08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

VI ședința extraordinară – 21.07.2016

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

DISPOZIŢIA PRIMARULUI
Nr. 323 din 13.07.2016

Cu privire la convocarea şedinţei a VI
extraordinare a Consiliului municipal Bălţi

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003, –

 

 1. Se convoacă şedinţa a VI extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 21.07.2016, orele 10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, conform anexei.
 2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
 • Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
 • Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei şi pe panoul informativ din holul primăriei.
 • Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi în perioada 19 – 21.07.2016.
 1. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                                                              Renato Usatîi

Coordonat:
Secretarul Consiliului
şi municipiului  Bălţi                                                                                                                              Irina Serdiuc

Specialist principal al
Direcţiei juridice                                                                                                                                    Valentin Fediuc

 

Anexa
la dispoziţia  primarului
323 din 13.07.2016

Ordinea de zi a şedinţei VI
extraordinare a Consiliului municipal
Bălţi din 21.07.2016

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 18/1 din 09.12.2015 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2016”.

Raportor  – Lucia Dioneac – șef adjunct al Direcției Generale Financiar-Economică.

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2016.

Raportor  – Lucia Dioneac – șef adjunct al Direcției Generale Financiar-Economică.

 1. Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acțiuni anticorupție a Primăriei municipiului Bălți.

Raportor  – Irina Serdiuc – secretar al Consiliului municipal Bălți.

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 04/01 din 21.08.2003 ”Cu privire la constituirea Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației Bălți”.

Raportor  – Ludmila Movilă – director executiv al Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației Bălți.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului, Catană Ruslan.

      Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia      familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Breahnă Artiom.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Carlic Vlada.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dna Cuceruc Lia.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Ditrih Nicolai.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 8/8 din 26.09.2013 ”Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Nanu Adonis”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al IM ”GLC mun. Bălți”.

 1. Cu privire la modificarea hotărîrea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe 126 din 07.02.1996

Raportor  – Tatiana Parascan – director al IM ”GLC mun. Bălți”.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/10 din 30.04.2015 cu privire la atribuirea apartamentului de serviciu nr. 32 din str. Bulgară, 104 dlui Serghei Eremciuc.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al IM ”GLC mun. Bălți”.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/20 din 30.07.2015 ”Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliului-Directoral al IM ”Regia «Apa-Canal-Bălți»”” cu modificări și completări ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/19 din 30.07.2015 ”Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul-Directoral al ÎM ”Stadionul Olimpia din Bălți””.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Сu privire la permiterea IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți” de a prelungi termenii de valabilitate a contractelor de locaţiune cu filiala nr. 1 Bălți a BC „Victoriabank” SA.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Сu privire la permiterea IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” de a prelungi termenii de valabilitate a contractelor de locaţiune cu SRL „Legilux

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Сu privire la permiterea ÎM „GLC Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locaţiune cu ÎI „Covalcova Anna” a încăperilor în incinta blocului locativ nr. 64 din str. Bulgară, cu plată pentru locațiune.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la vînzarea terenurilor.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren proprietate municipală.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenului.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/28 din 23.06.2016 ”Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/30 din 31.03.2016 ”Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/20 din 27.10.2011 ”Cu privire la stabilirea în mod unilateral al plății pentru folosirea terenului” cu modificările ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la transmiterea sectorului de teren în administrarea ÎM ”Asociația Piețelor din mun. Bălți”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 0300201306 și 03002011032 prin combinare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la punerea la evidenţă a cetăţenilor pentru primirea loturilor de teren pentru construcţia caselor de locuit pe teritoriul mun. Bălţi.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării SRL ”Studio-Dans-Maximum” din 24.06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 03-18/2490 din07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 03-18/2491 din07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 03-18/2492 din07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 03-18/2493 din07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Telius-C.C.C.” nr. 72 din 06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererilor dlui A. Șestacov din 05.2016 și din 24.05.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui Podvoiski A.L. din 06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Сu privire la examinarea cererii prealabile  dlui Ungureanu Ivan din 01.06.2015.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-886 din 30.06.2016.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-887 din 30.06.2016.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-888 din 30.06.2016.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-889 din 30.06.2016.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-890 din 30.06.2016.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcției juridice.

 Răspunsuri

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la cererea dlui Usatîi N. din 04.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 Informaţii

 1. Informaţia cu privire la vînzarea dreptului de a încheia contractului de locațiune a încăperilor pentru 1 semestru a anului 2016 la licitațiile publice.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Răspunsul de la Comisia Electorală Centrală a RM nr. 8/35 din 08.07.2016 la scrisoarea Consiliului municipal Bălți nr. 03-18/2380 din 06.06.2016.

Raportor  – Irina Serdiuc – secretar al Consiliului  municipal Bălți.

Proiecte de decizii:

 1. Cu privire la transmiterea în administrare a sectoarelor de teren proprietate municipală.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii Organizației Veteranilor din municipiul Bălți a RM din 08.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

 1. Cu privire la defrișarea și regenerarea spațiilor verzi.

Raportor  – Veaceslav Zincovschii – şef al Direcţiei gospodărie comunală.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ” Extinderea și regionalizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în satele Răuțel, Mărăndeni și Pîrlița din raionul Fălești”.

Raportor  – Angela Edu – specialist principal al Serviciului relaţii externe şi atragerea investiţiilor.

 1. Cu privire la îndeplinirea temporar a atribuțiilor funcției de secretar al consiliului municipal de către dl Valentin Fediuc.

Raportor  – Irina Serdiuc – Secretar al Consiliului  şi municipiului  Bălţi.

 1. Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/22 din 23.06.2016 „Cu privire la permiterea dării în locaţiune a încăperii în incinta Gimnaziului nr. 14 din str. Conev, 7”

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală  și relații funciare.

Informaţii

 1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

 

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU

al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor VI din 21.07.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
19 iulie 2016, marţi
Şedinţa CCS pentru învăţămînt, protecţie socială şi sănătate publică11.00,

bir.334

Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului13.00,

bir.334

Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel

 

Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare14.00,

bir.311

Şmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
20 iulie 2016, miercuri
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină14.00, bir.334

 

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale16.00,

bir.334

 

Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”17.00,

bir.334

Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
21 iulie 2016, joi
 

Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi

 

10.00,

bir. 101

Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

 

Actualizat: 02.08.2016

Last updated: octombrie 13, 2016 at 16:28 pm

Lasă un Răspuns