08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

O stradă nou creată de acum îşi are numele său. Şedinţa comisiei pentru toponimie.

//
Comentariu0

Şedinţa ordinară a comisiei pe toponimie în componenţa nouă s-a desfăşurat  la data de 16 decembrie an. 2016. Membrii comisiei au examinat 2 chestiuni propuse în ordinea de zi: introducerea modificărilor în Nomenclatorul stradal şi planul de adrese al municipiului Bălţi.

La şedinţa comisiei s-a prezentat dna Vera Iuhtimovschi, care a solicitat examinarea şi  propunerea cu privire la denumirea unei străzi din Bălţi în memoria medicului Iuhtimovschi ( întrebarea deja a fost examinată la şedinţa comisiei anterioare).

Dl Igor Şeremet, preşedintele comisiei nominalizate, a accentuat, că întrebarea rămîne a fi în vigoare, în pofida faptului, că la şedinţa precedentă a fost respinsă pînă la aprobarea noului regulament, în care va fi modificat punctul ce prevede „atribuirea numele unei străzi doar după 3 ani de la decesul persoanei”.  Elaborarea  proiectului noului Regulament a fost asumat ca sarcină dlui V.Dobrojeanu, care a apsentat la şedinţa din 16 decembrie.

În rezultatul examinării chestiunilor planificate membrii comisiei au decis:

  1. A corecta Nomenclatorul stradal din punct de vedere corectitudinii cu baza de date a Î.S. „Registru” şi actelor normative ale CMB şi Primăria mun. Bălţi.
  2. A stabili denumirea străzii nou create în raionul Bălţul Nou „str. E. Loteanu”.

Notă:Strada „E. Loteanu” este amplasată între str. A. Mateevici şi str. Izvoarelor. Pe str. E. Loteanu au fost determinate 14 sectoare de teren, preconizate familiilor tinere după ordin existent pentru construcţiile locativ individuale.

Last updated: decembrie 19, 2016 at 18:04 pm

Lasă un Răspuns