08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cetățenii de onoare

Cetățeni de onoare ai municipiului Bălți

Prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/54 din 06.04.2021, a fost aprobat Regulamentul privind сопfеrirеа titlului ,,Cetațean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă.

În 2020, proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă” a fost înaintat spre consultare publică cu societatea civilă.

În 2017, din nou se introduc modificări la Regulamentul privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”, Consiliul municipiului Bălți adoptă o nouă decizie a CMB nr. 3/43 din 30 martie 2017.

În 2010, consilierii municipali au modificat regulamentul privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al mun. Bălți”. (Decizia CMB nr. 3/8 din 31 martie 2010).

În conformitate cu decizia Comitetului împlinitor al sovetului orășenesc al deputaților truditorilor din Bălți nr. 47 din 23 februarie 1966 „Cu privire la instituirea titlului de „Cetățean de onoare al orașului Bălți”, a fost instituit titlul de „Cetățean de onoare” și regulamentul „Cu privire la procedura de conferire a titlului de „Cetățean de onoare al orașului Bălți””. Primii, care au primit acest titlu înalt au fost soldații-eliberatori care și-au sacrificat viața în luptele pentru eliberarea orașului de la invadatorii naziști.

Boris Grițunic (29.05.1948)

Arhitect-șef al municipiului Bălți în perioada anilor 1974-1979, 1984-1995, 2007-2011, șef al Atelierului Nord al Institutului Național de Proiectări și Cercetări „URBANPROIECT”, autorul proiectelor a unui complex arhitectural unic „Aleea Clasicilor Culturii Naționale” și monumentului victimelor deportărilor în masă, inițiatorul instalării plăcilor memoriale constructorilor, actorilor, oamenilor de știință, participare la crearea și reconstrucția cartierelor locative, clădirilor și structurilor, a contribuit direct la construcția cartierului locativ „Dacia”, reconstrucția cartierilor locative din centrul orașului, restabilirea clopotniței Catedralei „Sfîntul Nicolai”. Autorul cărților „Воспоминания главного архитектора”, „Arhitectura orașului Bălți – cronica în piatră”, „Din amintiri”, „Versuri”, „Мы вместе работали”. Decorat cu medalia „Meritul Civic” și cu titlul onorific „Om Emerit”.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/2 din 24.04.2024

Vladimir Semencișin (30.12.1950 – 08.06.2019)

Fondatorul Centrului de Terapie Laser, directorul și medicul-șef în perioada 1998-2019 al SRL „Incomed”, în cadrul căreea a început să activeze Centrul de Terapie Laser – primul centru medical privat multidisciplinar din nordul Moldovei care prestează serviciile medicale de înaltă calitate. Primul a introdus noi metode de tratament – ozonoterapia, plasmaferez, carboxiterapie și terapia cu unde de șoc. De-a lungul carierei, s-a dovedit a fi un medic și administrator competent, calificat, talentat.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/12 din 21.12.2023

Vasile Calistru (20.05.1933 – 17.05.2007)

Fondatorul și directorul (în perioada 1990-2006) a Centrului de Studiere a Limbilor „Limba Noastră”, președintele Comitetului Controlului Popular, șef al comisiei de ocrotire a sănătății, știință, învățământ, asistență socială, cultură și sport a Consiliului municipal Bălți. Cu implicarea sa directă a fost deschisă prima grădiniță în mun. Bălți cu organizarea procesului educațional în limba română (moldovenească la acea vreme). A promovat valorile democratice și patriotice. Pentru merite deosebite a fost decorat cu Ordinul „Знак почета” și două Diplome de onoare ale Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/6 din 30.11.2023

Mihail Saracuța (05.10.1948)

Blagocinul mun. Bălți, parohul Catedralei „Sfîntul Ierarh Nicolae”, protoiereul, mitrofor. A participat la renovarea sediului Catedralei Sfîntului Ierarh Nicolae, precum și la restabilirea clopotniței și clopotelor, respectându-se aspectul din perioada interbelică. Este președintele asociației obștești „Izvorul tămăduirilor”, care prestează o serie de servicii social-medicale și duhovnicești pentru persoanele nevoiașe. A deschis cantină socială în care sunt oferite prânzuri calde, a organizat serviciul de vizitare de voluntari a persoanelor țintuite la pat. Cu participarea dumnealui pe lângă Catedrala Sf. Ierarh Nicolae a fost deschisă școala duminicală pentru tineret și biblioteca de carte duhovnicească pentru creștini bălțeni. Este autorul cărții „Istoria Catedralei Sfîntului Ierarh Nicolae”. A fost nominat „Filantrop -Bălțeanul Anului”. Decorat cu ordinul „Gloria Muncii”.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/35 din 26.09.2023

Andrei Sochirca (28.01.1974)

Directorul Colegiului de medicină. Propagandează știința de medicină, activează la dezvoltarea bazei tehnico- materiale a Colegiului de medicină, contribuie la implementarea tehnologiilor inovaționale, examenului electronic în cadrul disciplinelor medicale, oferind Colegiului oportunități la nivel național și internațional. Contribuie la formarea unor asistenți medicali profesioniști, competitivi pe piața muncii, recunoscuți la nivel municipal și național. Este autorul și coautorul a 4 lucrări științifice și coordonator al Ghidurilor pentru lecțiile practice la disciplinele de specialitate din Colegiul de Medicină Bălți. De nenumărate ori a fost onorat cu diplome de onoare din partea Ministerului de sănătate al RM, certificate pentru participare la simpozioanele internaționale, conferințe, etc.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/34 din 26.09.2023

Vasile Sârbu (11.02.1955 – 21.06.2020)

Medic – șef al serviciului endoscopie-ultrasonografie în cadrul IMSP „Spitalul Clinic Bălți” (1999 – 2023). A dezvoltat examenul endoscopic și ultrasonografic în mun. Bălți, a transmis cunoștințele și experiența sa tinerilor specialiști, contribuind la creșterea nivelului de profesionalism al medicilor și prestarea serviciilor de calitate cetățenilor. Decorat cu „Ordinul de Onoare” post-mortem.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/33 din 26.09.2023

Gheorghe Dragan (06.08.1947 – 26.05.2020)

Șef secție neurologie din cadrul IMSP „Spitalul Clinic Bălți” (2000 – 2020). Fondator al serviciului neurologic din municipiul Bălți, mentor al sutelor de tineri specialiști în domeniul neurologiei. A modernizat nivelul de îngrijire neurologică la Spitalul Clinic Bălți. A fost onorat cu diplome.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/32 din 26.09.2023

Anastasia Dimitraș (21.12.1950 – 25.09.2023)

Medic de categorie superioară, șefă a Secției nr. 7 narcologie din cadrul IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” (2003 – 2023), specialist competent în tratarea persoanelor cu dependență de alcool și droguri. A implementat și a aplicat metode inovative prin practicarea terapiei individuale, de grup și prin conversație, contribuind la integrarea acestora în societate. De nenumărate ori pentru munca depusă a fost onorată cu diplome de onoare și scrisori de mulțumire.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/31 din 26.09.2023

Valeriu Gladun (01.01.1950)

Director general al Centrului Medical „Magnific Nord” SRL. Fondatorul centrului medical privat, care oferă serviciile medicale de înaltă performanță, folosind echipament de tomografie computerizată de ultimă generație, oferind locuitorilor mun. Bălți examinări imagistice de înaltă calitate. Decorat cu ordinul „Gloria Muncii” și „Ordinul de Onoare”.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/30 din 26.09.2023

Șpac Leonid (28.01.1960)

Antrenor emerit al Republicii Moldova, Maestru al Sportului URSS la haltere, antrenor-instructor la Școala sportivă specializată „B. Petuhov”, a pregătit sportivi de înaltă calificare, premianți la Campionatele Europene și Jocurile Olimpice, de nenumărate ori a fost onorat cu diplome de către conducerea municipiului Bălți, Guvernul RM, Comitetul Olimpic.Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/36 din 28.03.2023

Ceremuș Raisa (17.01.1952 –
16.10.2020)

Președintele Asociației Obștești „Uniunea „Speranța”, deținătoarea Medaliei de maternitate de gradul II pentru nașterea și creșterea a 5 copii, de nenumărate ori a fost onorată cu diplome și scrisori de gratitudine pentru activitatea de caritate.Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 1/35 din 10.02.2023

Taucci Vasile (25.06.1943 –
09.02.2003)

Antrenor Emerit al Republicii Moldova, lucrător emerit al culturii fizice și sportului, eminent al învățământului public al RSSM, unul dintre fondatorii secției de handbal în municipiul Bălți, deținătorul medaliei „За трудовую доблесть”, ordinului „Трудового красного знамени”.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/25 din 28.06.2022

Donnic Dmitri (13.02.1926 –
31.05.2015)

Antrenor Emerit al Republicii Moldova, lucrător emerit al culturii fizice și sportului, eminent al învățământului public al RSSM, președintele Federației de tir din mun. Bălți, membrul prezidiului de tir al RSSM, deținătorul medaliilor ca participantul MRM, cavalerul ordinului Războilui Mondial gr. II pentru eliberarea Moldovei, României, Bulgariei, precum și medaliilor „За доблестный труд”, și „Meritul Civic”.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/24 din 28.06.2022

Scoric Vasili (16.07.1947)

Antrenor Emerit al Republicii Moldova, lucrător emerit al culturii fizice și sportului, onorat cu medalia „Ветеран труда”, președintele și antrenor al clubului de baschet „Basco”, antrenor superior secției baschet în Școala sportivă specializată nr. 1 din mun. Bălți.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/23 din 28.06.2022

Șmuț Vladimir (02.11.1939)

Antrenor Emerit al Republicii Moldova, lucrător emerit al culturii fizice și sportului, onorat cu Ordinul „Gloria Muncii”, deținătorul titlului arbitrul de categorie națională, antrenor de volei în Școala sportivă specializată nr. 1 din mun. Bălți.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/22 din 28.06.2022

Screabin Timofei (14.11.1967)

Deținătorul medaliei URSS «За Трудовое Отличие», medaliei de bronz la Jocurile Olimpice din Seul, medaliei de argint la Campionatul Europei, dublu campion al URSS, deținătorul titlului „Cel mai bun boxer al RM”, activează la Comitetul Olimpic Național al RMDecizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/19 din 21.09.2021

Țisari Grigorii (06.09.1941 –
19.11.2012)

Antrenor emerit al Republicii Moldova, de nenumărate ori a fost onorat cu diplome de onoare de către conducerea Primăriei municipiului Bălți, Sovietului de Miniștri al RSSM și Sovietului Suprem al RSSM.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/18 din 21.09.2021

Simac Veaceslav (27.04.1964 –
09.04.2021)

Antrenor emerit al Republicii Moldova, deținătorul medaliei «За гражданские заслуги», autorul cărții «Бокс сегодня: путь к мастерству начинается с первого шага»; de nenumărate ori a fost onorat cu diplome de onoare de către conducerea Primăriei municipiului Bălți, Guvernul, Parlamentul și Președinția Republicii Moldova.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/17 din 21.09.2021

Petuhov Boris (07.12.1934 –
08.12.1995)

Antrenor emerit al Republicii Moldova, unul dintre fondatorii boxului în municipiul Bălți, deținătorul Medaliei „За доблестный труд”, „Lucrător emerit al culturii fizice în Republica Moldova”; autorul cărții de versuri, membru al Uniunii scriitorilor din Moldova.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/16 din 21.09.2021

Meleașchevici Ghenadie (04.02.1949)

Antrenor emerit al Republicii Moldova, lucrător emerit al culturii fizice și sportului în Republica Moldova, Președinte al Federației de Sambo din Republica Moldova, membru al Comitetului Național Olimpic din Republica Moldova, antrenor-profesor de sambo și judo la Școala Spotrivă Specializată ”Boris Petuhov” din mun. Bălți.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/39 din 25.02.2020

Amaev Said-Muhmat (30.08.1960)

Antrenor emerit al Republicii Moldova, medaliat cu argint și bronz la campionatele URSS, campion de patru ori al forțelor armate ale URSS, campion de 15 ori al Republicii Moldova, câștigător a mai multor competiții internaționale, antrenor-profesor de haltere la Școala Spotrivă Specializată ”Boris Petuhov” din mun. Bălți.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/40 din 25.02.2020

Peaticovschi Iulii (11.05.1962)

Antrenor Emerit al Republicii Moldova, antrenor principal  al lotului național de sambo, antrenor de sambo și judo la Școala Spotrivă Specializată ”Boris Petuhov” mun. Bălți.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/41 din 25.02.2020

Tachii Denis (04.09.1992)

Maestru Internațional al Sportului al Republicii Moldova, membru al echipei naționale de judo și sambo, locotenent-major, antrenor superior în cadrul echipei sportive a unității militare 1003 a Inspectoratului General de Carabinieri din municipiul Bălți, antrenor al Batalionului cu destinație specială ”Scorpion” din Republica Moldova.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/42 din 25.02.2020

Gherasim Dumitru (03.04.1966)

Președintele Judecătoriei municipiului Bălți, participant la războiul din Afganistan.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/43 din 25.02.2020

Marchel (Mihăescu Nicolai (18.08.1959)

Episcop de Bălți și Fălești.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/7 din 27.07.2016

Paiul Pavel (05.07.1942–26.09.2020)

Protoiereul, parohul Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/15 din 29.03.2012

Panciuc Vasili (14.09.1949)

Primar al municipiului Bălți (2001-2014).Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/15 din 31.03.2012

Toma Svetlana (24.05.1947)

Artistă emerită a RSS Moldovenești, Artistă emerită a Federației Ruse, Artistă a poporului din Republica Moldova.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/66 din 10.04.2008

Vacarciuc Vadim (01.10.1972)

Maestru al sportului de clasă internațională de haltere, campionul Europei printre juniori, medaliat cu bronz la Campionatul European și Campionatul Mondial de seniori, participant la jocurile Olimpice din Atlanta (locul cinci) și Sydney. Campion Mondial într-un exercițiu separat — „толчок”.Dispoziția primarului municipiului Bălți nr. 512 din 30.04.2002

Volontir Mihai (09.03.1934-15.09.2015)

Actor sovietic și moldovean al teatrului și cinematografiei, regizor de teatru, artist al poporului al URSS, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova. Desemnat cel mai bun actor al secolului al XX-lea din cinematografia moldovenească.Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/4 din 17.05.2001

Filip Nicolae (03.03.1926-15.05.2009)

Candidat în științe fizico-matematice, doctor în științe fizico-matematice, membru al Academiei de Științe din Republica Moldova, membru titular al Academiei Internaționale de Științe a Școlii Superioare, specialist în domeniul radiofizicii, eminent al învățământului din U.R.S.S., Doctor Honoris Causa a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași. Rector al Universității de Stat din Bălți ”Alecu Russo” (1992-2007).Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 11/24 din 03.04.2001

815 soldați și ofițeri, decedați în timpul eliberării orașului în a. 1944

Vitejie și curaj în eliberarea orașului Bălți de la invadatorii naziști în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Realizări speciale în luptele pentru eliberarea orașului Bălți de invadatorii nazisti în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.Hotărîrea Comitetului împlinitor al aovetului orășenesc al deputaților truditorilor din Bălți
nr. 47 din 23.02.1966

Last updated: iunie 2, 2024 at 20:06 pm