08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Informații pentru refugiații din Ucraina

Poziția civică
Contacte utile
DenumireAdresa/ sediulDatele de contactE-mailDisponibilitate
Linia verde a Biroului Migrație și Azil al MAImun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1240 800 015 27

0 800 800 11

(pe teritoriul Moldovei)

+373 228 20 007

(pe teritoriul Ucrainei)

migratie@mai.gov.md24/7
Linia verde a Celulei de criză pentru gestionarea fluxului de persoane străine, refugiate din Ucraina pe teritoriul municipiului Bălțimun. Bălți, str. Mihail Sadoveanu, 1 

+373 796 04 378

 

balti@dse.md

 

24/7

Linia verde a Poliției de frontieră a Republicii Moldovamun. Chișinău, str. Petricani, 19+373 222 59 717politia.frontiera@border.gov.md24/7
Zona de informare a Primăriei municipiului Bălțimun. Bălți, piața Independenței, 1+373 788 83 101

+373 231 26 450

primaria@balti.mdLuni - vineri,

08:00 - 17:00

Consulatul Ambasadei Ucrainei la Bălțimun. Bălți, str. Kievului, 143+373 231 66 508consua@nordnet.md gc_mdb@mfa.gov.uaLuni - vineri,

09:00 - 17:00

Ambasada Ucrainei în Republica Moldovamun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 17+373 225 82 284ukremb.md@gmail.comLuni - vineri,

09:00 - 17:00

AO „Centrul de drept al avocaților” (asistență juridică gratuită refugiaților)mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 8+373 605 74 848

+373 699 06 400

+373 688 28 180

law-center@cda.mdLuni - vineri,

08:00 - 17:00

IMSP „Spitalul Clinic din Bălți”mun. Bălți, str. Decebal, 101a+373 231 58 796

+373 231 58 697

scmb@ms.md24/7
IMSP „Centrul medicilor de familie Bălți”mun. Bălți, str. Decebal, 101v+373 231 38 179

+373 231 75 228

cmfbalti@ms.mdLuni - vineri,

08:00 - 17:00

Servicii de cazare gratuită în municipiul Bălți a refugiaților din Ucraina
Denumirea instituțieiAdresăContacte
Întreprinderea municipală „Hotelul „Bălți””str. Mihail Sadoveanu, 1+373 231 61 219
Căminul Universității de Stat „Alecu Russo” Bălți „Meridian”str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 20+373 231 23 353
Statut de refugiat
Potrivit Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne RM, azilul – este o instituţie juridică, prin intermediul căreia statul oferă străinului protecţie, acordându-i statutul de refugiat, protecţie umanitară, protecţie temporară sau azil politic.

Statutul de refugiat se recunoaște la solicitarea străinului care, în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat, pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări.

Actele de persecuţie pot lua forma: actelor de violenţă fizică şi psihică, inclusiv a celor de violenţă sexuală; măsurilor legale, administrative, poliţieneşti şi/ sau judiciare care sunt discriminatorii sau care sunt aplicate într-o manieră discriminatorie; acuzării sau pedepsei discriminatorii sau disproporţionate; imposibilităţii rejudecării ca urmare a unei pedepse discriminatorii sau disproporţionate; acuzării sau pedepsirii ca urmare a refuzului de îndeplinire a serviciului militar în caz de conflict, atunci când îndeplinirea serviciului militar ar presupune săvârşirea de infracţiuni sau de acte care cad sub incidenţa clauzelor de excludere prevăzute la art.18; actelor sau abuzurilor de discriminare specifice sexelor, precum şi actelor sau abuzurilor de discriminare specific privind minorii. Statutul de refugiat se acordă fără termen.

Pentru a obține statutul de refugiat și a obține consultații, e necesar să vă adresați la Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne RM (mun. Bălți, str. Moscovei, 9, telefon: +373 231 59 004).

Acte
Dispoziția nr. 2 din 27.02.2022 al Comisiei pentru situații excepționale mun. Bălți (PDF)
Proces-verbal nr. 2 din 27.02.2022 al Comisiei pentru situații excepționale mun. Bălți (PDF)
Dispoziția nr. 1 din 25.02.2022 al Comisiei pentru situații excepționale mun. Bălți (PDF)
Proces-verbal nr. 1 din 25.02.2022 al Comisiei pentru situații excepționale mun. Bălți (PDF)
Last updated: februarie 7, 2023 at 18:30 pm