08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

XI ședința ordinară — 26.07.2018-31.07.2018

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

Сhestiuni suplimentare

Procese-verbale și avize ale Comisiilor Consultative de Specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiare

CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

CCS pentru drept şi disciplină

CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică

Proces-verbal al ședinței Consiliului mun. Bălți

Lista deciziilor

Video

1. Deschiderea XI ședința ordinară din 26.07.2018

2. Examinarea celei de a 2 chestiuni din ordinea de zi a CMB din 26.07.2018

3. Au fost examinate încă 6 chestiuni din ordinea de zi a CMB din 26.07.2018

4. Continuarea ședinței a-XI a CMB din 26.07.2018

5. Consiliul anunță o pauză pînă la 31.07.2018

6. Continuarea ședinței 31.07.2018 după o pauză

7. Examinarea chestiunilor 73-97 din ordinea de zi ședinței a XI a CMB 31.07.2018

8. Examinarea chestiunilor 98-112 din ordinea de zi ședinței a XI a CMB 31.07.2018

9.

Last updated: octombrie 4, 2018 at 17:30 pm

Lasă un Răspuns