08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

IX ședința ordinară – 29.09.2016

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

DISPOZIȚIA PRIMARULUI
 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

Nr. 428
din 21.09.2016

 

Cu privire la convocarea şedinţei
a IX-a ordinare a Consiliului municipal Bălţi

În conformitate cu art. 16 alin. (1), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, –

 

 1. Se convoacă şedinţa a IX-a ordinară a Consiliului municipal Bălţi la 29 septembrie 2016, orele 10.00 în biroul nr. 101 al primăriei municipiului (str. Independenţei, 1). Ordinea de zi se anexează.
 2. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului și municipiului Bălți dnei Irina Serdiuc.

 

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                                  Renato Usatîi

 

Coordonat:

Secretarul Consiliului                                                                                               Irina Serdiuc
și municipiului Bălţi

Șef Direcţiei juridice                                                                                                 Vitalie Balan

Anexa
la dispoziție primarului
nr_____ din________2016

Ordinea de zi a şedinţei IX
ordinare a Consiliului municipal
Bălţi din 29.09.2016

 1. Cu privire la aducerea bugetului municipal Bălți pe anul 2016, aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 18/1 din 09.12.2015, în concordanța cu Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 154 din 01.07.2016.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2017”.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul mun. Bălți în redacție nouă.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea Fondului de Rezervă a primăriei municipiului Bălți, în redacție nouă.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2016.

 Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din mun. Bălți pe anii 2017-2020”

Raportor  – Vera Caraulan – șef al Secției culturii.

 1. Cu privire la aprobareaîn redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 19/48 din 21.12.2015 ”Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dna Ponomarenco Ecaterina.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Grab Veaceslav.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dna Pavaleanu Diana.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Guțu Mihail.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Procov Ruslan.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Ghenițoi Evgheni.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dna Jidraș

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/5 din 04.02.2016 ”Cu privire la instituirea tutelei asupra minorei Cozma Daniela”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/13 din 25.02.2010 ”Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Lepilov Alexandr”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/14 din 25.02.2010 ”Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Lepilov Dmitri”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la defrişarea și regenerarea spațiilor verzi.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – şef al Direcției gospodărie comunală.

 1. Cu privire la defrișarea arborilor în scopul reconstrucției spațiilor verzi din str. Moscovei.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – şef al Direcției gospodărie comunală.

 1. Cu privire la defrișarea arborilor în scopul reconstrucției spațiilor verzi din str. Decebal.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – şef al Direcției gospodărie comunală.

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe Bălți, în redacția nouă.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la atribuirea ap. nr. 1 ”A” din str. Burebista, 1 dlui Alexandru Costiuc 1996 a.n.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/64 din 23.06.2016 ”Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată”.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la anularea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 15/19 din 12.11.2015 ”Cu privire la atribuirea ap. nr. 7 din str. Coșbuc , 17 dnei Sabina Munteanu 1996 a.n.  și Elena Munteanu 2002 a.n.”

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/22 din 27.02.2014 ”Cu privire la inițierea proiectelor de selectare a partenerului privat și completarea anexei nr. 1 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/18 din 27.03.2009” și deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/18 din 27.03.2009 ”Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălți, lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea și completarea listei de ordine a familiilor nou-formate pentru alocarea loturilor de teren sub construcția caselor individuale de locuit pe teritoriul mun. Bălți, aprobată prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/28 din 05.04.2007 ”Cu privire la aprobarea listelor de ordine a familiilor nou-formate pentru alocarea loturilor de teren sub construcția caselor locative pe teritoriul mun. Bălți”, cu schimbările și completările ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la punerea la evidență a cetățenilor pentru primirea loturilor de teren pentru construcția caselor de locuit pe teritoriul mun. Bălț

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la atribuirea dnei Gumennaia Marina și dlui Gumennîi Ivan lotului de teren din str. Orheiului, 52.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenului și modificarea unor decizii a Consiliului mun. Bălț

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă și abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 31/13 din 28.11.2002 ”Privind transmiterea în proprietate a loturilor de pămînd de pe lîngă casă”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea actului de constatare la modificarea planurilor cadastrale/ geometrice a sectoarelor de teren din str. Kiev, 95, 95/A și str. Parhomenco, 1/A mun. Bălți cu numerele cadastrale 0300107227, 0300107388 și 0300107018.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire   la  expunerea  sectoarelor  de teren la licitaţia ,,cu strigare” şi abrogarea parţială a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 11/39 din 28.11.2013 „Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale/geometrice, expunerea sectoarelor  de teren la licitaţia ,,cu strigare”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren proprietate municipală.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la vînzarea terenurilor.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/20 din 27.10.2011 ”Cu privire la stabilirea în mod unilateral al plății pentru folosirea terenului” cu modificările ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei al Consiliului municipal Bălți nr. 6/38 din 21.07.2016 ”Cu privire la transmiterea în administrare a sectoarelor de teren proprietate municipală”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor  de arendă a terenurilor şi modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 5/60 din 23.06.2016 „Cu privire la autorizarea efectuării lucrărilor de reparare-construire ÎM „Asociaţia pieţelor mun. Bălţi” „.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinrea adresării ÎM “Asociaţia pieţelor din mun.Bălţi” 333 din 04.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinrea adresării Direcţiei generale financiar- economice a primăriei nr. 03/1-16-54 din 18.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălţi” cu transmiterea ulterioară în administrare instituţiei.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP “Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” cu transmiterea ulterioară în administrare instituţiei cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM «Aprovizionare» cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene aflate în gestiunea ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi» cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» 11/2351-03 din 15.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălţi Bălţi” cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor, atribuite în gestiune Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălț

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locațiune cu SRL ”Inginer Mecanic Start” aîncăperilor în incinta liceului teoretic ”M. Gorki” din bd. M. Eminescu, 4, cu plată pentru locaț

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la executarea hotărîrei Curții de Apel Bălți din 11.12.2012 și hotărîrei Curții Supreme de Justiție din 12.06.2013.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/33 din 23.06.2016 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Falenat” din 03.06.2016”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL ”Cafelica-Stil”, înregistrată la Primăria mun. Bălți cu nr. 03-13/3200 din 02.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL ”Cafelica-Stil”, înregistrată la Primăria mun. Bălți cu nr. 03-13/3201 din 02.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii Centrului de Cercetări Științifice în domeniul automatizării pe lîngă Guvernul RM nr. 18 din 20.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii ÎI ”Cebotariova Tatiana” din 12.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 440 din 26.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 441 din 26.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 442 din 26.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 453 din 08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 454 din 08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 455 din 08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 462 din 08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 463 din 08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 464 din 08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Galgan” din 01.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Vad-Nord” din 25.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresărilor SRL Farmacia ”Receta Farm” nr. 12/07 din 19.07.2016 și nr. 19/08 din 19.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 02/01-09/155/1257 din 12.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea demersului SA ”Astorta” din 09.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresărilor IMSP ”Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți” nr. 01-23/484 din 28.06.2016 și nr. 01-23/485 din 28.06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui A. Smircinschi și dnei M. Studionova din 06.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Tureac N. din 05.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Nicuța E. din 06.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Gaisan A. din 24.08.2016. și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/37 din 11.05.2007 ”Cu privire la patrimoniul mun. Bălți”

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabilă dlui Ungureanu I. din 01.06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-1000 din 22.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-1142 din 01.09.2016.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-1087 din 04.08.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-1088 din 04.08.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-1141 din 01.09.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui I. Gordaș din 29.07.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea cererii privind repunerea în drepturi a SA ”Transcon” din 12.09.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dlui V. Balan, șeful Direcției juridice a primăriei mun. bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțe de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dlui V. Fediuc, specialist principal al Direcției juridice a primăriei mun. Bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțe de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dlui O. Leahu, specialist principal al Direcției juridice a primăriei mun. bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțe de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dnei Ia. Samotughina, specialist principal al Direcției juridice a primăriei mun. bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțe de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dnei O. Savciuc juristconsultul Direcției juridice a Primăriei mun. Bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțele de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului mun. Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative pe teritoriul mun. Bălți și aprobarea formei procesului verbal privind contravențiile administrative”.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la asocierea municipiului Bălți (Republica Moldova) la Congresul Autorităților Locale din Moldova.

Raportor  – Valentin Vataman – șef al Serviciului relațiilor externe și atragerea investițiilor.

 1. Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea și schimbarea denumirilor srtrăzilor, pieților, parcărilor,scuarurilor, cartierilor locative și edificiilor pe teritoriul municipiului Bălți”.

Raportor  – Veaceslav Coada – șef al Direcției arhitectură și construcții.

 Răspunsuri

 1. Cu privire la aprobarea demersului Inspectoratului de Poliție Bălți № 18291 din07.2016.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – șef al Direcției gospodăriei comunale.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dnei Cojocaru A. din 02.09.2016.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – șef al Direcției gospodăriei comunale.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui Pînzaru A. din 26.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui Caras I. din 15.06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui Usatîi N. din 24.08.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui Gordaș din 03.08.2016.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație public locală.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui Gordaș din 12.04.2016.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relațiilor externe și atragerea investițiilor.

Informaţii

 1. Notă analitică privind rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale pe primul semestru al anului 2016.

Raportor  – Babii Leonid –  viceprimarul.

 1. Informația privind executarea bugetului municipal Bălți pe semestrul I a anului 2016”.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Răspunsuri de la Cancelaria de Stat a RM nr. 35-34-10-447 din 11.08.2016 și de la Procuratura Generală a RM nr. 25-r/16-441 din 09.08.2016 la scrisorile Consiliului mun. Bălți nr. 03-09/3064 și nr. 03-09/3065  din 01.08.2016.

Raportor  – Irina Serdiuc – secretar al Consiliului și al municipiului Bălți.

 1. Răspunsul de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova nr. 14/0-03/248/778 din 09.09.2016 la scrisoare Consiliului mun. Bălți nr. 35-13-05-48 din 15.08.2016 adresată Guvernului.

Raportor  – Irina Serdiuc – secretar al Consiliului și al municipiului Bălți.

 1. Informație ”Cu privire la realizarea Programului Municipal privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020”, pe perioada anului 2015 și primul trimestru al anului 2016.

Raportor  – Feodora Rodiucova  șef al Serviciului sănătate.

 1. Răspunsul la sesizarea Inspectoratului de Poliție Bălți nr. 21946 din 26.08.2016

 Raportor  – Veaceslav Zincovschi – șef al Direcției gospodăriei comunale.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea mecanizmului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2016-2017 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

 

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor IX din 29.09.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
26 septembrie 2016, luni
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului13.00, bir.334Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
27 septembrie 2016, marţi
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică14.00, bir.311Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
28 septembrie 2016, miercuri
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare10.00, bir.334Şmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină15.00, bir.311Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale16.00, bir.334Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”17.00, bir.334Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
29 septembrie 2016, joi
Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi10.00, bir.101Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

Actualizat: 11.10.2016

Last updated: octombrie 13, 2016 at 16:19 pm

Lasă un Răspuns