08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea documentație necesare pentru organizarea concursuluide selectare a partenerului privat pentru serviciul public de alimentare cu energie termică a obiectelor de la cazangeria situată pe str. Krîlov,3 mun. Bălți”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Decizia CMB nr. 7/4 din 27.07.2016 „Cu privire la iniţierea proiectelor pentru desemnarea parteneriatului privat şi completarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei obiectelor aflate în proprietate municipiului Bălţi, lucrări şi servicii de interes public local, propuse pentru parteneriatul public – privat” pdf

Dispoziţia Primarului

Dispoziţia Primarului nr. 368 din 10.08.2016 „Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la iniţierea proiectelor pentru desemnarea partenerului privat şi completarea anexei nr.1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr.2/18 din 27.03.2009 ”Cu privire la aprobarea listei obiectelor aflate înproprietate municipiului Bălţi, lucrări şi servicii de interes public local, propuse pentru parteneriatul public – privat” pdf

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţul cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea documentație necesare pentru organizarea concursuluide selectare a partenerului privat pentru serviciul public de alimentare cu energie termică a obiectelor de la cazangeria situată pe str. Krîlov,3 mun. Bălți” doc

Proiectul deciziei CMB „Cu privire la aprobarea documentației necesare pentru organizarea concursului
de selectare a partenerului privat pentru serviciul public de alimentare cu energie termică a obiectelor de la cazangeria situată pe str. Krîlov,3 mun. Bălți” doc

Specificaţie tehnică de reutilare tehnică cu adaptare la combustibil solid a cazangeriei existente din str. Krîlov,3 mun. Bălți doc

Rezultatele consultării publice

Decizii

Last updated: septembrie 5, 2016 at 14:01 pm

Lasă un Răspuns