08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Programul de finanțare nerambursabilă a proiectelor ON

Organizații necomerciale // Colaborarea cu societatea civilă
20232024
Acte normative
Decizia CMB nr. 14/11 din 21.12.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/34 din 28.03.2023 și aprobarea listei proiectelor câștigătoare în cadrul PFON-23”(pdf)
Decizia CMB nr. 10/35 din 25.10.2023 „Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor organizațiilor necomerciale, în vederea finanțării nerambursabile, în municipiul Bălți în cadrul PFON-23.”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/22 din 22.08.2023 „Cu privire la relansarea Concursului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți în cadrul PFON-2023 și modificarea deciziilor Consiliului municipal Bălți nr. 2/34 din 28.03.2023 și nr. 3/20 din 03.05.2023”(pdf)
Dispoziția primarului nr. 137 din 05.05.2023 „Cu privire la lansarea Concursului de selectare a membrului din partea organizaților necomerciale al Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor organizațiilor necomerciale în vederea finanțării nerambursabile în mun. Bălți în contextul PFON – 23”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/20 din 03.05.2023 „Cu privire la lansarea Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, ediția 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 3/19 din 03.05.2023 „Cu privire la stabilirea domeniilor prioritare de finanțare în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, ediția 2023”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/34 din 28.03.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți”(pdf)
Proiecte
Denumirea proiectuluiPerioada Suma alocatăOrganizația necomercialăObiectivele
1) „Cartografierea resurselor culturale la nivelul mun. Bălți”2 luni50 000 leiAO „Alianța între generații”1. Creșterea accesibilității prin identificarea, documentarea și cartografierea resurselor culturale și a utilizării bazei de date individuale la nivelul mun. Bălți;

2. Identificarea și promovarea unui model meritocratic de muzicant pentru realizarea unei emisiuni TV de 25 minute.

2) „Eco Voluntariatul prin Educație”3 luni50 000 leiAO „Caroma-Nord”1. Informarea și conştientizarea tinerei generații privind necesitatea protecţiei mediului prin activități educaționale în domeniul justiției verzi și cetățeniei active;

2. Promovarea voluntariatului în instituțiile de învăţământ din mun. Bălți, în familiile elevilor, în comunitate, în scopul recunoaşterii calităţilor: de comunicare, spiritului de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat, desfăşurate din proprie iniţiativă, în scopul cultivării voluntariatului în comunitate.

Acte normative
Dispoziția primarului nr. 64 din 21.02.2024 „Cu privire la lansarea Concursului de selectare a membrului din partea organizațiilor necomerciale al Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor organizațiilor necomerciale, în vederea finanțării nerambursabile în mun. Bălți, în contextul PFON – 24”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/19 din 08.02.2024 „Cu privire la lansarea Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, ediția 2024.”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/18 din 08.02.2024 „Cu privire la stabilirea domeniilor prioritare de finanțare în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, ediția 2024.”(pdf)
Proiecte
Last updated: martie 7, 2024 at 17:18 pm