08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Registrul organizații necomerciale

Organizații necomerciale // Colaborarea cu societatea civilă
AO Societatea Naţională de Cruce Roşie din MoldovaAO Uniunea de Susținere Socială a Tutorilor, a Familiilor Nepline și Cetățenilor Singuri „Speranța”AO „Onoare şi dreptul Femeii Contemporane”AO „Societatea Municipală a Invalizilor din RM”AO „Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi din municipiul Bălți”AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC)AO „CFF Moldova - Copil, Comunitate, Familie”AO „Speranța Terrei”AO „Caroma-Nord”AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi”AO „Fondul de Fotbal pentru Copii şi Juneori”Asociaţia Obştească Internaţională de Binefacere „Timpul Speranţei”AO „Dreptul de a fi”AO „TINERGIE - Perspective și Dezvoltare”AO „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”AO Centrul de Instruire și Dezvoltare personală ANIMAAO „AudiViz”Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova” AO „AIESEC Bălți” AO „Autoguvernarea studenților a Universi-tății de Stat „Alecu Russo” din Bălți”AO „Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă” (CREEDD)Asociația Obștească Centrul Regional pentru Dezvoltarea Inițiativelor Sociale „CREDIS”Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiei Inovaționale” (ACETI)Asociația Obștească „Asociația Migranților de Pretutindeni „DIASPORA-GET ADAPTABLE””

Administrator: Crudu Cristina
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (079) 403480
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/redcross.md/
Adresa juridică:


Asociația face parte din cea mai veche și cea mai prestigioasă organizație neguvernamentală din lume, auxiliară autorităților publice în domeniul umanitar.

Misiunea ei constă în alinarea suferinței umane sub orice formă s-ar manifesta ea. Ajută în special persoanele vulnerabile în caz de dezastre, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare.

Administrator: Fruze Raisa
Adresa electronică:
Telefonul de contact: (0231) 22415
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică: str. M. Sadoveanu 3/1


Scopul şi sarcinile de bază a AO sunt:

 • sprijinirea promovării femeilor pe baza egalităţii dintre bărbaţi şi femei;
 • sensibilizarea opiniei publice referitor la statutul femeii din Moldova: drepturile inalienabile ale femeilor, eliminarea violenţei împotriva femeii în viaţa publică şi privată;
 • stabilirea posibilităţilor de sprijin economic şi social al familiei:
 • ocrotirea maternităţii şi copilăriei;
 • educarea armonioasă a femeilor, copiilor şi tineretului;
 • desfăşurarea activităţii de culturalizare a populaţiei;
 • încurajarea existenţei artei inclusiv cea populară ca expresie de înaltă civilizație;
 • educaţia patriotismului şi umanismului;
 • acordarea ajutorului persoanelor social vulnerabile;

Administrator: Patlatii Olga
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (0-231) 7-07-78; 079-055-616
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/aoodfc2000
Adresa juridică: Decebal 144, gr.48, bloc V


AO ODFC este organizație neguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției Republicii Moldova la 13 iulie, 2000.

Organizația implementează 2 programe cheie:

 1. Prevenirea Situațiilor de Criză;
 2. Dezvoltarea Posibilităților Economice

Administrator: Melnic Nicolae
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: 0(231)2-42-26, 23562, 29292
Pagina-web: http://www.sirmoldova.md/
Facebook:
Adresa juridică: Dostoievschi 32


Apărarea dreptului persoanelor de a nu fi discriminate din cauza dizabilităţii, de găsire a soluţiilor în vederea fortificării eforturilor în depăşirea situaţiilor care duc la discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova.

Administrator: Irina Baikalova
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact/fax: +373231 3-97-83
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică: str. Victoriei 7A, Bălți, RM


Scopul Centrului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor în etate, prin servicii de reabilitare psihosocială,  medicală şi de incluziune socială.

Administrator: Daniela Sîmboteanu
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (022)748378
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulNationaldePrevenireaAbuzuluifatadeCopii/
Adresa juridică:


Fiecare copil merită să fie liber, puternic şi protejat!

Viziunea organizației este o societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Misiunea CNPAC este de a contribui la diminuarea incidenţei și a consecințele violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate.

Administrator: Liliana Rotaru
Adresa electronică: [email protected] [email protected]
Telefonul de contact: +373 222 325 28
Pagina-web: http://www.ccfmodlova.org
Facebook: https://www.facebook.com/CCFHHCMoldova
Adresa juridică: str. A. Pușkin 16, nr. 5-6, Chișinău, RM


CCF Moldova creează pentru copiii în nevoie un mediu de speranţă şi respect, în care ei îşi pot dezvolta potenţialul complet şi oferă instrumente practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, familiei şi comunităţii.

Administrator: Priscu Nadejda
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: 0231 2-91-92, 079919865
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/Speranta.Terrei
Adresa juridică:


Scopul-promovarea programului educational pentru prevenire răspândirii  tuberculoziei în randurile  populatie  și la valorificare optimă  a serviciilor de diagnostic, tratament suport social precum și de informare  în vederea prevenirii riscurilor și înlăturării  suferințelor determinate  de tuberculoza  in special  printre categoriile  social vulnerabile  de populație

Administrator: Frecăuțeanu Rodica
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (079) 124 353
Pagina-web: http://caromanordngo.weebly.com/
Facebook: https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova
Adresa juridică: str. Ştefan cel Mare, 75-1, etajul 2, Bălți, RM


Misiunea asociației este promovarea și facilitarea participării cetățenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți civile bazate pe cetățenie activă.

În acest sens, asociația desfășoară activități constante, care facilitează dialogul între diferite structuri locale pentru dezvoltarea și oferirea unor servicii de calitate.

Administrator: Puga Tatiana
Adresa electronică: [email protected] [email protected]
Telefonul de contact: +373 691 139 50; +373 231 608 95; Fax: +373 231 607 69
Pagina-web: https://www.afa.md
Facebook: https://www.facebook.com/CIDPAnima
Adresa juridică: str. M. Sadoveanu, 2, Bălți, RM.


Asociaţia Femeilor de Afaceri din municipiul Bălţi există pentru a încuraja activismul social şi economic al femeilor şi al tinerilor din Regiunea de Nord a Republicii Moldova prin intermediul promovării antreprenoriatului.

Obiective:

 • sporirea nivelului de integrare socială a persoanelor social vulnerabile, îndeosebi, a persoanelor cu dizabilități din municipiul Bălți;
 • dezvoltarea oportunităților de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu forme medii și accentuate de dizabilitate din municipiul Bălți;
 • creșterea nivelului de trai a persoanelor social vulnerabile, inclusiv, a persoanelor cu dizabilității.

Administrator: Constantinov Igor
Adresa electronică:
Telefonul de contact:
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică: Tiraspol 9 A


Administrator: Mardujman Karina
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (068)208088
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică:


Scopul Asociației constituie inițierea, susținerea, promovarea, organizarea, administrarea și desfășurarea activității de binefacere, inițierea, susținerea și derularea de proiecte și programe care să contribuie la afirmarea valorilor sociale, precum și prin sprijinirea și implicarea mai multor persoane calificate și interesate, în vederea desfășurării activității de binefacere, atît la nivel național cât și internațional.

Administrator: Proțiuc Natalia
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: 0671 96 319
Pagina-web: https://dreptuldeafi.org
Facebook: https://www.facebook.com/dreptuldeafi/
Adresa juridică: A. Donici 16


Asociația este angajată în adaptarea persoanelor cu nevoi speciale în societatea modernă, dezvoltarea abilităților și abilităților lor.

 • Organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale și sportive în rândul copiilor cu nevoi speciale și al membrilor familiilor acestora;
 • Promovarea activităților privind îmbunătățirea stării morale și psihologice a persoanelor cu nevoi speciale, crearea condițiilor necesare pentru asigurarea materială, medicală și sanitară a copiilor cu dizabilități;
 • Implementarea activității de caritate și participare la programele de asistență socială pentru persoanele cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în nevoie și organizarea asistenței pentru orfanii și persoanele rămase fără îngrijire părintească;

Administrator: Cervencov Nicolai
Adresa electronică: [email protected], [email protected]
Telefonul de contact: +373 698 38 457, +373 675 49 457
Pagina-web: http://tinergie.org/
Facebook: https://www.facebook.com/tinergie.org
Adresa juridică :


Misiunea organizației este de a ajuta la îmbunătățirea calității vieții copiilor, adolescenților și tinerilor din Republica Moldova, prin crearea condițiilor și oportunităților egale pentru o dezvoltare cuprinzătoare, contribuind la integrarea lor efectivă în societate.

Administrator: Iațco Ala
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (0231) 393 32
Pagina-web: https://www.uorn.md
Facebook: https://www.facebook.com/uorn.md
Adresa juridică: Bd. Victoriei 7A


Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor este o asociație ce promovează activ drepturile omului în contextul sănătății și securității publice, dezvoltă și implementează programe inovative sustenabile și calitative ce răspund provocărilor curente ale diverselor grupuri de beneficiari.

Administrator: Mihalcean Nonna
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: +373 68 008 755
Pagina-web: https://www.anima.md
Facebook: https://www.facebook.com/CIDPAnima
Adresa juridică: str. Coroban 18/32, Bălți, RM.
Motto: Cu noi educația e ALTFel!


Misiunea Asociației Obștești CIDP „ANIMA” este de a implica cetățenii, în special tinerii, în dezvoltarea și consolidarea societății prin promovarea și susținerea diferitor activități și inițiative comunitare, educative, culturale, democratice și de protecție a mediului.

Administrator: Angela Moiseeva
E-mail: [email protected]
Telefonul de contact: +37368855227
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/audiviz.md/
Adresa juridică: str. Șciusev nr. 2


Serviciului constă în identificarea, deficiențe de auz și a familiilor acestora pe întreg parcursul intervenției, de la evaluare, la terapii și poluarea, referirea, monitorizarea și asigurarea cu servicii specializate a copiilor cu devină la integrarea copilului în școală și comunitate.

Administrator: Pr. Jacek Puć
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: (0231) 63 41 5
Pagina-web: http://www.caritas.md/
Facebook: https://www.facebook.com/caritas.md/
Adresa juridică: str. Gheorghe Asachi 30/1,MD-2028 Chişinău


Misiunea Caritas Moldova constă în exercitarea carității creștine în sprijinul celor mai nevoiași, pentru promovarea echității sociale și apărarea demnității umane.

Caritas Moldova aspiră la crearea unei comunități bazate pe solidaritate, având în centrul preocupărilor noastre promovarea demnității umane, binelui comun, adevărului și libertății.

Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.

Administrator: Moldovan Olga
Adresa electronică: [email protected]; [email protected]
Telefonul de contact: 079677735
Pagina-web: https://aiesec.org/
Facebook: https://www.facebook.com/balti.aiesec.md
Adresa juridică: Str. Pușkin, nr 38, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, bl.5. cab.514


AIESEC este cea mai mare organizaţie internaţională, non-profit și apolitică condusă de tineri pentru tineri din lume. Este o platformă care permite tinerilor să-și descopere și să-și realizeze potenţialul de leadership pentru a aduce un impact pozitiv în societate. AIESEC oferă tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta abilităţile de leadership, de a pleca într-un stagiu internaţional profesional sau de voluntariat și de a participa sau organiza proiecte și conferinţe naţionale sau internaţionale.

Administrator: Gușan Veronica
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: +373 68 143 827
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/ASUSARB
Adresa juridică: Str. Pușkin 38, Bălți, RM
Organ de autoconducere și reprezentare a studenților USARB


Despre organizație: Autoguvernarea Studenților Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți este o organizaţie studenţească, nonguvernamentală, apolitică, apartinică, independentă, nonprofit, constituită în baza principiilor benevole şi a egalităţii în drepturi ale studenţilor de la diferite subdiviziuni ale instituției de învățământ superior. Organizația apără drepturile și promovează interesele studenților universității bălțene; organizează activități studențești etc.

Administrator:
Adresa electronică:
Telefonul de contact:
Pagina-web:
Facebook:
Adresa juridică:


(CREEDD) este o organizație de tineret și liderism, ce are drept scop consolidarea democraţiei în rândul tinerilor din Bălţi. Antrenează tineri în instruiri nu doar despre structura entităţilor şi a instituţiilor, cu factor de decizie, dar, totodată, în bugetare, lidership, antreprenoriat social şi inclusivitate. Valorile organizației sunt: voluntariat, egalitate şi transparenţă, pentru a crea o percepţie democratică stabilă și puternică între tineri.

Președinte: Ana Pricop, coordonator Proiect – Livia (069 834207)
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: 0621 71 117
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/credis.moldova/
Adresa juridică: str. Pușkin, 19, mun. Bălți


AO CREDIS are scopul de a contribui la dezvoltarea comunităților rurale și urbane prin programe de dezvoltare durabilă.

Președinte: Bodrug Ion
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact: 0699 11 744
Pagina-web: http://aceti.md/
Facebook: https://www.facebook.com/acetimd/
Adresa juridică:


Asociaţie obştească renuită pentru a crea o atmosferă de dezvoltare eficientă a domeniilor tehnologiilor inovaționale și comunicațiilor electronice.

Președinte: Ciobanu Ion
Adresa electronică: [email protected]
Telefonul de contact:
Pagina-web:
Facebook: https://www.facebook.com/Diaspora-Get-Adaptable
Adresa juridică:


AO „DIASPORA GET ADAPTABLE” are ca misiune preluarea bunelor practici europene în procesul de soluționare a problemelor comunității.

Last updated: iulie 16, 2022 at 18:57 pm