08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Certificat. Primăria – instituție gazdă

Voluntariat // Colaborarea cu societatea civilă

Certificat de instituție gazdă a activității de voluntariat (2021 – 2024)

Primăria municipiului Bălți – instituție gazdă a activității de voluntariat

Voluntariatul, conform Legii 121/2010, este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită voluntar.

În sensul Legii 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, activitatea de utilitate publică este activitatea organizației necomerciale desfășurată în interes general sau în interesul unor colectivități locale, care contribuie la dezvoltarea și susținerea:

 • educației și instruirii persoanelor, difuzării și acumulării de cunoștințe;
 • științei, culturii și artei;
 • sportului, educației fizice și turismului social;
 • sectorului necomercial și a organizațiilor necomerciale;
 • democrației și drepturilor omului;
 • ocrotirii sănătății;
 • protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane și grupuri defavorizate;
 • creării noilor locuri de muncă;
 • eradicării sărăciei;
 • promovării păcii, prevenirii și depășirii conflictelor civile, sociale, etnice și religioase;
 • prevenirii criminalității și contribuirii la contracararea acesteia;
 • protejării mediului;
 • protejării patrimoniului cultural și a monumentelor istorice;
 • spiritului și activismului civic, inclusiv a participării la procesul decizional și la asigurarea transparenței sectorului public;
 • comunității locale;
 • alte activități, dacă acestea consolidează statul de drept, democrația, determină dezvoltarea socială și economică a țării.

Utilitatea activității de voluntariat în Primăria municipiului Bălți

În urma unui studiu realizat la nivel de primărie în anul 2020, s-a demonstrat că activitatea de voluntariat poate aduce beneficii atât instituției, cât și întregii comunități. În primul rând, aceasta ar crea o conexiune mai strânsă între cetățeni și administrația publică locală, ar putea spori implicarea cetățenilor în procesul decizional și percepția acestora asupra activității APL. La fel, voluntarii, în comun cu funcționarii, ar putea implementa diverse activități și proiecte pentru dezvoltarea comunității, altele decât cele ce intră în atribuțiile de bază ale funcționarilor. Drept urmare, primăria și-a propus, în a. 2020, obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat, inițiind elaborarea dosarului.

Necesitatea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat. Instrumente de lucru și utilitatea lor

Cadrul legal (Legea 121/2010; Hotărârea Guvernului 158/2012; Ordinul MTS nr. 525/2014), stabilește un șir de instrumente de lucru (contractul de voluntariat, certificatul nominal de voluntariat, carnetul de voluntar şi scrisoarea de recomandare) ce pot fi utilizate în activitatea de voluntariat și care pot fi emise și completate numai de o instituție gazdă a activității de voluntariat, aceasta fiind definită ca  „persoana juridică de drept public sau privat, fără scop lucrativ, care administrează activitatea de voluntariat şi care încheie, în condiţiile legii, contracte de voluntariat”.

Certificatele de voluntariat, carnetele de voluntar și scrisorile de recomandare, atestă desfășurarea activitatea de voluntariat în domenii de utilitate publică, ce ar putea fi recunoscută de instituțiile de învățământ superior ca stagiu de practică, în condițiile unui acord de colaborare, iar de către angajatori – ca experiență în muncă, în condițiile în care acesta constituie un criteriu de selecție. Prestarea voluntariatului mai poate fi avantajoasă și pentru studenți la oferirea de burse sau cazare, în conformitate cu prevederile legale.

Obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat. Etape

La 23.02.2021, Consiliul municipal Bălți a adoptat decizia nr. 1/16, prin care a aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea activității de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți

La 21.04.2021, prin dispoziția primarului nr. 68, a fost aprobat Planul anual de voluntariat al primăriei pentru mai – decembrie 2021 și a fost desemnat coordonatorul de voluntari

La data de 4 mai 2021, Primăria municipiului Bălți a depus dosarul, prin care a solicitat Comisiei de certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat, statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat.

La data de 22.06.2021, prin decizia nr. 8, Comisia de certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat, care activează pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării RM, a atribuit Primăriei municipiului Bălți statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat.

Last updated: august 17, 2021 at 19:34 pm