08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

VII ședința extraordinară – 27.07.2016

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

DISPOZIŢIA PRIMARULUI
Nr. 332 din 22.07.2016

Cu privire la convocarea şedinţei a VII
extraordinare a Consiliului municipal Bălţi

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003, –

 

 1. Se convoacă şedinţa a VII extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 27.07.2016, orele 10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, conform anexei.
 2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
 • Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
 • Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei şi pe panoul informativ din holul primăriei.
 • Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi la data de 26.07.2016.
 1. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                  Renato Usatîi

Coordonat:
Secretarul Consiliului
şi municipiului  Bălţi                                                                                 Irina Serdiuc

Specialist principal al
Direcţiei juridice                                                                                       Valentin Fediuc

Anexa
la dispoziţia primarului
nr. 332 din 22.07.2016

Ordinea de zi a şedinţei VII
extraordinare a Consiliului municipal
Bălţi din 27.07.2016

 

 1. Cu privire la aprobarea notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale pe anul 2015.

Raportor  – Leonid Babii – viceprimarul municipiului Bălți.

 1. Cu privire la inițierea procedurii de contractare a unui împrumut bancar pentru realizarea programului de reabilitare străzilor din municipiul Bălți pentru perioada 2015-2020, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 5/60 din 31.07.2014.

Raportor  – Leonid Babii – viceprimarul municipiului Bălți.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ” Extinderea și regionalizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în satele Răuțel, Mărăndeni și Pîrlița din raionul Fălești”.

Raportor  – Leonid Babii – viceprimarul municipiului Bălți.

 1. Cu privire la iniţierea proiectelor pentru desemnarea parteneriatului privat şi introducerea completărilor în anexa Nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălţi Nr : 2/18 din 27.03.2009„Cu privire la aprobarea listei obiectelor aflate în proprietate municipiului Bălţi,lucrări şi servicii de interes public local, propuse pentru parteneriatul public – privat”.

Raportor: Veaceslav Zincovschii, şef al Direcţiei gospodărie comunală.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și Asociația Obștească „Institutul Casei Pasive”.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor din mun. Bălţi în toamna anului 2016-iarna anului 2017.

Raportor  – Ruslan Osaianu, specialist principal al serviciului civil și evidență militară.

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al mun. Bălţi” Episcopului de Bălți și Fălești Marchel.

Raportor: Irina Serediuc, secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi.

 1. Cu privire la demontarea unor dispozitive publicitare amplasate pe teritoriul mun. Bălți.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor în calitate de membrii Consiliului electoral de circumscripţie mun. Bălţi.

Raportor: Irina Serediuc, secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi.

 1. Cu privire la desemnarea dlui Valentin Fediuc, specialist principal al direcției juridice a primăriei municipiului Bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în proces penal și proces contravențional.

Raportor: Irina Serediuc, secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi.

 1. Cu privire la îndeplinirea temporar a atribuțiilor funcției de secretar al consiliului municipal de către dna Ludmila Dovgani.

Raportor  – Irina Serdiuc – Secretar al Consiliului  şi municipiului  Bălţi.

 1. Cu privire la examinarea adresării SRL ”Studio-Dans-Maximum” din 24.06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la aprobarea textului scrisorii în adresa Procuraturii mun. Bălți privind emiterea Hotărîrii privind ridicarea mandatului consilierului A. Ciornîi de Comisia Electorală Centrală.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU

al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor VII din 27.07.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
26 iulie 2016, marţi
Şedinţa CCS pentru învăţămînt, protecţie socială şi sănătate publică14.00,

bir.334

Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului14.00,

bir.334

Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel

 

Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare14.00,

bir.334

Şmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină14.00, bir.334, 311

 

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale14.00,

bir.334

 

Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”17.00,

bir.334

Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
27 iulie 2016, miercuri
 

Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi

 

10.00,

bir. 101

Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

 

Actualizat: 02.08.2016

Last updated: octombrie 13, 2016 at 16:26 pm

Lasă un Răspuns