09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

COLABORAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ

CONSILIUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr.2

Vote-1-Md
© Kama

Noutăți și Evenimente

1 2 3 142

AGENDA EVENIMENTELOR

LuMaMiJoViDu
      1
2
 • 14:00 -19:00
  02-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

3
 • 09:00 -10:00
  03-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de deservire a tehnicii
  de calcul conform necesităţilor Primăriei
  mun.Bălţi (Direcţia evidenţă contabilă).

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 10:00 -11:00
  03-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de perfectare, organizare
  şi desfăşurare a licitaţiilor funciare;
  pentru realizarea dreptului de a încheia
  contractul de locaţiune; pentru comercializarea
  complexului de bunuri imobile neutilizate
  conform necesităţilor Primăriei mun.Bălţi.

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 11:00 -12:00
  03-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii în scopul perfectării
  lucrărilor cadastrale (prelucrarea
  urbanistică a sectoarelor de teren)
  conform necesităţilor Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

45
 • 09:00 -10:00
  05-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de Internet conform
  necesităţilor Direcţiei învăţămînt,
  tineret şi sport a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 10:00 -11:00
  05-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de deservire a programelor
  (servicii IT: consultanţă, dezvoltare
  de software, asistenţă) conform necesităţilor
  Primăriei mun.Bălţi (Direcţia evidenţă contabilă)

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

6
 • 17:00 -19:00
  06-01-2017
  Piaţa Vasile Alecsandri , Bălți, Moldova

  Piaţa Vasile Alecsandri , Bălți, Moldova

  CONCERT ”De la Colind la Stea” susţinut de
  -colectivele artistice ale CC din s. Sadovoe
  -colectivele artistice ale CC „Flacăra”

7
 • 18:00 -21:00
  07-01-2017
  Piaţa Vasile Alecsandri , Bălți, Moldova

  Piaţa Vasile Alecsandri , Bălți, Moldova

  Cоncert ”La Mulţi Ani cu sănătate!”
  Recital interpreţi profesionişti,
  formaţii artistice

8
91011
 • 09:00 -10:00
  11-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic

  V. Zincovschii

  Bir.311

12131415
 • 11:00 -12:00
  15-01-2017
  Aleea Clasicilor, Bălți, Moldova

  Aleea Clasicilor, Bălți, Moldova

  Depunere de flori la bustul
  poetului Мihai Емinescu

  Аleea Clasicilor

16
 • 14:00 -19:00
  16-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi.

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

17
 • 10:00 -13:00
  17-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  Victor Ciobanu, șef Direcţiei Politici,
  Dezvoltării Turistice și Marketing
  al Agenției Turismului a RM

  Bir.115

18
 • 09:00 -10:00
  18-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic.

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 11:00 -12:00
  18-01-2017
  Aleea Clasicilor, Bălți, Moldova

  Aleea Clasicilor, Bălți, Moldova

  Depunere de flori la bustul
  poetului Grigore Vieru

  Аleea Clasicilor

19
 • 10:00 -11:00
  19-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de exploatare tehnică
  a cazangeriilor conform necesităţilor
  DÎTS a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 13:30 -19:00
  19-01-2017
  Bazinul orașănesc, Hotinului 37, Bălți

  Bazinul orașănesc, Hotinului 37, Bălți

  Campionatul republican
  de înot printre cadeți

  Bazinul orașănesc „Delfin”

20
 • 10:00 -12:00
  20-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Vizita delegaţiei oficiale în frunte
  cu dna Signe Burgstaller, Ambasador
  Extraordinar şi Plenipotenţiar
  al Regatului Suediei în RM.

  I. Șeremet
  A.Edu
  S.Culibaba

  Sala de protocol et.III

2122
 • 16:00 -18:00
  22-01-2017
  Bălți, Casa de Сultură „Flacăra”

  Bălți, Casa de Сultură „Flacăra”

  Evenimentul cultural consacrat
  Zilei Imnului Maghiar

  Casa de Сultură „Flacăra”

23
 • 09:00 -12:00
  23-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Graficul audierii rapoartelor serviciilor,
  secţiilor şi direcţiilor Primăriei mun.Bălţi
  privind executarea planurilor de activitate
  pentru semestrul II al anului 2016

  9.00 – Secţia administraţia publică locală
  9.20 – Serviciul arhivă
  9.40 – Secţia relaţii cu publicul
  10.00 – Serviciul resurse umane
  10.20 – Serviciul sănătate
  10.40 – Serviciul civil şi evidenţă militară
  11.00 – Secţia cultură
  11.30 – Direcţia învăţămînt, tineret şi sport

  bir.334

 • 14:00 -19:00
  23-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

24
 • 09:00 -16:00
  24-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Graficul audierii rapoartelor serviciilor,
  secţiilor şi direcţiilor Primăriei mun.Bălţi
  privind executarea planurilor de activitate
  pentru semestrul II al anului 2016

  9.00 – Serviciul audit intern
  9.20 – Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  9.40 – Direcţia juridică
  10.00 – Serviciul achiziţii publice
  10.20 – Serviciul relaţii externe şi atragerea investiţiilor
  10.50 – Direcţia proprietate municipală şi relaţiii funciare
  11.20 – Direcţia gospodărie comunală
  13.30 – Direcţia arhitectură şi construcţie
  14.00 – Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei
  14.30 – Direcţia evidenţă contabilă
  15.00 – Direcţia generală financiar-economică

  bir.334

 • 10:00 -11:00
  24-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de perfectare, organizare
  şi desfăşurare a licitaţiilor funciare;
  pentru realizarea dreptului de a încheia
  contractul de locaţiune; pentru comercializarea
  complexului de bunuri imobile neutilizate
  conform necesităţilor Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

25
 • 09:00 -10:00
  25-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic.

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 10:00 -11:00
  25-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu privire la modificarea
  şi implementarea Legii RM nr.48 din
  22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare
  a funcţionarilor publici”

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 11:00 -12:00
  25-01-2017
  Piaţeta „V.Vîsoţki”, Bălți

  Piaţeta „V.Vîsoţki”, Bălți

  Depunere de flori dedicată
  aniversării de 79 de ani de
  la naşterea artistului
  Vladimir Vîsoţki.
  Compoziţie literar-muzicală.

  L.Sava
  V.Caraulan

  Parcul central
  Piaţeta „V.Vîsoţki”

 • 14:00
  25-01-2017
  Strada Independeţei, Bălți, Молдова

  Strada Independeţei, Bălți, Молдова

  „Anotimpuri în culori”
  Jubileul pictorului
  Arcadie Ghețu

26
 • 13:00 -14:00
  26-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Consiliului Administrativ
  al Fondului Municipal de Susţinere
  Socială a Populaţiei Bălţi

  L.Sava
  L.Movilă

  Bir.311

27
 • 10:00 -11:00
  27-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Vizita delegaţiei oficiale
  a Ambasadei SUA în frunte
  cu E.S. James D.Pettit,
  Ambasador Extraordinar și
  Plenipotențiar al SUA în RM

  etajul III, bir. 327

 • 12:00 -13:00
  27-01-2017
  monumentul Victimelor Holocaustului, Bălți, Молдова

  monumentul Victimelor Holocaustului, Bălți, Молдова

  Miting requiem consacrat
  Zilei Internaţionale a
  Memoriei Victimelor Holocaustului

  monumentul Victimelor Holocaustului

 • 14:00 -16:00
  27-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa comisiei privind
  examinarea cazurilor copiilor
  aflaţi în situaţie de dificultate

  L.Sava
  I.Serdiuc
  V.Munteanu

  Bir.115

2829
30
 • 10:00 -11:00
  30-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de deservire a programelor
  (servicii IT: consultanţă, dezvoltare
  de software, asistenţă) conform
  necesităţilor Direcţiei evidenţă
  contabilă a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -19:00
  30-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi.

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

31
 • 10:00 -11:00
  31-01-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Rechizite de birou (diverse maşini,
  echipamente, accesorii de birou)
  conform necesităţilor Direcţiei
  evidenţă contabilă a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311