08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

X ședința extraordinară – 19.10.2016

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

DISPOZIȚIA PRIMARULUI

nr. 485
din 14.10.2016

Cu privire la convocarea şedinţei
a X-ea extraordinare a
Consiliului municipal Bălţi

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Privind administraţia publică locală», în baza scrisorilor Consiliului Electoral al Circumscripției municipal Bălți nr. 2 nr. 10-1/2016 din 07.10.2016, nr. 13-1/2016 din 11.10.2016, nr. 17-1/2016 din 13.10.2016 și în legătură cu cererile depuse privind excluderea din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare,-

  1. Se convoacă şedinţa a X-ea extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 19 octombrie 2016, orele 10.00, în biroul nr. 101 al primăriei municipiului (piața Independenţei, 1), cu următoare ordine de zi:
  2. Cu privire la desemnarea suplimentară a candidaturilor a membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Raportor – Irina Serdiuc – secretarul Consiliului și municipiului Bălți

  1. Cu privire la împuternicirea primarului interimar al mun. Bălți dl L. Babii încheie contracte de vînzare-cumpărare, predare-primire apartamentelor în proprietate privată.

Raportor – Vitalii Balan – șef direcției juridice.

  1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.
  2. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                                  Renato Usatîi

 

Coordonat:

Secretarul Consiliului                                                                                               Irina Serdiuc
și municipiului Bălţi

Șef Direcţiei juridice                                                                                                 Vitalii Balan

 

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

 

GRAFICUL DE LUCRU

al Consiliului pentru pregătirea şedinţei X din 19.10.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
18 octombrie 2016, marți
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină16.00

bir.334

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”16.30

bir.334

Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
19 octombrie 2016, miercuri
 

Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi

 

10.00,

bir. 101

Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

 

Proiecte

Actualizat:10.10.2016

Last updated: octombrie 20, 2016 at 12:46 pm

Lasă un Răspuns