08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Corectarea numelor străzilor, inițierea a două proceduri de consultare publică și revenirea la denumirea istorică a teritoriului ocupat de parcul Andrieș

//
Comentariu0

După o pauză îndelungată, membrii comisiei de toponimie s-au întrunit la o ședință de lucru. Iana Leadric, șef adjunct al Direcției arhitectură și urbanism, a comunicat ordinea de zi, care a constat din 5 chestiuni. Astfel, membrii comisiei au votat în unanimitate pentru a corecta numele următoarelor artere ale orașului:

1) Strada Elena Colesova a fost redactată în str. Ivan Colesov în baza deciziei comitetului executiv nr. 174/1965, deciziei primăriei nr. 4/27 din 18 aprilie 1996, procesului-verbal nr. 1 din 16 aprilie 2021 al ședinței grupului de lucru privind implementarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea planului de acțiune „Memorie. Onoare. Respect.””

2) Strada. N. Glunovschi a fost redactată în str. Nicolai Gluhovschi, în baza deciziei primăriei nr. 9/22 din 15.07.1993.

3) Strada Mărțișorilor a fost redactată în str. Martișoarelor, în baza scrisorii lingvistice a Agenției Servicii Publice din RM.

4) Pasajul Izmail a fost redactat în stradela Ismail, în baza scrisorii lingvistice a Agenției Servicii Publice din RM.

5) Pasajul Arhanghelul Mihail a fost redactat în stradela Arhanghel Mihail, în baza scrisorii lingvistice a Agenției Servicii Publice din RM.

6) Înlocuirea cuvântului „fundacul” cu cuvântul „fundătura” pe întregul textul „Listei denumirii străzilor și piețelor din municipiul Bălți”, în baza scrisorii lingvistice a Agenției Servicii Publice din RM, anexa nr. 4 a „Regulamentului cu privire la atribuirea, schimbarea denumirii arterelor de circulație și/sau a zonelor de circulație publică și numerotarea obiectelor adresabile”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1518/2003.

De asemenea, membrii comisiei au fost unanimi în decizia lor cu privire la schimbarea denumirii uneia din cele 2 străzi cu aceeași denumire, str. Tineretului și uneia din cele 2 străzi cu aceeași denumire, str. Constantin Parno, în contextul deciziei CMB nr. 6/49 din 08.11.2007.

Una dintre aceste străzi a fost redenumită în str. Iulian Codău, dar din variate motive, nu a fost inclusă în registrul cadastral. S-a propus revenirea la decizia privind schimbarea denumirii uneia din străzile indicate în str. I. Codău.

A doua procedură de consultare publică a vizat instituirea denumirilor a 6 cimitire ale orașului, cu indicarea adreselor și numerelor lor. Această decizie a fost bazată pe „Regulamentul privind funcționarea cimitirelor din mun. Bălți”.

În cadrul ședinței au fost examinate: petiția nr. 393 din 29 martie 2021, parvenită de la grupul de inițiativă al Asociației pentru Drepturile Omului „Lex-XXI”, Asociația pentru Conservarea Patrimoniului Cultural, Asociația foștilor reprimați pe motive politice din Bălți, grupul de inițiativă „Бэлць – подставь плечо”, propunerile înaintate în timpul consultărilor la proiectul de decizie „Actualizarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți ” și a fost luată în considerare problema atribuirii terenului cu numărul cadastral 0300304.638 (Parcul „Andrieș”), a denumirii istorice – Grădina Publică Maria (Мариинский городской сад). Membrii comisiei de toponimie au studiat aceste materiale istorice, surse ale Agenției pentru Inspecția și Restaurarea Monumentelor (pag. 57-59 din Planul pentru orașul Bălți din anul 1880, fotografii din anii 1923, 1929, 1930 și 1939) și au ajuns la concluzia că redenumirea acestui teren presupune o examinare mai detaliată la următoarea ședință a comisiei de toponimie, care va avea loc peste două săptămâni.

La finele ședinței, șeful Direcției cultură a Primăriei mun. Bălți, Vera Caraulan, a propus introducerea, în lista de rezervă 2 denumiri pentru străzile care urmează a fi create în municipiu: Nicolae Dabija și Dumitru Matcovschi, care au adus o contribuție semnificativă în moștenirea culturală a Republicii Moldova.

Last updated: aprilie 30, 2021 at 14:23 pm

Lasă un Răspuns