08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2021”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind iniţierea – (pdf)

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ privind organizarea – (pdf)

Decizia CMB – (docx)
Nota informativă la proiectul bugetului municipal 2021 – (docx)
Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal – (xls)
Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului municipal – (xls)
Anexa nr.3 Resursele şi cheltuielile bugetului municipal – (xls)
Anexa nr.4 Efectivul-limită a unităţilor de personal pe instituţiile, finanţate din bugetul municipal – (xls)
Anexa nr.5 Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituţiile bugetare, finanţate de la bugetul municipal – (xlsx)
Anexa nr.6 Veniturile colectate ale instituţiilorbugetare, finanţate de la bugetul municipal – (xlsx)
Anexa nr.7 Volumul alocaţiilor pentru fiecare instituţie de învăţămînt primar şi secundar general, calculat pentru finanţarea pe bază de formulă – (xlsx)
Anexa nr.8 Cotele impozitelor pe bunurile imobiliare – (doc)
Anexa nr.9 Cotele taxelor locale – (doc)
Anexa nr.10 Plata pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare în mun.Bălţi – (doc)
Anexa nr.11 Lista categoriilor de cetăţeni, căror se acordă dreptul la înlesnirile pentru călătorii în transportul electric al mun.Bălţi – (doc)
Anexa nr.12 Sinteza proiectelor de investiţii capitale ale bugetului municipal – (xls)

Rezultatele consultării publice

Sinteza recomandărilor – (pdf)

Decizii

Video

Last updated: ianuarie 16, 2021 at 9:25 am

Lasă un Răspuns