08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cinema

Proiectul CINEMA își propune să încurajeze revitalizarea urbană prin colaborarea cu industriile creative.

Revitalizarea zonelor urbane, în special a zonelor interioare (inner-city areas), este o provocare cheie pentru coeziunea socială și competitivitatea în Regiunea Dunării. Multe zone interioare ale orașelor suferă de procese de abandonare a spațiilor ca urmare a transformării industriale, schimbării obiceiurilor de consum, suburbanizării etc. Industria creativă este un nucleu al inovațiilor și adesea un factor economic subestimat, care dispune de un potențial de revitalizare a zonelor urbane.

 

Începând cu luna iulie 2020, Primăria Municipiului Bălți participă în calitate de partener în cadrul proiectului european CINEMAIndustrii creative pentru noile economii urbane în Regiunea Dunării.

Obiectivul principal al proiectului CINEMA este de a îmbunătăți condițiile cadru inovatoare pentru industriile creative și revitalizarea urbană în Regiunea Dunării prin dezvoltarea și testarea modelelor, instrumentelor și serviciilor inovatoare bazate pe acțiuni de colaborare și inițiere între industria creativă și sectoarele economiei urbane precum comerțul cu amănuntul (retail) și micul bussines (small bussines).

Proiectul CINEMA va dezvolta capacități și va încuraja cooperarea tuturor actorilor și părților interesate, în pentru a îmbunătăți în mod durabil condițiile cadru inovatoare pentru industriile creative și economiile urbane.

Parteneriatul din cadrul proiectului implică orașe/municipii, agenții pentru dezvoltare regională, organizații de suport pentru afaceri, întreprinderi, ONG-uri și universități din opt țări din Regiunea Dunării (Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Federală Germania, România, Bulgaria, Republica Austria, Republica Serbia și Republica Moldova).

Pe parcursul implementării proiectului partenerii vor dezvolta:

– 3 (trei) foi de parcurs (roadmaps) pentru a sprijini formarea noilor și restructurarea vechilor economii urbane, care să răspundă provocărilor de mediu și sociale ale Regiunii Dunării;

– instrumente și servicii în vederea îmbunătățirii capacităților de inovare în industriile creative și economiile urbane, cu accent pronunțat pe start-up-uri,

– 5 (cinci) proiecte de colaborări intersectoriale și 3 (trei) centre de suport a industriilor creative;

– o rețea durabilă de actori-cheie în dezvoltarea urbană;

– un set de recomandări de politici transnaționale, inclusiv opt planuri de acțiune locală.

 

Durata de implementare a proiectului: Iulie 2020 – Decembrie 2020

Bugetul total al proiectului: 2.249.073,50 Euro – sursele Uniunii Europene, dintre care:

1.720.767,97 Euro – ERDF (Fondul European de Dezvoltare Regională)

125.944,50 Euro – IPA (Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare)

85.000,00 – ENI (Instrumentul European de Vecinătate)

Bugetul eligibil al Primăriei Municipiului Bălți este de 50.000,00 Euro, contribuția APL fiind de 7.500,00 Euro.

 

Persoană de contact: Dan Moraru, șef al Direcției relații externe și atragerea investițiilor, 023154619, invest.balti@gmail.com.

 

Informații suplimentare:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema

https://www.facebook.com/InterregCinema

Last updated: aprilie 24, 2023 at 19:43 pm