08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți

Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area

Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți

Proiectul „Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area” (Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți), 1HARD/2.1/60, este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Lider de proiect – Primăria Municipiului Botoșani, România

B1 – Direcția Județeană de Cultură Botoșani, România 

B2 – Primăria municipiului Bălți, Republica Moldova 

B3 – Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Bălți, Republica Moldova

Valoarea totală a proiectului – 1 620 625,26 Euro;

Bugetul Primăriei municipiului Bălți – 746 567,04 Euro;

Contribuție proprie – 74 656,70 Euro;

Decizia Consiliului municipal Bălți Nr. 12/1 din 27.10.2020 „Cu privire la aprobarea proiectului „Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area”, 1HARD/2.1/60.

Obiectivul general al proiectului: până în 2025, creșterea atractivității turistice a două municipalități din zona transfrontalieră RO-MD (municipiile Botoșani și Bălți) cu un nou traseu cultural turistic comun, ce creează o imagine turistică unică și diferențiază regiunile țintă ca promotori ai valorilor eminesciene unice și milenare: artă, personalități, evenimente culturale locale, punând în valoare moștenirea culturală comună româno-moldovenească.

Obiectivul specific 1: Pe parcursul a 24 de luni, dezvoltarea infrastructurii turistice cu un nou traseu turistic cultural  transfrontalier, ce sporește vizibilitatea turistică a diversității comune a artei lui Eminescu și moștenirea sa culturală, oferind o multitudine de avantaje municipalităților gazdă din zona transfrontalieră prin construirea unei imagini pozitive a acestora, ca puncte culturale de atracție turistică.

Obiectivul specific 2: Pe parcursul a 12 luni, creșterea capacității a 30 de operatori turistici, furnizori de servicii, ONG-uri în domeniul turismului, 2 APL și 2 instituții publice din domeniul educației și culturii din Botoșani și Bălți în definirea, dezvoltarea și promovarea unui produs turistic cultural comun care păstrează și valorifică moștenirea culturală comună a artei eminesciene.

Obiectivul specific 3: Pe parcursul a 12 luni de implementare a proiectului, punerea în valoare a valorilor comune și a moștenirii eminesciene de către tânăra generație de pe ambele părți ale râului Prut, prin studierea și cercetarea operei clasice a lui Mihai Eminescu și organizarea de evenimente culturale și educaționale în municipiile Botoșani și Bălți.


Licitație repetată - 05.01.2023
1. Forma nr.1 - lista cu cantități (PDF)
2. Memoriu explicativ Bălți (PDF)
3. Nr.207-I - REAE, IEE (PDF)
4. REAC HAVUZ (PDF)
5. REPETAT - documentatie de atribuie (PDF)
6. Sala festiva EEF-IEI (PDF)
Licitație repetată - 21.10.2022
1. Forma nr.1 - lista cu cantități (PDF)
2. Memoriu explicativ Bălți (PDF)
3. Nr.207-I - REAE, IEE (PDF)
4. REAC HAVUZ (PDF)
5. REPETAT - documentatie de atribuie (PDF)
6. Sala festiva EEF-IEI (PDF)

1. Proiect final „Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”(pdf)
2. Aranjamente fiscale și vamale(pdf)
3. Anunț de intenție nr. 13 din 04.07.2022(pdf)
4. Borderoul planșelor setului principal(pdf)
5. Chestionar(pdf)
6. Condiții de prefinanțare(pdf)
7. Condiții generale pentru contractarea lucrărilor finanțate din bugetul Uniunii Europene sau Fondul European de Dezvoltare (FED)(pdf)
8. Contract condiții specifice(pdf)
9. Desene de proiectare(pdf)
10. Formular de garanție a ofertei(pdf)
11. Formularul 4.1(pdf)
12. Formularul 4.2(pdf)
13. Formularul 4.3(pdf)
14. Formularul 4.4(pdf)
15. Formularul 4.6(pdf)
16. Formularul ofertei(pdf)
17. Garanție de reținere(pdf)
18. Identificare bancară(pdf)
19. Identificare juridică 1(pdf)
20. Identificare juridică 2(pdf)
21. Identificare juridică 3(pdf)
22. Garanția de performanță(pdf)
23. Nota financiară(pdf)
24. Planul rețelelor de canalizare menajeră(pdf)
25. Borderoul planșe setul principal(pdf)
26. Scrisoare de invitație la licitație(pdf)
27. Specificații tehnice(pdf)
28. Instrucțiuni pentru ofertanți(pdf)
29. Anunț de anulare a procedurii de licitație(pdf)
30. Anunț de anulare a procedurii de licitație(pdf)
31. Dispoziția nr. 4 din 05.01.2023 „Cu privire la modificarea și completarea dispoziţiei primarului mun. Bălţi nr. 217 din 26.10.2021 „Cu privire la desemnarea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area”, 1HARD/2.1/60””(pdf)
32. Decizia CMB nr. 4/1 din 30.05.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 12/1 din 27.10.2020 „Cu privire la aprobarea proiectului „Eminescu: one culture – one route în Botoșani – Bălți cross-border area”, 1HARD/2.1/60””(pdf)
33. Decizia CMB nr. 5/2 din 08.06.2023 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 12/1 din 27.10.2020 „Cu privire la aprobarea proiectului „Eminescu: one culture – one route in BotosaniBalti cross-border area”, 1HARD/2.1/60″”(pdf)
34. Decizia CMB nr. 7/8 din 22.08.2023 „Cu privire la tăierea vegetației forestiere din afara fondului forestier în cadrul realizării proiectului „Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area”, 1HARD/2.1/60”(pdf)
Last updated: octombrie 1, 2023 at 9:03 am