08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Registrul organizații necomerciale

Organizații necomerciale // Colaborarea cu societatea civilă
AO Societatea Naţională de Cruce Roşie din MoldovaAO Uniunea de Susținere Socială a Tutorilor, a Familiilor Nepline și Cetățenilor Singuri „Speranța”AO „Onoare şi dreptul Femeii Contemporane”AO „Societatea Municipală a Invalizilor din RM”AO „Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi din municipiul Bălți”AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC)AO „CFF Moldova - Copil, Comunitate, Familie”AO „Speranța Terrei”AO „Caroma-Nord”AO „ Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare”AO „Fondul de Fotbal pentru Copii şi Juneori”Asociaţia Obştească Internaţională de Binefacere „Timpul Speranţei”AO „Dreptul de a fi”AO „TINERGIE - Perspective și Dezvoltare”AO „Uniunea pentru echitate și sănătate”AO Centrul de Instruire și Dezvoltare personală ANIMAAO „AudiViz”Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova” AO „AIESEC Bălți” AO „Autoguvernarea studenților a Universi-tății de Stat „Alecu Russo” din Bălți”AO „Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă” (CREEDD)Asociația Obștească Centrul Regional pentru Dezvoltarea Inițiativelor Sociale „CREDIS”Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiei Inovaționale” (ACETI)Asociația Obștească „Asociația Migranților de Pretutindeni „DIASPORA-GET ADAPTABLE””ОА «Mediapoint»AO „Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral”AO „Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT””AO „Motoclub „CRAZY FROG””AO „Institutul de Sănătate Mintală Comunitară „PSINCLUSION””AO „ZDOROVÎI GOROD”AO „Centrul de drept al femeilor”AO „Societatea veteranilor din mun. Bălți a RM”AO „Alianța între generații”AO „Institutul European de Dependență „ADOMED””Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica MoldovaAO CISTE „Certitudine”

Administrator: Crudu Cristina
Adresa electronică: cristinacrudu@mail.ru
Telefonul de contact: (079) 403480
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/redcross.md/
Adresa juridică:


Asociația face parte din cea mai veche și cea mai prestigioasă organizație neguvernamentală din lume, auxiliară autorităților publice în domeniul umanitar.

Misiunea ei constă în alinarea suferinței umane sub orice formă s-ar manifesta ea. Ajută în special persoanele vulnerabile în caz de dezastre, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport cu privire la repartizarea ajutorului umanitar prin colete alimentare persoanelor în dificultate în cadrul perioadei de pandemie COVID-19 (Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălți)(pdf)

Administrator: Fruze Raisa
Adresa electronică:
Telefonul de contact: (0231) 22415
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică: str. M. Sadoveanu 3/1


Scopul şi sarcinile de bază a AO sunt:

 • sprijinirea promovării femeilor pe baza egalităţii dintre bărbaţi şi femei;
 • sensibilizarea opiniei publice referitor la statutul femeii din Moldova: drepturile inalienabile ale femeilor, eliminarea violenţei împotriva femeii în viaţa publică şi privată;
 • stabilirea posibilităţilor de sprijin economic şi social al familiei:
 • ocrotirea maternităţii şi copilăriei;
 • educarea armonioasă a femeilor, copiilor şi tineretului;
 • desfăşurarea activităţii de culturalizare a populaţiei;
 • încurajarea existenţei artei inclusiv cea populară ca expresie de înaltă civilizație;
 • educaţia patriotismului şi umanismului;
 • acordarea ajutorului persoanelor social vulnerabile;
Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Patlatii Olga
Adresa electronică: olgapatlati@mail.ru
Telefonul de contact: (0-231) 7-07-78; 079-055-616
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/aoodfc2000
Adresa juridică: Decebal 144, gr.48, bloc V


AO ODFC este organizație neguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției Republicii Moldova la 13 iulie, 2000.

Organizația implementează 2 programe cheie:

 1. Prevenirea Situațiilor de Criză;
 2. Dezvoltarea Posibilităților Economice
Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane” pentru anul 2022(pdf)
Raport de activitate al AO „Onoare și dreptul Femeii Contemporane” pentru anul 2021(pdf)
Raport narativ pentru perioada anului 2020 AO „Onoarea i Dreptul Femeii Contemporane”(pdf)

Administrator: Melnic Nicolae
Adresa electronică: sirmoldova@mail.ru
Telefonul de contact: 0(231)2-42-26, 23562, 29292
Pagina-web: http://www.sirmoldova.md/
Facebook:
Adresa juridică: Dostoievschi 32


Apărarea dreptului persoanelor de a nu fi discriminate din cauza dizabilităţii, de găsire a soluţiilor în vederea fortificării eforturilor în depăşirea situaţiilor care duc la discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Societatea municipală a invalizilor din RM„ pentru anii 2021-2022(pdf)
Notă informativă privind asigurarea cu mijloace ajutatoare pe perioada anului 2020 prin intermediul Asociației Invalizilor din mun. Bălți(pdf)

Administrator: Irina Baikalova
Adresa electronică: ccoe@mail.ru
Telefonul de contact/fax: +373231 3-97-83
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică: str. Victoriei 7A, Bălți, RM


Scopul Centrului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor în etate, prin servicii de reabilitare psihosocială,  medicală şi de incluziune socială.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Respirația a doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raport de activitate al AO „Respirația a doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” pentru anul 2021(pdf)
Raport de activitate al AO „Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” pentru anul 2020(pdf)

Administrator: Daniela Sîmboteanu
Adresa electronică: office@cnpac.md
Telefonul de contact: (022)748378
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulNationaldePrevenireaAbuzuluifatadeCopii/
Adresa juridică:


Fiecare copil merită să fie liber, puternic şi protejat!

Viziunea organizației este o societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Misiunea CNPAC este de a contribui la diminuarea incidenţei și a consecințele violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii” pentru anul 2022(pdf)
Informații despre serviciile oferite refugiaților în perioada martie – decembrie 2022 ale AO „Сentrul Național de Prevenire al Abuzului Față de Copii (CNPAC)”(pdf)

Administrator: Liliana Rotaru
Adresa electronică: liliana.rotaru@ccfmodlova.org contact@ccfmoldova.org
Telefonul de contact: +373 222 325 28
Pagina-web: http://www.ccfmodlova.org
Facebook: https://www.facebook.com/CCFHHCMoldova
Adresa juridică: str. A. Pușkin 16, nr. 5-6, Chișinău, RM


CCF Moldova creează pentru copiii în nevoie un mediu de speranţă şi respect, în care ei îşi pot dezvolta potenţialul complet şi oferă instrumente practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, familiei şi comunităţii.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „CFF Moldova-Copil, Comunitate, Familie” pentru anii 2021-2022(pdf)
Raport narativ pentru perioada anului 2020 AO „CCF Moldova”(pdf)

Administrator: Feodora Rodiucova
Adresa electronică: rodiucova@gmail.com
Telefonul de contact: 0231 7-20-38, 0606-61-046
Facebook: https://www.facebook.com/Speranta.Terrei
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Borodin, 26, ap. 13„a”


Scopul-promovarea programului educational pentru prevenire răspândirii  tuberculoziei în randurile  populatie  și la valorificare optimă  a serviciilor de diagnostic, tratament suport social precum și de informare  în vederea prevenirii riscurilor și înlăturării  suferințelor determinate  de tuberculoza  in special  printre categoriile  social vulnerabile  de populație

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de progres al AO „Speranța Terrei” pentru perioada 03.01.2023 – 31.03.2023(pdf)
Raport lunar CWS Moldova al AO „Speranța Terrei” pentru perioada 01.02.2023-31.03.2023(pdf)
Raport lunar CWS Moldova al AO „Speranța Terrei” pentru perioada 01.12.2022 – 31.01.2023(pdf)
Raport de activitate a Asociației obștești „Speranța Terrei” privind depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit și vigilență sporită pentru TB și asigurarea aderenței la tratament a persoanelor înrolate în tratament pentru anul 2022(pdf)
Raport final de activitate al AO „Speranța Terrei” – septembrie 2022(pdf)
Raport narativ de activitate pentru tranșa 1 AO „Speranța Terrei”, perioada 01.08.2022- 25.09.2022(pdf)
Raportarea intermediară către MAD-Aid și Camera de Comerț Britanică din Moldova de către A.O. „Speranța Terrei” – 2022(pdf)

Director Executiv: Frecăuțanu Rodica
Adresa electronică: caroma.nord.ngo@gmail.com
Telefonul de contact: (079) 124 353
Pagina-web: https://caromanord.md/
Blog: http://caromanordngo.weebly.com/
Paginile de socializare ale organizației:
Facebook: https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova
https://www.facebook.com/coalitia.balti
https://www.facebook.com/FondulpentruTineriBalti/
Instagram: https://www.instagram.com/caroma_nord/
https://www.instagram.com/fondulpentrutineri_singerei/
https://www.instagram.com/balti_fondul_pentru_tineri/
Adresa juridică: MD 3100, str. Pușkin 19, Mun. Bălți, Republica Moldova


Misiunea asociației este promovarea și facilitarea participării cetățenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți civile bazate pe cetățenie activă.

În acest sens, asociația desfășoară activități constante, care facilitează dialogul între diferite structuri locale pentru dezvoltarea și oferirea unor servicii de calitate.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Caroma Nord” pentru anul 2022(pdf)

Administrator: Puga Tatiana
Adresa electronică: pugat@mail.ru afabalti@yahoo.com
Telefonul de contact: +373 691 139 50; +373 231 608 95; Fax: +373 231 607 69
Pagina-web: https://www.afa.md
Facebook: https://www.facebook.com/CIDPAnima
Adresa juridică: str. M. Sadoveanu, 2, Bălți, RM.


Asociaţia Femeilor de Afaceri din municipiul Bălţi există pentru a încuraja activismul social şi economic al femeilor şi al tinerilor din Regiunea de Nord a Republicii Moldova prin intermediul promovării antreprenoriatului.

Obiective:

 • sporirea nivelului de integrare socială a persoanelor social vulnerabile, îndeosebi, a persoanelor cu dizabilități din municipiul Bălți;
 • dezvoltarea oportunităților de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu forme medii și accentuate de dizabilitate din municipiul Bălți;
 • creșterea nivelului de trai a persoanelor social vulnerabile, inclusiv, a persoanelor cu dizabilității.
Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare” pentru anul 2022(pdf)
Raport narativ de activitate pentru anul 2020 A.O. Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți(pdf)

Administrator: Constantinov Igor
Adresa electronică:
Telefonul de contact:
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică: Tiraspol 9 A


Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Fondul de fotbal pentru copii și juniori Bălți” pentru anul 2022(pdf)
Raport de activitate pentru anul 2020 a AO „Fondul de fotbal pentru copii și juniori din mun. Bălți”(pdf)

Administrator: Mardujman Karina
Adresa electronică: Lword33@gmail.com
Telefonul de contact: (068)208088
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică:


Scopul Asociației constituie inițierea, susținerea, promovarea, organizarea, administrarea și desfășurarea activității de binefacere, inițierea, susținerea și derularea de proiecte și programe care să contribuie la afirmarea valorilor sociale, precum și prin sprijinirea și implicarea mai multor persoane calificate și interesate, în vederea desfășurării activității de binefacere, atît la nivel național cât și internațional.

Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Proțiuc Natalia
Adresa electronică: a.o.dreptul@gmail.com
Telefonul de contact: 0671 96 319
Pagina-web: https://dreptuldeafi.org
Facebook: https://www.facebook.com/dreptuldeafi/
Adresa juridică: A. Donici 16


Asociația este angajată în adaptarea persoanelor cu nevoi speciale în societatea modernă, dezvoltarea abilităților și abilităților lor.

 • Organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale și sportive în rândul copiilor cu nevoi speciale și al membrilor familiilor acestora;
 • Promovarea activităților privind îmbunătățirea stării morale și psihologice a persoanelor cu nevoi speciale, crearea condițiilor necesare pentru asigurarea materială, medicală și sanitară a copiilor cu dizabilități;
 • Implementarea activității de caritate și participare la programele de asistență socială pentru persoanele cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în nevoie și organizarea asistenței pentru orfanii și persoanele rămase fără îngrijire părintească;
Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Cervencov Nicolai
Adresa electronică: nicolaicervencov@gmail.com, tinergie.org@gmail.com
Telefonul de contact: +373 698 38 457, +373 675 49 457
Pagina-web: http://tinergie.org/
Facebook: https://www.facebook.com/tinergie.org
Adresa juridică :


Misiunea organizației este de a ajuta la îmbunătățirea calității vieții copiilor, adolescenților și tinerilor din Republica Moldova, prin crearea condițiilor și oportunităților egale pentru o dezvoltare cuprinzătoare, contribuind la integrarea lor efectivă în societate.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate pentru anul 2020 a AO „TINERGIE”(pdf)

Administrator: Iațco Ala
Adresa electronică: protineret@yahoo.com
Telefonul de contact: (0231) 393 32
Pagina-web: https://www.uorn.md
Facebook: https://www.facebook.com/uorn.md
Adresa juridică: Bd. Victoriei 7A


Uniunea pentru echitate și sănătate este o asociație ce promovează activ drepturile omului în contextul sănătății și securității publice, dezvoltă și implementează programe inovative sustenabile și calitative ce răspund provocărilor curente ale diverselor grupuri de beneficiari.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Uniunea pentru echitate și sănătate” pentru anii 2020-2022(pdf)
Raport de activitate al AO „Uniunea pentru echitate și sănătate” pentru anul 2022(pdf)
Raport privind activitatea Asociației „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea riscurilor” pentru anul 2020(pdf)

Administrator: Mihalcean Nonna
Adresa electronică: ngo.anima@gmail.com
Telefonul de contact: +373 68 008 755
Pagina-web: https://www.anima.md
Facebook: https://www.facebook.com/CIDPAnima
Adresa juridică: str. Coroban 18/32, Bălți, RM.
Motto: Cu noi educația e ALTFel!


Misiunea Asociației Obștești CIDP „ANIMA” este de a implica cetățenii, în special tinerii, în dezvoltarea și consolidarea societății prin promovarea și susținerea diferitor activități și inițiative comunitare, educative, culturale, democratice și de protecție a mediului.

Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Angela Moiseeva
E-mail: angelamoiseeva24@gmail.com
Telefonul de contact: +37368855227
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/audiviz.md/
Adresa juridică: str. Șciusev nr. 2


Serviciului constă în identificarea, deficiențe de auz și a familiilor acestora pe întreg parcursul intervenției, de la evaluare, la terapii și poluarea, referirea, monitorizarea și asigurarea cu servicii specializate a copiilor cu devină la integrarea copilului în școală și comunitate.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport narativ pentru perioada anului 2020 AO „AUDIVIZ”(pdf)

Administrator: Pr. Jacek Puć
Adresa electronică: secretariat@caritas.md
Telefonul de contact: (0231) 63 41 5
Pagina-web: http://www.caritas.md/
Facebook: https://www.facebook.com/caritas.md/
Adresa juridică: str. Gheorghe Asachi 30/1,MD-2028 Chişinău


Misiunea Caritas Moldova constă în exercitarea carității creștine în sprijinul celor mai nevoiași, pentru promovarea echității sociale și apărarea demnității umane.

Caritas Moldova aspiră la crearea unei comunități bazate pe solidaritate, având în centrul preocupărilor noastre promovarea demnității umane, binelui comun, adevărului și libertății.

Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.

Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Moldovan Olga
Adresa electronică: olga.moldovan@aiesec.net; aiesec.balti@aiesec.net
Telefonul de contact: 079677735
Pagina-web: https://aiesec.org/
Facebook: https://www.facebook.com/balti.aiesec.md
Adresa juridică: Str. Pușkin, nr 38, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, bl.5. cab.514


AIESEC este cea mai mare organizaţie internaţională, non-profit și apolitică condusă de tineri pentru tineri din lume. Este o platformă care permite tinerilor să-și descopere și să-și realizeze potenţialul de leadership pentru a aduce un impact pozitiv în societate. AIESEC oferă tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta abilităţile de leadership, de a pleca într-un stagiu internaţional profesional sau de voluntariat și de a participa sau organiza proiecte și conferinţe naţionale sau internaţionale.

Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Gușan Veronica
Adresa electronică: asusarb@gmail.com
Telefonul de contact: +373 68 143 827
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/ASUSARB
Adresa juridică: Str. Pușkin 38, Bălți, RM
Organ de autoconducere și reprezentare a studenților USARB


Despre organizație: Autoguvernarea Studenților Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți este o organizaţie studenţească, nonguvernamentală, apolitică, apartinică, independentă, nonprofit, constituită în baza principiilor benevole şi a egalităţii în drepturi ale studenţilor de la diferite subdiviziuni ale instituției de învățământ superior. Organizația apără drepturile și promovează interesele studenților universității bălțene; organizează activități studențești etc.

Rapoarte și planuri de activitate

Administrator:
Adresa electronică:
Telefonul de contact:
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică:


(CREEDD) este o organizație de tineret și liderism, ce are drept scop consolidarea democraţiei în rândul tinerilor din Bălţi. Antrenează tineri în instruiri nu doar despre structura entităţilor şi a instituţiilor, cu factor de decizie, dar, totodată, în bugetare, lidership, antreprenoriat social şi inclusivitate. Valorile organizației sunt: voluntariat, egalitate şi transparenţă, pentru a crea o percepţie democratică stabilă și puternică între tineri.

Rapoarte și planuri de activitate

Președinte: Ana Pricop, coordonator Proiect – Livia (069 834207)
Adresa electronică: credis.md@gmail.com
Telefonul de contact: 0621 71 117
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/credis.moldova/
Adresa juridică: str. Pușkin, 19, mun. Bălți


AO CREDIS are scopul de a contribui la dezvoltarea comunităților rurale și urbane prin programe de dezvoltare durabilă.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „Centrul Regional pentru Dezvoltarea Inițiativelor Sociale „CREDIS”” pentru anul 2022(pdf)

Președinte: Bodrug Ion
Adresa electronică: info@aceti.md
Telefonul de contact: 0699 11 744
Pagina-web: http://aceti.md/
Facebook: https://www.facebook.com/acetimd/
Adresa juridică:


Asociaţie obştească renuită pentru a crea o atmosferă de dezvoltare eficientă a domeniilor tehnologiilor inovaționale și comunicațiilor electronice.

Rapoarte și planuri de activitate

Președinte: Ciobanu Ion
Adresa electronică: amp.contact.hr@gmail.com
Telefonul de contact:
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/Diaspora-Get-Adaptable
Adresa juridică:


AO „DIASPORA GET ADAPTABLE” are ca misiune preluarea bunelor practici europene în procesul de soluționare a problemelor comunității.

Rapoarte și planuri de activitate

Administrator: Andrei Fornea
Tel: (+373) 68437363
Pagina-Web: https://mediapoint.md/
e-mail: contact@mediapoint.md
Adresa: Chișinău, Str. 31 August 1989/ 98.


Asociația Obștească „Mediapoint” inovează procesele democratice prin implicarea cetățenilor și valorificarea potențialului tehnologic, dezvoltând o democrație autentică, promovează inovația socială prin proiecte digitale și idei curajoase.

Rapoarte și planuri de activitate
Raport de activitate al AO „MediaPoint” pentru anul 2022(pdf)

Administrator: Doina Bordeianu
tel: (+373 22) 260-914
Pagina-Web: https://www.cicde.md/
e-mail: info@cicde.md
Adresa: mun. Chișinău,Vasile Alecsandri nr. 119


CICDE o instituție publică constituită pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC), în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, precum și a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova.
Asociația promovează realizarea procesului electoral corect și transparent.

Administrator: Pavel Rucșineanu
tel. (+373)79335143
Pagina-Web:

About us


e-mail: smit_tb@yahoo.com
Adresa: mun. Bălți, Calea Ieșilor 27 e, ap. 14


Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” (Societatea Moldovei împotriva Tuberculozei) a apărut ca rezultat al necesității de consolidare și protecție a drepturilor persoanelor cu TB.

Misiunea asociației:

 • de a asista și contribui la dezvoltarea activismului civic pentru susţinerea socială, materială, psihologică şi juridică a persoanelor cu TB;
 • de a desfășura acţiuni de sprijinire şi promovare a participării publice în luarea deciziilor privind sănătatea;
 • de a încuraja cooperarea dintre reprezentanţii domeniului sănătăţii, organizaţiilor societății civile, guvernului şi mediului de afaceri.

Obiectivele asociației:

 • promovarea drepturilor persoanelor afectate de TB;
 • fortificarea capacităţilor persoanelor afectate de TB prin informare, educare și consiliere;
 • sensibilizarea comunităţii privind TB, posibilităţile de profilaxie, tratament, îngrijire și asigurarea informării despre problemele persoanelor cu TB.

Administrator: Eduard Stițiuc
tel: (+373)69122550
Pagina-Web: –
e-mail: –
Adresa: Bălți, str.1 august nr. 20/a


AO Motoclub „CRAZY FROG” este asociația ce promovează un mod sănătos și sigur de viață a cetățenilor din mun. Bălți.

Obiectivele asociației:

 • contribuie la dezvoltarea motociclismului din Republica Moldova;
 • promovează calitatea, apără drepturile și interesele motocicliștilor;
 • sporește accesul la informații, la tehnologiile moderne din sfera motociclismului;
 • colaborează și menține relații prietenoase cu cluburile moto din țară și din afara ei;
 • motivează participarea la biker festivaluri și alte activități culturale;
 • unesc oamenii indiferent de vârstă, sex, rasă, statut social, care sunt pasionați de motociclism.

Administrator: Arcadie Astrahan
Tel: (+373)68577333; (+373)67512126.
Pagina-Web: https://psinclusion.md/
e-mail: contact@psinclusion.md
Adresa: Chișinău, str. Independenței nr.30/5


АО Institutul de Sănătate Mintală Comunitară „PSINCLUSION” este o asociație obștească, al cărei scop este să ofere servicii psiho-sociale și să promoveze drepturile persoanelor cu diverse probleme de sănătate mintală din Moldova.

Obiectivele asociației:

 • promovează modul sănătos de viață;
 • reunește persoane cu dizabilități mintale, familiile lor, alte persoane interesate cu experți și specialiști din domeniu;
 • contribuie la creșterea accesibilității și disponibilității serviciilor din domeniul sănătății mintale în comunitate;
 • acordă protecție socială și incluziune socială persoanelor cu tulburări mintale și de comportament;
 • acordă servicii de suport cu plasament temporar pentru persoanele cu criză mintală, care din anumite motive nu sunt internate în staționarul de psihiatrie;
 • promovează respectarea drepturilor și activități de reducere a discriminării persoanelor afectate de maladii mintale;
 • promovează bunele practici, schimbul de experiență, colaborare cu instituțiile medicale atât din țară cât și din afara ei.

Administrator: Mișcoi Budulai
Tel: (+373) 79354997
Pagina-Web:
e-mail: dopomoga.balti@gmail.com
zolotoy201333333@gmail.com
Adresa: mun. Bălți, str. Mihai Viteazul, nr. 44


AO „ZDOROVÎI GOROD” este o organizație care inițiază, susține, promovează, organizează, administrează și desfășoară activități de binefacere, derulate de proiecte și programe care contribuie la afirmarea valorilor sociale, precum și prin sprijinirea și implicarea mai multor persoane calificate și interesate, în vederea desfășurării activității de binefacere.

Obiectivele asociației:

 • promovarea unui mod sănătos de viaţă în rândurile copiilor, tinerilor, adulților și bătrânilor;
 • dezvoltarea calităților fizice, morale și intelectuale ale omului prin acţiuni de prevenire;
 • contribuirea la creşterea nivelului de cultură, educaţie şi învăţământ prin organizarea măsurilor sportive, educative, culturale şi informative;
 • apărarea drepturilor omului, copiilor, tinerilor, femeilor, a familiilor social vulnerabile şi efectuarea actelor de binefacere în spitale, orfelinate, aziluri de bătrâni, centre de reabilitare, instituții de învățământ, persoane singuratice, etc;
 • protecția socială a persoanelor cu dizabilități, familiilor cu mulți copii, copiilor orfani, mamelor singure, precum și a altor persoane și grupuri defavorizate;
 • susţinerea procesului de integrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi;
 • crearea condiţiilor de dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a copiilor și tinerilor;
 • cultivarea creativităţii şi talentului.
Rapoarte și planuri de activitate
Отчёт о деятельности ОА «Zdorovîi gorod» за 2021-2022 годы(pdf)

Administrator: Angelina Zaporojan-Pîrgari
Tel: (+373) 22811999; (+373) 68855050
Pagina-Web: https://cdf.md/
e-mail: office@cdf.md
Adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 76


AO „Centrul de Drept al Femeilor” este organizația care pledează pentru egalitatea de statut pentru femei și bărbați în viața publică și în cadrul familiei.

Misiunea CDF este de a contribui la promovarea egalităţii de gen și la prevenirea și combaterea violenței în bază de gen în RM, prin sensibilizarea opiniei publice, consolidarea capacităţilor actorilor în domeniu, oferirea serviciilor holistice de asistenţă şi protecţie a femeilor, cercetare și analiză, monitorizare a legislaţiei şi alinierea acesteia la standarde internaţionale.

Obiectivele asociației:

 • respectarea drepturilor omului;
 • abordarea integrată și holistică bazată pe abilitarea juridică și economică a femeilor;
 • abordare centrată pe victime;
 • respectarea deciziilor beneficiarilor și acordarea sprijinului necesar;
 • responsabilitate şi non-discriminare;
 • profesionalism și obiectivitate.

Administrator: Alexandr Gorb
Tel: (0231) 2-24-87
Adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, nr. 48


AO „Societatea veteranilor din mun. Bălți a RM” se orientează spre soluționarea și îmbunătățirea stării sociale a veteranilor și protecția drepturilor acestora în municipiu.

Obiectivele asociației:

 • soluționarea problemelor referitoare la veterani;
 • apărarea drepturilor social-economice a veteranilor;
 • elaborarea și realizarea programelor orientate spre ameliorarea condițiilor de trai și ocrotirea sănătății veteranilor.

Președinte: Gheorghe Șova
Tel: 068111163
Pagina-Web: https://folclor.md
e-mail: cifalesti@gmail.com
Adresa: orașul Fălești, str. Moldovei, 9


AO „Alianța între generații” este organizația care valorifică patrimoniul cultural în educarea tinerei generații, promovează activități pentru copii și tineret, urmărind realizarea unei bune comunicări și relaționări inter-umane, implicarea în proiecte sociale, ecologice, educaționale, culturale la nivel local, național și internațional, în vederea dezvoltării durabile a societății.

Administrator: Dmytro Kobylianskyi
Tel: 079790730
Pagina-Web: https://adomed.md
e-mail: adomedmd@gmail.com
Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 12/6; mun.Bălți, str. Corlătenilor, 47


AO „Institutul European de Dependență „ADOMED”” este o organizație internațională care studiază și explorează fenomenul dependenței și problemele de reglare a tulburărilor psiho-emoționale și de comportament, cauzate de utilizarea diverselor substanțe psihoactive.

Obiectivele asociației:

 • creșterea gradului de conștientizare privind problema majoră pe care o reprezintă drogurile pentru societate;
 • implicarea în reabilitarea victimelor drogurilor și reintegrarea acestora în societate;
 • promovarea în reabilitarea dependenților de alcool, droguri, infecții cu HIV, copii și femei abuzate de violență.

Șef al Misiunii: Lars Johan Lonnback
Tel: 068003311
Pagina-Web: https://moldova.iom.int/
e-mail: iomchisinau@iom.int
Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 29


Înființată în 1951, OIM este organizația interguvernamentală lider în domeniul migrației și lucrează îndeaproape cu parteneri guvernamentali, inter-guvernamentali și non-guvernamentali.

OIM lucrează pentru a contribui la asigurarea gestionării ordonate și umane a migrației, pentru a promova cooperarea internațională în problemele migrației, pentru a asista în căutarea de soluții practice la problemele migrației și pentru a oferi asistență umanitară migranților aflați în nevoie, inclusiv refugiaților și persoanelor strămutate interne.

OIM lucrează în cele patru domenii largi ale managementului migrației:

 • migrație și dezvoltare;
 • facilitarea migrației;
 • reglementarea migrației;
 • migrație forțată.

Activitățile OIM care traversează aceste domenii includ promovarea legislației internaționale privind migrația, dezbaterea și îndrumarea politicilor, protecția drepturilor migranților, sănătatea migrației și dimensiunea de gen a migrației.

Administrator: Eugeniu Graur
Tel: 068588655
Pagina-Web:
e-mail: office@certitudine.md,
geugenius@gmail.com
Adresa: mun.Bălți, str. Pușkin,38


AO CISTE „Certitudine” este o organizație neguvernamentală, apolitică ce valorifică implicarea activă a tinerilor în viața comunității și în luarea deciziilor.

Obiectivele asociației:

 • sporirea rolului activ de participare a tinerilor în procesul de dezvoltare comunitară;
 • cultivarea spiritului antreprenorial și liderismului în rândul tinerilor;
 • promovarea modelelor de comportament sănătos și conștient de mediu în rândul tinerilor;
 • abilitarea tinerilor cu aptitudini și cunoștințe pentru a deveni cetățeni responsabili, receptivi și proactivi.
Last updated: februarie 24, 2024 at 8:07 am