08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ,,Cu privire lа арrоbаrеа bugetului municipal Вălți pentru anul 2022″

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice


Dispoziţia Primarului


Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind iniţierea – (pdf)

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ referitor la desfășurarea consultărilor publice – (pdf)
Anunţ privind organizarea consultării publice – (pdf)
Proiectul Deciziei Consiliului 2022 – (pdf)
NOTA INFORMATIVĂ 2022 – (pdf)
NR.1 Anexa – (pdf)
NR.2 Anexa componenţa veniturilor – (pdf)
NR.3 Anexa resurse și cheltuieli – (pdf)
NR.4 Anexe state – (pdf)
NR.5 Anexa tarife – (pdf)
NR.6 Anexa venituri colectate – (pdf)
NR.7 Anexa Transferuri categoriale – (pdf)
NR.8 Anexa bunuri imobiliare – (pdf)
NR.9 Anexa сotele taxelor locale – (pdf)
NR.10 Anexa certificat de urbanism – (pdf)
NR.11 Anexa îndemnizații pentru transport – (pdf)
NR.12 Anexa – (pdf)
NR.13 Proiecte – (pdf)

Rezultatele consultării publice

Sinteza recomandărilor – (pdf)
Proces-verbal – (pdf)

Decizii

Video

Last updated: septembrie 14, 2022 at 19:25 pm

Lasă un Răspuns