08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Proprietate publică a mun. Bălți

Transparența
LocațiuneSuperficiuBunuri imobileTerenuriRaport privind starea proprietăţii municipale
2024
Decizia CMB nr. 1/52 din 08.02.2024 „Cu privire la încheierea contractelor de locațiune pe terenurile proprietate municipală.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/34 din 08.02.2024 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală.”(pdf)
2024
2024
Decizia CMB nr. 1/33 din 08.02.2024 „Cu privire la comercializarea bunului municipal.”(pdf)
2024
Decizia CMB nr. 1/55 din 08.02.2024 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. ____________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/54 din 08.02.2024 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. ____________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/53 din 08.02.2024 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. ____________.”(pdf)
2024
ChirieBunuri imobileTerenuriRaport privind starea proprietăţii municipale
2023
Decizia CMB nr. 9/22 din 26.09.2023 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/21 din 28.03.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/18 din 26.09.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/34 din 22.08.2023 „Cu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/17 din 26.09.2023 „Cu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/15 din 26.09.2023 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperii în incinta liceului teoretic „L. Blaga” din str. Pușkin, 69”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/14 din 26.09.2023 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperii în incinta IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/49 din 22.08.2023 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ- Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu ________ a încăperii în incinta blocului locativ nr. ______ din _________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/48 din 22.08.2023 „Сu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu _______ a încăperii în incinta liceului teoretic „G. Coșbuc” din bd. Larisa, 3.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/47 din 22.08.2023 „Сu privire la permiterea IMSP „Centrul medicilor de familie Municipal Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu filiala nr. 1 Bălți a BC „Victoriabank” SA a spațiului în holul Centrului medicilor de familie nr. 5 din str. B. Glavan, 21”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/46 din 22.08.2023 „Сu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locaţiune сu BC „Moldindconbank” SA a spațiului în incinta pinacotecii „A. Cantemir” din str. Independenței, 10.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/45 din 22.08.2023 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta școlii primare nr. 21 „Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/44 din 22.08.2023 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală în incinta liceului teoretic „L. Blaga” din str. Pușkin, 69”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/43 din 22.08.2023 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/42 din 22.08.2023 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/41 din 22.08.2023 „Сu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/21 din 28.03.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/34 din 22.08.2023 „Сu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/19 din 22.08.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune a terenurilor ocupate de garaje”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/18 din 22.08.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie a sectoarelor de teren ocupate de garaje”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/18 din 30.06.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune a terenurilor ocupate de garaje”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/17 din 30.06.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/1 din 08.06.2023 „Cu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală.”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/4 din 30.05.2023 „Cu privire la acordul privind darea în locațiune a spațiului din incinta Primăriei din p. Independenței, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/9 din 03.05.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/16 din 28.10.2022 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficie””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/8 din 03.05.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/46 din 28.03.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune a terenurilor ocupate de garaje”(doc)
Decizia CMB nr. 2/45 din 28.03.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie”(doc)
Decizia CMB nr. 2/28 din 28.03.2023 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune încăperii în incinta Gimnaziului nr. 7 din str. Colesov, 15.”(doc)
Decizia CMB nr. 2/22 din 28.03.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/34 din 21.12.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/29 din 29.09.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor”””(doc)
Decizia CMB nr. 2/21 din 28.03.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune”(doc)
Decizia CMB nr. 1/24 din 10.02.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/32 din 06.04.2021 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor””(pdf)
2022
Decizia CMB nr. 19/15 din 22.12.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în Hotărîrea сomisiei de privatizare nr. 92 din 31.05.1995”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/11 din 22.12.2022 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/6 din 22.12.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/12 din 21.12.2020 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. ___ din str.________””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/5 din 22.12.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/19 din 25.07.2019 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. ___ din str.________””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/45 din 28.10.2022 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu СВТ „Cricova-Vin” S.A a încăperii din str. Independenței, 12”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/44 din 28.10.2022 „Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu Compania Națională de Asigurări în Medicină a încăperii din str. Sf. Nicolai, 5A”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/42 din 28.10.2022 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta școlii primare nr. 21 „Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/41 din 28.10.2022 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Lucian Blaga” din str. Pușkin, 69”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/27 din 28.10.2022 „ Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/26 din 29.07.2022 „Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locațiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „G. Coșbuc” din bd. Larisa, 3”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/26 din 28.10.2022 „Cu privire la modificarea anexei deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/18 din 29.03.2022 ”Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încaperilor în incinta liceului teoretic ”Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/28 din 27.09.2022 „Cu privire la permiterea ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu Centrul de Poștă Bălți sucursala ÎS ”Poșta Moldovei””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/27 din 27.09.2022 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta hotelului „Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/26 din 27.09.2022 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta gimnaziului nr. 4 din str. Chișinăului, 28”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/25 din 27.09.2022 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „M Gorikii” din bd. Eminescu, 4”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/12 din 27.09.2022 „Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării”, cu modificările și completările ulterioare”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/4 din 26.08.2022 „Cu privire la aprobarea în redacția nouă а р. 780 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți 9/10 din 29.11.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 12/27 din 29.07.2022 „Сu privire la permiterea IM „Gospodaria Locativ-Comunala Balti” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locatiune cu ________ a incaperii în incinta blocului locativ nr. _____ din strada ___________”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/26 din 29.07.2022 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „George Coșbuc” din bd. Larisa, 3”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/25 din 29.07.2022 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/24 din 29.07.2022 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipală””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/7 din 28.06.2022 „Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din str. Hotin 1 (blocul central) Liceului Teoretic ”D. Cantemir””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/10 din 29.04.2022 „ Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/68 din 31.07.2018 „Cu privire la atribuirea în locațiune a apartamentului nr. 7 din str. G. Coşbuc, 17 dlui Alexandr Nicov””(pdf)
2021
Decizia CMB nr. 8/35 din 30.06.2021 „Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locaţiune nr. 4/1 din 19.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu SRL „NEGA””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/34 din 30.06.2021 „Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului de locaţiune nr.____ din ____, încheiat cu ____.”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/32 din 30.06.2021 „Сu privire la perfectarea, reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor și prelungirii termenelor contractelor de arendă a terenurilor pentru pavilioane comerciale existente în complex cu oprirea transportului public”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/27 din 30.06.2021 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/40 din 06.04.2021 „Cu privire la cesiunea dreptului de locațiune a încăperilor în incinta pinacotecii „A. Cantemir” din str. Independenţei, 10 A, conform contractului de locațiune nr. 20/2010 din 28.05.2010, încheiat anterior cu ÎI „GLADCHI BIJUTIER”””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/26 din 30.06.2021 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor nelocative proprietate municipal”(pdf)
2020
Decizia CMB nr. 16/32 din 21.12.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locațiune a încăperilor în incinta primăriei mun. Bălți din piața Independenței, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/28 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta școlii primare nr. 21 “Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/27 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu dna ------------- a încăperii în incinta școlii primare nr. 21 “Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/25 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic “Lucian Blaga” din str. Pușkin, 69”(pdf)
2023
Decizia CMB nr. 10/32 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării a bunului imobil cu nr. cadastral _____ pentru formare prin separare, în sectoarele de teren cu nr. cadastrale ______ și ________ din str. _________, precum și acceptarea formării bunului imobil.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/31 din 25.10.2023 „Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300201.891 amplasat pe str. Decebal, 134.”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/16 din 26.09.2023 „Cu privire la comercializărea bunului municipal, amplasat în ____________”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/27 din 22.08.2023 „Cu privire la atribuirea apartamentului de serviciu nr. _____, __________”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/26 din 22.08.2023 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/16 din 27.03.2019 „Cu privire la atribuirea apartamentului de serviciu nr. _____, __________””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/13 din 22.08.2023 „Cu privire la aprobarea modificărilor în Hotărârea сomisiei de privatizare nr. 347 din 26.07.2000”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/12 din 22.08.2023 „Cu privire la exсluderea din lista locuinţelor de serviciu a apartamentului nr. 54 din str. Cahul, 58”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/11 din 22.08.2023 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a р. 3691 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/9 din 27.10.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/10 din 22.08.2023 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/36 din 30.06.2023 „Cu privire la comercializarea bunului municipal, amplasat în str. Ștefan cel Mare, 133/A.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/35 din 30.06.2023 „Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării”, cu modificările și completările ulterioare.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/34 din 30.06.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/14 din 02.04.2004 „Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/12 din 30.06.2023 „Cu privire la completarea cu punctele 14 și 15 a anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării” cu modificările şi completările ulterioare.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/11 din 30.06.2023 „Cu privire la comercializarea bunului municipal, amplasat în str. Decebal, 119/В.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/8 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea modificării în Hotărârea сomisiei de privatizare nr. 81 din 15.03.1995.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/7 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea modificării în Hotărârea сomisiei de privatizare nr. 295 din 07.07.1999.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/6 din 30.06.2023 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/7 din 03.05.2023 „Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. _______”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/5 din 03.05.2023 „Cu privire la restituirea bunului imobil, amplasat pe str. Ștefan cel Mare, 133/A, din administrarea ÎM „Direcția de Construcții capitale comanditar unic mun. Bălţi” la bilanțul primăriei”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/54 din 28.03.2023 „Cu privire la completarea cu punctul 13 a anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/60 din 22.12.2026 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării”, cu modificările și complitările ulterioare”(doc)
Decizia CMB nr. 2/53 din 28.03.2023 „Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300320.152 amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 133/A”(doc)
Decizia CMB nr. 2/17 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării și formarea bunului imobil cu nr. cadastral _______ prin separare, în sectoarele de teren cu nr. cadastrale _______ din str. ________”(doc)
Decizia CMB nr. 1/29 din 10.02.2023 „Cu privire la completarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălți, lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat” cu modificările şi completările ulterioare”(pdf)
2022
Decizia CMB nr. 19/4 din 22.12.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/9 din 27.10.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/3 din 22.12.2022 „ Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată”(pdf)
Decizia CMB nr. 18/5 din 14.12.2022 „Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil prin separare cu numărul cadastral 0300302.356 amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 29”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/19 din 25.11.2022 „Cu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300212.071 amplasat pe str. Victoriei 57/B”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/15 din 25.11.2022 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării a bunului imobil cu nr. Cadastral 0300201.1177 pentru formare prin separare, în sectoarele de teren cu nr. Cadastrale 0300201.1311 și 03002017.1312 din str. Mihail Lesecico, precum și acceptarea formării bunului imobil”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/23 din 28.10.2022 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea operativă Liceului teoretic „M. Eminescu” la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în administrare operativă a Direcției cultură a primăriei mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/21 din 27.09.2022 „Cu privire la restituirea bunului proprietate municipală, ce se află în administrare ÎM ”Gospodaria Specializată Auto din Bălți” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/20 din 27.09.2022 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălţi” cu drept de gestiune economică la bilanţul primăriei mun. Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/14 din 27.09.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 5/37 din 11.05.2007 „Cu privire la patrimoniul mun. Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/13 din 27.09.2022 „Cu privire la completarea cu punctul 12 anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării” cu modificările şi completările ulterioare.”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/13 din 26.08.2022 „Cu privire la formarea bunurilor imobile”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/12 din 26.08.2022 „Cu privire la comercializarea bunului municipal, amplasat în str. N. Testemițanu, 21”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/11 din 26.08.2022 „Cu privire la transferul bunului proprietate municipală în domeniul privat și restituirea bunului imobil din administrarea ÎM ,,Gospodăria locativ-comunală Bălţi” la bilanțul primăriei, amplasat în str. N. Testemițanu, 21”(pdf)
Decizia CMB nr. 13/6 din 26.08.2022 „Cu privire la acordul privind primirea bunurilor în proprietatea publică a municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/20 din 29.07.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/9 din 06.04.2021 „Cu privire la atribuirea în locațiune apartamentului nr. ___ din str. __________ cet. ____________ ””(pdf)
Decizia CMB nr. 12/19 din 29.07.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Sovetului orășenesc Bălți de deputați ai norodului comitetului executiv nr. 18/26 din 14.12.1989 „Cu privire la atribuirea apartamentului nr. ___ din str. _________ cet. ____________ ””(pdf)
Decizia CMB nr. 12/18 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a p. 3 din anexa nr. 10 la hotărârea Consiliului municipal Bălți nr. 4/37 din 19.06.2008 „Cu privire la cumpărarea și vânzarea, transferul și primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată””(pdf)
Decizia CMB nr. 12/17 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în Hotărîrea сomisiei de privatizare nr. 243 din 01.07.1998.”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/16 din 29.07.2022 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/9 din 28.06.2022 „Cu privire la modificarea și completarea anexei la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 8/2 din 17.06.2022 “Cu privire la acordul de primire a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/2 din 17.06.2022 „Cu privire la acordul de primirea a bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/7 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Soroca, 21, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300107.031, prin separare”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/6 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. A. Hâjdău, 6, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300204.022, prin separare”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/5 din 27.05.2022 „Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil din str. Academician Lazăr Dubinovschi , 19/A, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300317.010, prin separare”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/21 din 29.04.2022 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300301.503 amplasat pe str. Nicolae Iorga”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/20 din 29.04.2022 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300201.1177 amplasat pe str. Mihail Lesecico”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/14 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 169 din 18.12.1996”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/13 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 269 din 06.01.1999”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/12 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 200 din 03.08.1997”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/11 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea modificării în hotărârea comisiei de privatizare nr. 21 din 29.06.1994”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/9 din 29.04.2022 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată”(pdf)
2021
Decizia CMB nr. 19/11 din 24.12.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/14 din 02.04.2004 „Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/10 din 24.12.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/31 din 19.10.2021 „Cu privire la aprobarea propunerii de stabilire a hotarelor Întovărășirii Pomicole „Drujba” mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 19/9 din 24.12.2021 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300204.022 amplasat pe str. A. Hâjdău, 6”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/8 din 24.12.2021 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300107.031 amplasat pe str. Soroca, 21”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/7 din 24.12.2021 „Сu privire la permiterea inițierii procedurii de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300317.010 amplasat pe str. Ac. L. Dubinovschi, 19/A”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/6 din 24.12.2021 „Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/7 din 24.03.2005 „Cu privire la constituirea Centrului de Resurse pentru adolescenți și tineret””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/19 din 30.06.2021 „Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/15 din 30.06.2021 „Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/27 din 23.02.2021 „Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare Școlii sportive specializate de fotbal DÎTS din mun. Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/7 din 23.02.2021 „Cu privire la alocarea temporară în comodat al încăperilor din str. Hotin 1 (blocul central)”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/6 din 23.02.2021 „Cu privire la amplasarea Centrului de Creație a Copiilor „M. Blanc” pe str. B.P. Hașdeu 16”(pdf)
2020
Decizia CMB nr. 11/46 din 29.09.2020 „Сu privire operarea modificărilor în decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/43 din 30.07.2020 “Cu privire la acordul de transmitere în locațiune/arendă a bunurilor Gimnaziului nr. 4 din str. Chișinău, 28””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/45 din 29.09.2020 „Сu privire operarea modificării în anexa la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/29 din 25.02.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor, transmise în gestiune operativă Direcției învățămînt, tineret și sport a primăriei””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/44 din 29.09.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/38 din 29.09.2020 „Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea operativă Direcţiei învățămînt, tineret şi sport a primăriei la evidența primăriei mun. Bălţi, cu transmiterea ulterioară în administrarea operativă Liceului theoretic «M. Eminescu»”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/36 din 29.09.2020 „Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/35 din 29.09.2020 „Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică din str. M. Sadoveanu, 30, cu număr cadastral 0300305211, din domeniul public al municipiului în domeniul privat al municipiului”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/24 din 29.09.2020 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/9 din 29.09.2020 „Cu privire la transmiterea la balanța Școlii Sportive nr. 1 a încăperii lit. D cu nr. cadastral 0300312.324.02 din str. M. Sadoveanu, 54 (clădire de sine stătătoare a Gimnaziului nr. 2 - ateliere)”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/45 din 30.07.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a spațiului neutilizat în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/44 din 30.07.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/31 din 30.07.2020 «Сu privire la aprobarea parțială a listei de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/11 din 30.07.2020 «Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți»(pdf)
Decizia CMB nr. 6/3 din 10.07.2020 „Cu privire la suspendarea valabilității unor contracte de locațiune a bunurilor proprietate municipală”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/15 din 05.0.2020 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă p. 2261 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/10 din 27.10.2005 “Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 5/14 din 05.0.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/10 din 29.11.2005 “Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate””(pdf)
Decizia CMB nr. 5/10 din 05.0.2020 „Cu privire la vânzarea, cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/21 din 25.02.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/44 din 19.12.2020 „Сu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi””(pdf)
2019
Decizia CMB nr. 9/44 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității adminstrativ-teritoriale Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/28 din 19.12.2019 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/22 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/22 din 25.07.2019 „Сu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi”(pdf)
2018
Decizia CMB nr. 13/12 din 27.09.2018 „Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării, cu completări ulterioare şi modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 8/14 din 29.03.2018””(pdf)
Decizia CMB nr. 13/11 din 27.09.2018 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietatea administrației publice locale a mun. Bălți și care se referă domeniului public al municipiului”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/14 din 29.03.2018 „Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării””(pdf)
2016
Decizia CMB nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietatea municipală, supuse privatizării”(pdf)
Regulament privind modul de posesiune, de folosință si de dispozitie asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Balti(pdf)
2012
Decizia CMB nr. 16/23 din 24.12.2012 «Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinta si de dispozitie asupra Patrimoniului proprietate municipala pe teritoriul municipiului Balti»(pdf)
2023
Decizia CMB nr. 12/5 din 30.11.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 10/21 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vânzarea dreptului de locațiune și superficie, prin licitație publică „cu strigare”””(pdf)
Decizia CMB nr. 10/36 din 25.10.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr.9/20 din 26.09.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lîngă casă, amplasat pe_________________”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/29 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile cu numerele cadastrale 0300201.211 și 0300201.1079 din str. Alexandru cel Bun, 3.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/27 din 25.10.2023 „Cu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/26 din 25.10.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/1 din 08.06.2023 ”Cu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală””(pdf)
Decizia CMB nr. 10/24 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ________ amplasat pe str._________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/23 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ________ amplasat pe str._________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/22 din 25.10.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă.”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/21 din 25.10.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vânzarea dreptului de locațiune și superficie, prin licitație publică „cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 9/25 din 26.09.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral __________ amplasat pe ___________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/24 din 26.09.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral __________ amplasat pe ___________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/23 din 26.09.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral __________ amplasat pe ___________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/21 din 26.09.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lîngă casă, amplasat pe _________________”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/20 din 26.09.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lîngă casă, amplasat pe _________________”(pdf)
Decizia CMB nr. 9/19 din 26.09.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lîngă casă, amplasat pe _________________ ”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/57 din 22.08.2023 „Сu privire la vânzarea terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/56 din 22.08.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lângă casă.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/40 din 22.08.2023 „Сu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/1 din 08.06.2023 „Cu privire la încheierea contractelor de superficie și locațiune a terenurilor proprietate municipală””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/39 din 22.08.2023 „Сu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral 0300211.710, amplasat pe str. Nicolai Cicicalo.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/38 din 22.08.2023 „Сu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral 0300312.561, amplasat pe str. Independenței, 95”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/37 din 22.08.2023 „Сu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral 0300112.275, 0300112.311 amplasat pe str. Aerodromului, 7/A și str. Aerodromului, 7”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/36 din 22.08.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vînzarea dreptului de locațiune prin licitație „cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 7/35 din 22.08.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică supuse vînzarii prin licitație publică „cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/50 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea actului de constatare la modificarea planului geometric/cadastral al sectorului de teren din str. Gagarin, 92.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/49 din 30.06.2023 „Cu privire la modificarea p. 2 al anexei nr. 17 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/33 din 01.08.2013 „Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale/geometrice și expunerea sectoarelor de teren la licitația „cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/48 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vânzarea dreptului de superficie și listei terenurilor proprietate publică supuse vânzării prin licitație publică „cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/33 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea terenului proprietate publică supus vânzării, prin licitație publică „cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/32 din 30.06.2023 „Сu privire la vânzarea terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/22 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. _________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/21 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. _________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/20 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. _________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/19 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral al terenului cu numărul cadastral ______ amplasat pe str. _________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/16 din 30.06.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă.”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/5 din 30.05.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/18 din 28.03.2023 „Сu privire la vînzarea terenurilor” și deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/34 din 28.02.2013 ”Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale/geometrice și expunerea sectoarelor de teren la licitația ”cu strigare” și modificarea unor decizii ale Consiliului mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/10 din 03.05.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral a terenului cu numărul cadastral _______ amplasat pe str. ___________.”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/6 din 03.05.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/23 din 28.03.2023 „Cu privire la trecerea în proprietare a terenurilor de pe lângă casă”(doc)
Decizia CMB nr. 2/20 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vânzarea dreptului de locațiune, prin licitație publică „cu strigare””(doc)
Decizia CMB nr. 2/19 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea listei sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vânzării și vânzării dreptului de superficie și expunerea lor la licitație publică „cu strigare””(doc)
Decizia CMB nr. 2/18 din 28.03.2023 „Сu privire la vânzarea terenurilor”(doc)
Decizia CMB nr. 2/16 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral la modificarea hotarului terenului din str. _________.”(doc)
Decizia CMB nr. 1/43 din 10.02.2023 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite vînzarea dreptului de superficie și listei terenurilor proprietate publică supuse vînzării, prin licitație publică ”cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/41 din 10.02.2023 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/27 din 10.02.2023 „Сu privire la oferirea superficiarilor acordului pentru lucrările de construcție planificate”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/26 din 10.02.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/25 din 10.02.2023 „Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, al căror оbiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/24 din 10.02.2023 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/32 din 06.04.2021 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor””(pdf)
2022
Decizia CMB nr. 17/8 din 09.12.2022 „Cu privire la modificarea și completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 15/16 din 28.10.2022 „Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de superficie””(pdf)
Decizia CMB nr. 17/4 din 09.12.2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/9 din 19.07.2001 „Privind transmiterea în proprietate a loturilor de pământ de pe lângă casă” și stingerea titlului de autentificare a dreptului deținătarului de teren din 27.09.2001 din str. Salcâmilor cu nr.cadastral 0300314148”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/14 din 28.10.2022 „ Cu privire la revocarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 14/16 din 27.09.2022 „Cu privire la trecerea proprietate publică amplasată pe str. Kiev, 155, cu numărul cadastral 0300206.462 din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/16 din 27.09.2022 „Cu privire la trecerea proprietății publice amplasate pe str. Kiev, 155, cu numărul cadastral 0300206.462, din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/15 din 27.09.2022 „Cu privire la trecerea proprietății publice amplasate pe str. Orhei (colț str. N. Iorga), cu numerele cadastrale 0300301.371 și 0300301.372, din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală”(pdf)
Decizia nr. 7/8 din 27.05.2022 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2021”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/22 din 29.04.2022 „Сu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică “cu strigare”” cu modificările ulterioare”(pdf)
Dispoziția primarului nr. 57 din 04.03.2022 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 929 din 03.08.2001 „Privind transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lăngâ casă””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/8 din 08.02.2022 „Cu privire la inițierea procedurii de declarare a nulității contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor”(pdf)
2021
Decizia CMB nr. 8/32 din 30.06.2021 „Сu privire la perfectarea, reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor și prelungirii termenelor contractelor de arendă a terenurilor pentru pavilioane comerciale existente în complex cu oprirea transportului public”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/31 din 30.06.2021 „Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/30 din 30.06.2021 „Сu privire la vînzarea terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/28 din 30.06.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/51 din 24.02.2011 „Cu privire la stabilirea termenelor de atribuire în arendă a sectoarelor de teren și abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 8/6 din 10.12.2007, nr. 6/72 din 25.09.2008 și nr. 5/55 din 24.06.2010””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/18 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea raportului lucrării prin actualizarea planului cadastral la modificarea hotarului terenului din str. ________________”(pdf)
Decizia CMB nr. 8/17 din 30.06.2021 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă şi abrogarea parţială a unor decizii ale Consiliului municipal Bălţi”(pdf)
2020
Decizia CMB nr. 16/38 din 21.12.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vânzării și vânzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică cu strigare””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/37 din 21.12.2020 „Cu privire la modificarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 1/16 din 24.02.2006 „Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă” și nr. 5/14 din 29.09.2006 „Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/36 din 21.12.2020 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurlor de pe lîngă casă și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/27 din 29.09.2020 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/34 din 21.12.2020 „Сu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 11/29 din 29.09.2020 «Сu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/33 din 21.12.2020 „Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/33 din 29.09.2020 „Cu privire abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/54 din 27.06.2013 „Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/32 din 29.09.2020 „Cu privire la aprobarea raportului lucrărilor de actualizare a planului cadastral la modificarea hotarului terenului din str. Orhei, 66, cu numărul cadastral 0300309265”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/31 din 29.09.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 7/26 din 30.07.2020 “Сu privire la stabilirea termenului limită de valabilitate pentru contractele de arenda terenurilor ocupate de panouri publicitare””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/30 din 29.09.2020 „Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/29 din 29.09.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/28 din 29.09.2020 „Cu privire la vânzarea terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/27 din 29.09.2020 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/25 din 30.07.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor ocupate de panouri publicitare existente”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/24 din 30.07.2020 «Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar al municipiului Bălţi pentru anul 2019»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/21 din 30.07.2020 „Cu privire la încetarea unor contracte de arendă a terenurilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/19 din 30.07.2020 «Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arenda și expunerea lor la licitaţia publică cu strigare»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/18 din 30.07.2020 «Cu privire la perfectarea relațiilor funiciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/25 din 19.12.2019 ”Cu privire la perfectarea și reperfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/17 din 30.07.2020 «Cu privire la vânzarea terenurilor»(pdf)
Decizia CMB nr. 7/16 din 30.07.2020 «Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă»(pdf)
2019
Decizia CMB nr. 1/17 din 27.03.2019 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2018”(pdf)
2018
Decizia CMB nr. 8/24 din 29.03.2018 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălți pentru anul 2017”(pdf)
2017
Decizia CMB nr. 1/7 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălți pentru anul 2016”(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarierii pentru anul 2022(pdf)
(Anexa nr. 2) Date privind valoarea proprietății municipale pe grupele de bază la situația din 31.12.2021(pdf)
(Anexa nr. 1) Date privind existența și mișcarea mijloacelor fixe pentru anul 2021, transmise în administrare întreprinderilor municipale și instituțiilor publice și bugetare(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarierii pentru anul 2021(pdf)
Anexa nr. 2 „Date privind valoarea proprietății municipale pe grupele de bază la situația din 31.12.2020”(pdf)
Anexa nr. 1 „Date privind existența și mișcarea mijloacelor fixe pentru a. 2020, transmise în administrare întreprinderilor municipale și instituțiilor publice și bugetare”(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarierii pentru anul 2020(pdf)
Anexa 2 la raportul pentru anul 2019(pdf)
Anexa 1 la raportul pentru anul 2019(pdf)
Raport de sinteză privind starea poprietății municipale pentu anul 2019(pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarii pentru anul 2018(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2017(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2016(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2015(pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2014(pdf)
Last updated: martie 12, 2024 at 5:36 am