08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Вălți ,,Cu privire la арrоbаrеа mecanismului de acordare а compensatiei nominative pentru sezonul de incălzire 2018-2019 репtru unele categorii social-vulnerabile а populației din contul mijloacelor bugetului municipal”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Decizia CMB nr. 13/4 din 27.09.2018 „Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Вălți ,,Cu privire la арrоbаrеа mecanismului de acordare а compensatiei nominative pentru sezonul de incălzire 2018-2019 репtru unele categorii social-vulnerabile а populației din contul mijloacelor bugetului municipal”” pdf

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţ referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc

Anunţ privind organizarea consultării publice

Anunţ referitor la organizarea consultărilor publice la proiectul Deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” docx

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” docx

Anexa 1 la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc
Anexa 2 la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc
Anexa 3 la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc
Anexa 4 la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc
Anexa 5 la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” doc

Rezultatele consultării publice

Proces-verbal nr.1 al sedintei grupului de lucru ad-hoc pdf

Sinteza recomandărilor, parvenite în cadrul consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal”. docx

Decizii

Decizia CMB nr. 14/8 din 27.11.2018 „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” pdf

Last updated: februarie 5, 2019 at 20:29 pm

Lasă un Răspuns