „Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/35 din 29.09.2020 „Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică din str. M. Sadoveanu, 30, cu număr cadastral 0300305211, din domeniul public al municipiului în domeniul privat al municipiului”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/24 din 29.09.2020 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/9 din 29.09.2020 „Cu privire la transmiterea la balanța Școlii Sportive nr. 1 a încăperii lit. D cu nr. cadastral 0300312.324.02 din str. M. Sadoveanu, 54 (clădire de sine stătătoare a Gimnaziului nr. 2 – ateliere)”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/45 din 30.07.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a spațiului neutilizat în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/44 din 30.07.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/31 din 30.07.2020 «Сu privire la aprobarea parțială a listei de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/11 din 30.07.2020 «Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți»(pdf)
Decizia CMB nr. 6/3 din 10.07.2020 „Cu privire la suspendarea valabilității unor contracte de locațiune a bunurilor proprietate municipală”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/15 din 05.0.2020 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă p. 2261 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/10 din 27.10.2005 “Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 5/14 din 05.0.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/10 din 29.11.2005 “Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 5/10 din 05.0.2020 „Cu privire la vânzarea, cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/21 din 25.02.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/44 din 19.12.2020 „Сu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/44 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității adminstrativ-teritoriale Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/28 din 19.12.2019 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/22 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/22 din 25.07.2019 „Сu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/12 din 27.09.2018 „Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării, cu completări ulterioare şi modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 8/14 din 29.03.2018””(pdf)
Decizia CMB nr. 13/11 din 27.09.2018 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietatea administrației publice locale a mun. Bălți și care se referă domeniului public al municipiului”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/14 din 29.03.2018 „Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietatea municipală, supuse privatizării”(pdf)
Regulament privind modul de posesiune, de folosință si de dispozitie asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Balti(pdf)
Decizia CMB nr. 16/23 din 24.12.2014 «Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinta si de dispozitie asupra Patrimoniului proprietate municipala pe teritoriul municipiului Balti»(pdf)
Decizia nr. 7/8 din 27.05.2022 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2021”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/22 din 29.04.2022 „Сu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică “cu strigare”” cu modificările ulterioare”(pdf)
Dispoziția primarului nr. 57 din 04.03.2022 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 929 din 03.08.2001 „Privind transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lăngâ casă””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/8 din 08.02.2022 „Cu privire la inițierea procedurii de declarare a nulității contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/32 din 30.06.2021 „Сu privire la perfectarea, reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor și prelungirii termenelor contractelor de arendă a terenurilor pentru pavilioane comerciale existente în complex cu oprirea transportului public”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/31 din 30.06.2021 „Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/30 din 30.06.2021 „Сu privire la vînzarea terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/28 din 30.06.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/51 din 24.02.2011 „Cu privire la stabilirea termenelor de atribuire în arendă a sectoarelor de teren și abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 8/6 din 10.12.2007, nr. 6/72 din 25.09.2008 și nr. 5/55 din 24.06.2010””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/18 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării prin actualizarea planului cadastral la modificarea hotarului terenului din str. ________________”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/17 din 30.06.2021 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă şi abrogarea parţială a unor decizii ale Consiliului municipal Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/38 din 21.12.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vânzării și vânzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/37 din 21.12.2020 „Cu privire la modificarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 1/16 din 24.02.2006 „Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă” și nr. 5/14 din 29.09.2006 „Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/36 din 21.12.2020 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurlor de pe lîngă casă și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/27 din 29.09.2020 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/34 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 11/29 din 29.09.2020 «Сu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/33 din 21.12.2020 „Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/33 din 29.09.2020 „Cu privire abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/54 din 27.06.2013 „Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/32 din 29.09.2020 „Cu privire la aprobarea raportului lucrărilor de actualizare a planului cadastral la modificarea hotarului terenului din str. Orhei, 66, cu numărul cadastral 0300309265”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/31 din 29.09.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 7/26 din 30.07.2020 “Сu privire la stabilirea termenului limită de valabilitate pentru contractele de arenda terenurilor ocupate de panouri publicitare””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/30 din 29.09.2020 „Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/29 din 29.09.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/28 din 29.09.2020 „Cu privire la vânzarea terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/27 din 29.09.2020 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/25 din 30.07.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor ocupate de panouri publicitare existente”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/24 din 30.07.2020 «Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar al municipiului Bălţi pentru anul 2019»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/21 din 30.07.2020 „Cu privire la încetarea unor contracte de arendă a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/19 din 30.07.2020 «Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arenda și expunerea lor la licitaţia publică cu strigare»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/18 din 30.07.2020 «Cu privire la perfectarea relațiilor funiciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/25 din 19.12.2019 ”Cu privire la perfectarea și reperfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/17 din 30.07.2020 «Cu privire la vânzarea terenurilor»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/16 din 30.07.2020 «Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă»(pdf)
Decizia CMB nr. 1/17 din 27.03.2019 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2018”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/24 din 29.03.2018 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălți pentru anul 2017”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/7 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălți pentru anul 2016”(pdf)
(Anexa nr. 2) Date privind valoarea proprietății municipale pe grupele de bază la situația din 31.12.2021(pdf)
(Anexa nr. 1) Date privind existența și mișcarea mijloacelor fixe pentru anul 2021, transmise în administrare întreprinderilor municipale și instituțiilor publice și bugetare(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarierii pentru anul 2021(pdf)
Anexa nr. 2 „Date privind valoarea proprietății municipale pe grupele de bază la situația din 31.12.2020”(pdf)
Anexa nr. 1 „Date privind existența și mișcarea mijloacelor fixe pentru a. 2020, transmise în administrare întreprinderilor municipale și instituțiilor publice și bugetare”(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarierii pentru anul 2020(pdf)
Anexa 2 la raportul pentru anul 2019(pdf)
Anexa 1 la raportul pentru anul 2019(pdf)
Raport de sinteză privind starea poprietății municipale pentu anul 2019(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarii pentru anul 2018(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2017(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2016(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2015(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2014(pdf)
Last updated: octombrie 16, 2022 at 9:27 am