08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal privind contravențiile administrative” în redacție nouă”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind iniţierea – (pdf)

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ privind organizarea – (pdf)
Regulamentul ce ţine de constatarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Bălţi – (pdf)
Proiectul deciziei СМВ privind aprobarea Regulamentului – (pdf)
Model Procesului-verbal cu privire la contravenție – (pdf)

Rezultatele consultării publice

Sinteza recomandărilor, prezentate de către experți – (pdf)

Decizii

Video

Last updated: iulie 29, 2021 at 17:54 pm

Lasă un Răspuns