08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Comisia de toponimie

//
Comentariu0

Președintele comisiei, Nicolai Grigorișin, viceprimarul mun. Bălţi.

Vicepreședintele comisiei, Ivan Macovschi, șef al Direcției arhitectură și urbanism.

Secretarul comisiei,  Veaceslav Fonari, specialist principal al Direcției arhitectură și urbanism.

 

Membrii comisiei:

Vera Caraulan –  șef al Direcției cultură;

Veaceslav Zincovschii – șef al Direcției gospodărie comunală;

Iana Leadric – șef-adjunct al Direcției arhitectură și urbanism;

Andrian Țugui – administratorul interimar ÎM «Biroul arhitectură și sistematizare»;

Mariana Mihalevschi – director interimar al Muzeului de istorie și etnografie;

Nicolai Cornieț – consilier în CMB, președintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului;

Boris Marcoci – consilier în CMB, membrul comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului.

 

Baza:

Decizia СМВ nr. 11/17 din 29.09.2020 „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor în municipiul Bălți””

Decizia CMB nr. 9/85 din 29.09.2016 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia CMB nr. 7/11 din 29.11.2007 г. „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor în municipiul Bălți””

Decizia CMB nr. 15/14 din 12.11.2015 „Cu privire la aprobarea anexei nr. 2 la decizia CMB nr. 7/11 din 29.11.2007 г. „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor în municipiul Bălți” în redacție nouă”

Decizia CMB nr. 6/9 din 27.10.2011 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia CMB nr. 7/11 din 29.11.2007 г. „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor în municipiul Bălți», cu modificări și completări”

Decizia CMB nr. 4/12 din 06.05.2010 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor în municipiul Bălți», aprobat prin decizia CMB nr.7/11 din 29.11.2007”

Anexa nr. 2 la decizia CMB nr.7/11 din 29.11.2007  „Componența nominală a comisiei toponimice”

Anexa nr. 1 la decizia CMB nr.7/11 din 29.11.2007  „Regulamentul „Cu privire la denumirea, schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor pe teritoriul mun. Bâlți””

Decizia CMB nr. 7/11 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului  „Cu privire la denumirea, schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor pe teritoriul mun. Bâlți””

 

Ședințe:

Parc, scuar sau bulevard – bălțenii își vor exprima opinia. Pe ordinea de zi a Comisiei de toponimie – 5 chestiuni

Corectarea numelor străzilor, inițierea a două proceduri de consultare publică și revenirea la denumirea istorică a teritoriului ocupat de parcul Andrieș

Bradului, Poienilor, Dumbrăvilor și Stelelor – denumirile noilor străzi municipale

O stradă nou creată de acum îşi are numele său. Şedinţa comisiei pentru toponimie

Last updated: iulie 28, 2021 at 8:18 am

Lasă un Răspuns