08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Parc, scuar sau bulevard – bălțenii își vor exprima opinia. Pe ordinea de zi a Comisiei de toponimie – 5 chestiuni

//
Comentariu0

La 22 iulie 2021, membrii Comisiei de toponimie s-au întrunit în cea de-a doua ședință din acest an. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 5 chestiuni: înveșnicirea memoriei mitropolitului Visarion Puiu; a arhitectei Etti-Rosa Spirer/ Rozalia Spirer; atribuirea terenului cu nr. cadastral 0300304.638 (Parcul „Andrieș”) a denumirii – Grădină Publică Maria/ Grădina Publică Mariinski/ Bulevardul Mariinski/ Scuarul Mariinski; identificarea locațiilor de conexiune istorică cu vizita impăratului rus Alexandr I la Bălți în 1818; examinarea petiției privind str. Mihai Eminescu.

La cererea petiționarului Nicolai Usatîi, ședința a început cu examinarea chestiunii privind redenumirea terenului cu numărul cadastral 0300304.638 (Parcul „Andrieș”), în legătură cu faptul istoric al apariției unui parc orășenesc în Bălți, în secolul 19. După raportarea petiționarului, ținând cont de interesele și altor reclamanți (Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți, Asociația pentru Drepturile Omului „LEX-XXI”, Asociația pentru Păstrarea Patrimoniului Cultural, Asociația represaților din motive politice din Bălți, grupul de inițiativă „Бэлць – подставь плечо”) și după înaintarea propunerilor prezentate în cadrul consultărilor publice cu societatea civilă asupra proiectului de decizie „Actualizarea Planului urbanistic general al mun. Bălți”- membrii comisiei au propus: „organizarea informării largi a cetățenilor în condițiile Hotărîrii Guvernului nr.1518/2003 prin publicarea notificării în spațiul public pe subiectul atribuirii unei denumiri definitive în varianta selectată de majoritatea părților interesate. Statutul spațiului verde urmează a fi stabilit în conformitate cu noțiunile prevăzute de legislație (parc, grădină publică, scuar, bulevard). Comisia va accepta rezultatul obținut în cadrul acestor consultări. Decizia de a informa larg comunitatea locală a fost votată unanim.”

Potrivit Legii RM nr. 591 din 23.09.1999 „Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale”:

  • spaţiu verde – sistem armonizat arhitectural, format din elemente ale complexelor peisagistice intravilane şi extravilane ale localităţilor urbane şi rurale (peisaje naturale, sectoare ale cursurilor de apă şi bazine acvatice, construcţii rutiere, horticole, locative), important din punct de vedere estetic, biologic şi ecologic, care include, de regulă, o comunitate de vegetaţie (lemnoasă arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee) şi animale;
  • parc – spaţiu verde, cu suprafaţa de peste 20 de hectare, care oferă, într-un cadru vegetal bogat şi variat, posibilităţi de recreere cu exercitare de activităţi compensatorii din sfera odihnei active (sport, jocuri în aer liber) şi pasive sau de activităţi cu caracter cultural (spectacole etc.);
  • pădure-parc– spaţiu verde, rezultat din amenajarea pentru odihnă şi agrement a masivelor forestiere existente în raza de folosinţă a spaţiului urban, care cuprinde adăposturi pentru vizitatori, terenuri de camping, terenuri de sport, amenajări nautice etc.;
  • grădină – spaţiu verde, cu suprafaţa de circa 3-20 de hectare, care serveşte pentru odihna şi recreerea zilnică a locuitorilor din zonele limitrofe, cuprinzînd arii plantate cu arbori şi arbuşti decorativi, plante floricole şi de gazon;
  • scuar – spaţiu verde, cu suprafaţă de pînă la 3 hectare, amplasat, de obicei, între străzi, cu funcţii de odihnă şi de facilitare a circulaţiei pietonilor de la o stradă la alta;
  • spaţii verzi din cuprinsul arterelor de circulaţie – aliniamente de arbori şi fîşii de vegetaţie cu lăţime diferită, în funcţie de caracterul şi importanţa arterei, pentru ameliorarea ambianţei urbane şi aspectului estetic al căilor de circulaţie.

Decizia vă aparține, stimați bălțeni!

Detaliile despre ședința Comisiei de toponimie,le accesați mai jos:

Rezultatele ședinței Comisiei de toponimie, reflectate în Procesul-verbal nr. 2

Last updated: septembrie 6, 2021 at 12:29 pm

Lasă un Răspuns