08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Regulamente

Documentele de politici
20102016201720182019202020212022
Decizia CMB nr. 5/15 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor productive pe teritoriul mun. Bălți”(doc)
Decizia CMB nr. 5/14 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a cîinilor și păsărilor pe teritoriul mun. Bălți”(doc)
Decizia CMB „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Decizia Consiliului municipal nr. 9/3 din 25.12.2007, privind aprobarea Regulamentului „Privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi”(doc)
Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului de istorie şi etnografie mun. Bălţi, a statului de personal şi organigramei”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/6 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/6 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”(pdf)
Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălţi(doc)
Decizia CMB nr. 6/20 din 29.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor de constituire și funcționare a Centrului de resurse și Consiliului coordonator al Centrului de resurse privind cooperarea cu asociațiile obștești din municipiul Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/14 din 29.06.2017 „Cu privire la instituirea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator”(pdf)
Decizia CMB nr. 6/4 din 29.06.2017 „Cu privire la abrogarea deciziei CMB nr. 4/19 din 27.06.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru călătorii în transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) unor categorii de persoane cu dizabilități”(pdf)
Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale(doc)
Decizia CMB nr. 5/4 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/3 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” în redacție noua”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/49 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea „Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor administrative” și formei procesului-verbal de contravenție în redacție nouă”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/48 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Convenției coșective la nivel teritorial pentru anii 2017-2019 pe mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/45 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului „Privind aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primăriei mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/10 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor în decizia CMB nr. 1/18 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Viaţa cu speranţa”, a structurii, statelor de personal în redacție nouă și a standartelor minime de calitate”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/59 din 27.12.2018 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile şi modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/35 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a administratorului întreprinderii municipal”(pdf)
Regulamentul privind funcționarea instituției publice ”Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți (Decizia CMB nr. 2/11 din 26.04.2019 „Cu privire la înființarea instituției publice ”Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți”” )(pdf)
Deciza CMB nr. 1/1 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului și componenței nominale a acestuia în noua redacție”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/4 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția drepturilor omului și componenței sale nominale”(pdf)
Decizia CMB nr. 16/1 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/5 din 10.12.2020 „Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 13/13 din 29.11.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului acordării de burse municipale în noua redacție””(pdf)
Decizia CMB nr. 13/27 din 27.11.2020 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/7 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive Specializate de Fotbal””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/17 din 29.09.2020 „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor în municipiul Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 8/7 din 19.08.2020 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de selectare și numire administratorului întreprinderii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/35 din 25.07.2019”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/13 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”(pdf)
Decizia CMB nr.7/10 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive specializate nr. 2”(pdf)
Decizia CMB nr.7/9 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive nr. 1”(pdf)
Decizia CMB nr.7/8 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii portive Specializate B. Petuhov”(pdf)
Decizia CMB nr.7/7 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive specializate de fotbal”(pdf)
Decizia CMB nr.7/6 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii Sportive Specializate pentru Copii și Juniori de Rezerv Olimpic de probe pe apă”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/7 din 05.06.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției generale financiar-economice a primăriei municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/7 din 25.02.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul municipiului Bălţi”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/44 din 25.02.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/6 din 16.01.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a aparatului primăriei municipiului Bălți”(pdf)
Dispoziția primarului nr. 176 din 21.09.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea internă și externă a Primăriei municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 17/3 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de comerț local”(pdf)
Decizia CMB nr. 11/46 din 19.10.2021 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 a deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 11/17 din 28.11.2013 „Cu privire la instituirea Serviciului municipal de asistenţă psihopedagogică şi aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia””(pdf)
Decizia CMB nr. 11/8 din 19.10.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/10 din 21.09.2021 „Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/9 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive nr. 1” și reorganizarea Stației Tinerilor Turiști prin fuziune cu Școala Sportivă Specializată nr. 1”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/9 din 21.09.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de asigurare cu alimentație gratuită a elevilor claselor V-XII din gimnaziile și liceele mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/8 din 21.09.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie mun. Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 5/16 din 27.04.2021 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun. Bălţi în redacţie nouă, aprobat prin decizia Consiliului mun.Bălți nr.9/3 din 29.09.2016”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/56 din 06.04.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/55 din 06.04.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/54 din 06.04.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 3/13 din 06.04.2021 „Cu privire la introducerea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/59 din 27.12.2018 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/30 din 23.02.2021 „Cu privire la modificarea p. 2 al deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 13/10 din 27.11.2020 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modulde scutire de plată pentru întreţinerea copiilor în instituţiile de educaţie timpurie din mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/29 din 23.02.2021 „Cu privire la modificarea p. 2 al deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 13/9 din 27.11.2020 „Cu privire la iniţierea procedurilor deconsultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de asigurare cu alimentație gratuită a elevilor claselor V-XII –a din gimnaziile și liceele mun. Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/20 din 23.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori ai administrației publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenție în redacție nouă”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/16 din 23.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea activității de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 4/10 din 29.03.2022 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor în municipiul Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 4/3 din 29.03.2022 „Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/8 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcțonare a Școlii Sportive Specializate ”B. Petuhov””(pdf)
Dispoziția primarului nr. 63 din 15.03.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei pentru securitatea circulației rutiere municipiului Bălți”(pdf)
Last updated: aprilie 13, 2022 at 5:56 am