08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Regulamentului cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”

//
Comentariu0

Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Dispoziţia Primarului

Anunţ privind iniţierea elaborării deciziei

Anunț de inițiere – (pdf)

Anunţ privind organizarea consultării publice

Rezultatele consultării publice

Decizii

Video

Last updated: octombrie 5, 2023 at 6:28 am

Lasă un Răspuns