08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Planuri municipale

Documentele de politici
Decizia CMB nr. 1/9 din 08.02.2024 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 6/1 din 30.06.2023 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității Proiectului „Crearea în mun. Bălți a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)””(pdf)
Decizia CMB nr. 2/63 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare stabilă a transportului public din mun. Bălți”(doc)
Decizia CMB nr. 19/27 din 22.12.2022 „Сu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din mun. Bălți pentru anii 2023-2025”(pdf)
Decizia CMB nr. 12/32 din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Planulul local de imunizare anti-COVID-19”(pdf)
Raport pentru anul 2021, privind realizarea prevederilor Planului de acțiuni de implimentare a Programului Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022(pdf)
Decizia nr. 14/2 din 23.11.2021 „Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde al municipiului Bălți”(pdf)
Raport privind implementarea în Primăria municipiului Bălți a Planului local anticorupție pentru anii 2020-2022 (perioada de raport – semestrul I al anului 2021)(pdf)
Informație privind executarea Planului de acțiuni teritorial privind implimentarea Strategiei în domeniul protecției consumatorilor pentru anul 2020(pdf)
Raport privind implementarea în Primăria municipiului Bălți a Planului local anticorupție pentru anii 2020-2022 (perioada de raport – anul 2020)(pdf)
Informația privind implementarea Planului municipal de acțiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din mun.Bălţi pentru anii 2017-2020, perioada de raportare ianuarie-decembrie 2019(pdf)
Decizia CMB nr. 7/55 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2020-2022”(pdf)
Informația privind executarea Planului de acţiuni teritorial privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anul 2019(pdf)
Raportul privind implementarea planului local anticorupție al municipiului Bălţi pentru semestrul I, anul 2019(pdf)
Informația privind executarea Planului de acţiuni teritorial privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anul 2018(pdf)
PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI pe anii 2018-2021 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității înte femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 (Anexa la decizia CMB nr.13/7 din 14.12.2017)(pdf)
PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI pe anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 (Anexa la decizia CMB nr.13/6 din 14.12.2017)(pdf)
PLANUL DE ACŢIUNI ale primăriei mun. Bălți pentru anul 2017 (Anexa la dispoziția primarului mun. Bălți nr. 173 din 16.05.2017)(pdf)
PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI privind susţinerea populaţiei de etnie romă din mun.Bălţi pentru anii 2017-2020 (Anexa la decizia Consiliului municipal Bălţi nr.12/3 din 08.12.2016)(doc)
Last updated: martie 7, 2024 at 17:08 pm