08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

VIII ședința extraordinară – 19.09.2016

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

DISPOZIȚIA PRIMARULUI

nr. 402 din 07.09.2016

Cu privire la convocarea şedinţei
a VIII-a extraordinare a
Consiliului municipal Bălţi

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Privind administraţia publică locală» și în legătură cu scrisoarea Comisiei Electorale Centrale a RM nr. 8/70 din 19.07.2016,-

1. Se convoacă şedinţa a VIII-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 19 septembrie 2016, orele 10.00, în biroul nr. 101 al primăriei municipiului (str. Independenţei, 1), cu următoare ordine de zi:

  1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Raportor – Irina Serdiuc – secretarul Consiliului și municipiului Bălți

  1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc.

Primar al mun. Bălţi                                                                                                  Renato Usatîi

Coordonat:

Secretarul Consiliului                                                                                               Irina Serdiuc
și municipiului Bălţi

Șef Direcţiei juridice                                                                                                 Vitalie Balan

Anexa
la dispoziţia primarului
nr. 402 din 07.09.2016

Ordinea de zi a şedinţei VIII
extraordinare a Consiliului municipal
Bălţi din 19.09.2016

 

  1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Raportor – Irina Serdiuc – secretarul Consiliului și municipiului Bălți

  1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU

al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor VIII din 19.09.2016

Denumirea acţiunii Ora şi locul Participanţi
19 septembrie 2016, luni
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină 08.15, bir.334

 

 

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru” 09.00, bir.334 Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
 

Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi

 

10.00, bir. 101 Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

 

Proiecte

Decizii

Actualizat: 21.09.2016

Last updated: octombrie 13, 2016 at 16:20 pm

Lasă un Răspuns