08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2021”

//
Comentarii2

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind iniţierea – (pdf)

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ privind organizarea – (pdf)

Decizia CMB – (docx)
Nota informativă la proiectul bugetului municipal 2021 – (docx)
Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal – (xls)
Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului municipal – (xls)
Anexa nr.3 Resursele şi cheltuielile bugetului municipal – (xls)
Anexa nr.4 Efectivul-limită a unităţilor de personal pe instituţiile, finanţate din bugetul municipal – (xls)
Anexa nr.5 Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituţiile bugetare, finanţate de la bugetul municipal – (xlsx)
Anexa nr.6 Veniturile colectate ale instituţiilorbugetare, finanţate de la bugetul municipal – (xlsx)
Anexa nr.7 Volumul alocaţiilor pentru fiecare instituţie de învăţămînt primar şi secundar general, calculat pentru finanţarea pe bază de formulă – (xlsx)
Anexa nr.8 Cotele impozitelor pe bunurile imobiliare – (doc)
Anexa nr.9 Cotele taxelor locale – (doc)
Anexa nr.10 Plata pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare în mun.Bălţi – (doc)
Anexa nr.11 Lista categoriilor de cetăţeni, căror se acordă dreptul la înlesnirile pentru călătorii în transportul electric al mun.Bălţi – (doc)
Anexa nr.12 Sinteza proiectelor de investiţii capitale ale bugetului municipal – (xls)

Rezultatele consultării publice

Sinteza recomandărilor – (pdf)

Decizii

Video

Last updated: ianuarie 16, 2021 at 9:25 am

2 Responses

  1. Pingback : Bugetul Meu » Audierile publice pe proiectul bugetului municipal Bălţi pentru anul 2021

    1. Margarita

      Desigur. La noi proiectul bugetului municipal se publică și se anunță din timp atît în partea „Anunțuri” cît și în compartimentul „Consultări publice” https://balti.md/cu-privire-la-initierea-consultarilor-publice-la-proiectul-deciziei-consiliului-municipal-balti-cu-privire-la-arrobarea-bugetului-municipal-valti-pentru-anul-2022/
      apoi se publică dezbateri publice, după ce ședințele Consiliului municipal Bălți la care se discută bugetul municipiului pentru anul nou bugetar.

Lasă un Răspuns