08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

V ședința extraordinară – 23.06.2016

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

DISPOZIŢIA PRIMARULUI

Nr. 268 din 17.06.2016

Cu privire la convocarea şedinţei a V extraordinare a Consiliului municipal Bălţi

 

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Privind administraţia publică locală», Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003, –

 

 1. Se convoacă şedinţa a V extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 23.06.2016, orele 10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, conform anexei.
 2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
 • Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
 • Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei şi pe panoul informativ din holul primăriei.
 • Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi în perioada 20 – 22.06.2016.
 1. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                    Renato Usatîi

                                                                                  

Coordonat:

Secretarul Consiliului şi municipiului  Bălţi                                                                                   Irina Serdiuc                           

Şef al Direcţiei juridice                                                                                          Vitalie Balan

Anexa

la dispoziţia primarului 268 din 17.06.2016

Ordinea de zi a şedinţei V

extraordinare a Consiliului municipal

Bălţi din 23.06.2016

 

 1. Cu privire la întroducerea modificărilor şi completărilor în decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 18/1 din 09.12.2015 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2016” cu modificările şi completările ulterioare.

Raportor  – Rusu Vera – şef al Direcţiei Generale Financiar-Economică.

 1. Cu privire la redistribuirea fondului de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2016.

Raportor  – Rusu Vera – şef al Direcţiei Generale Financiar-Economică.

 1. Cu privire la acordarea persoanelor fizice scutirii de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016.

Raportor  – Rima Tcaci – şef al Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale.

 1. Cu privire la constituirea comisiei pentru recepţia garajelor din cooperativele de construcţie a garajelor.

Raportor  – Rima Tcaci – şef al Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale.

 1. Cu privire la modificarea deciziei CMB nr. 16/7 din 24.12.2012 ”Cu privire la resubordonarea instituţiilor de învăţămînt gimnazial-gimnaziul nr.16 s. Sadovoe şi gimnaziul nr.19 s. Elizaveta din 01.01.2013”.

Raportor  – Tatiana Dubiţkaia – şef al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.

 1. Cu privire la amplasarea Şcolii Sportive nr. 1 în clădirea gimnaziului nr. 2.

Raportor  – Tatiana Dubiţkaia – şef al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de infrăţire dintre or. Nijnii Novgorod (Federaţia Rusă) şi mun. Bălţi (Republica Moldova).

Raportor  – Angela Edu – specialist principal al Serviciului relaţii externe şi atragerea investiţiilor.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între primăria mun. Bălţi şi Secţia pentru Cultură şi Presă, Ambasada SUA în Republica Moldova.

Raportor  – Vera Caraulan – şef Secţie Cultură.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr.3/10 din 25.04.2013 ”Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei incapabile Gheorghe Paşalîc”.

      Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la întroducerea modificării în decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 15/11 din 12.11.2015 ”Cu orivire la reconstrucţia zonei centrale a mun. Bălţi”.

Raportor  – Veaceslav Coada – şef interimar al Direcţiei arhitectură şi construcţii.

 1. Cu privire la atribuirea nr. 1 «А» din str. Burebista, 1 dlui Alexandru Costiuc, a.n. 21.07.1996.

Raportor – Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”.

 1. Сu privire la transmiterea proprietăţii municipale din administrarea ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» în administrarea ÎM «Gospodărie specializată auto din Bălţi» cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de comodat cu Ministerul Justiţiei RM Serviciul Stare Civilă a încăperii în incinta Centrului Perinatologic al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” din str. Ştefan cel Mare, 29.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locaţiune cu SRLBiblion” a încăperii în incinta bibliotecii pentru copii „I. Creangă” din str. Independenţei, 34, cu plată pentru locaţiune.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Сu privire la permiterea IMSP ”Spitalul Clinic Municipal Bălţi” de a prelungi termenii de valabilitate a unor contacte de locaţiune.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la permiterea ÎM ”GLC Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locaţiune cu SRL Farmacia ”Ruscuţa” a încăperilor din str. B. Glavan, 21, cu plată pentru locaţiune.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la permiterea dării în locaţiune a încăperii în incinta Gimnaziului nr. 14 din str. Conev, 7.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea în administrare a sectoarelor de teren proprietatea municipală.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren proprietate municipală.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la expunerea sectoarelor de teren la licitaţia ”cu strigare”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă şi abrogarea parţială a unor decizii a Consiliului mun. Bălţi.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Сu privire la vînzarea terenurilor şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 17/21 din 07.12.2015 «Сu privire la vînzarea terenurilor şi modificarea deciziei Consiliului Bălţi nr. 12/14 din 24.09.2015 «Сu privire la vînzarea terenurilor»».

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/30 din 31.03.2016 ”Cu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenului şi modificarea unor decizii a Consiliului mun. Bălţi.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun.Bălţi nr. 6/20 din 27.10.2011 Cu privire la stabilirea în mod unilateral al plăţii pentru folosirea terenuluicu modificările ulterioare.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.


 1. Cu privire la examinarea cererii Centrului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul automatizării pe lîngă Guvernul RM din 02.06.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 367 din 13.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL ”Falenat” din 03.06.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL ”Casa Comercială Bulgară” din 22.04.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile a dlui Niţa Pavel privind constatarea faptului dobîndirii dreptului proprietate asupra imobilului prin efectul uzucapiunii.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării dnei G. Flocos din 12.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui Buzichevici Cazimir din 30.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui V. Rauh din 15.04.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Z. Sobolevscaia din 25.04.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererilor dlui A. Şestacov din 04.05.2016 şi din 24.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui V. Ursachi din 04.05.2016 şi abrogării parţiale a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. V din 24.05.2000 ”Privind transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Gabriela Pînzari şi dlui Sergiu Pînzari din 03.06.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui S. Hohlov şi dnei C. Hohlova din 18.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui V. Grossu şi dnei N. Grossu din 03.06.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile a SRL ”Master Game” şi a SC „Playmania” SRL din 24.05.2016.

Raportor  – Natalia Romanenco – şef  Serviciului comerţ al DGFE.

 1. Cu privire la examinarea cererii Asociaţiei Patronale ”Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri şi Bagaje în Regim de Taxi”.

Raportor  – Alexandr Cudreaşov – şef-adjunct al Dorecţiei gospodărie comunală.

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor prescripţiei Inspecţiei Financiare nr. 27-15/129 din 27.04.2016.

Raportor  – Tatiana Dubiţcaia– şef al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.

 1. Cu privire la examinarea prescripţiei Inspecţiei Financiare nr. 27-09-12/688 din 16.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor în calitate de membrii Consiliului electoral de circumscripţie mun. Bălţi.

Raportor  – Irina Serdiuc – Secretar al Consiliului  şi municipiului  Bălţi.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 7/7 din 07.07.2015 ”Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei administrative pe lîngă primăria mun. Bălţi, în redacţie nouă”.

Raportor  – Viorica Cemîrtan – secretar responsabil al Comisiei pe lîngă primăria mun. Bălţi.

 

Răspunsuri

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la scrisoarea de la Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. D-1447/16 din 05.05.2016.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţa socială  şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat 1304/OT1-577 din 10.05.2016.

Raportor – Tatiana Parascan – directorul ÎM „GLC”.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la petiţia Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne nr. 34/2-1233 din 12.05.2016.

Raportor – Tatiana Parascan – directorul ÎM „GLC”.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la petiţia Serviciului de Informaţii şi Securitate al RM nr. 8/219 din 04.04.2016.

Raportor – Tatiana Parascan – directorul ÎM „GLC”.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui Burlacu I. şi dnei Burlacu A. din 02.06.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la cererea dnei Palamarciuc Z. din 20.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la cererea dlui Usatîi N. din 10.05.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la cererea dlui Usatîi N. din 23.05.2016.

Raportor  – Raportor  – Veaceslav Coada – şef interimar al Direcţiei arhitectură şi construcţii.

 

Informaţii

 1. Informaţia cu privire la executarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.5/4 din 29.09.2011 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare al sistemului educaţional municipal pentru anii 2011-2015”.

Raportor  – Tatiana Dubiţkaia – şef al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.

 1. Informaţia cu privire la mersul executării deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 5/60 din 31.07.2014 ”Concepţiei de reabilitare a drumurilor mun. Bălţi pentru perioada 2015-2020” pentru anul 2015.

Raportor  – Alexandr Cudreaşov – şef-adjunct al Dorecţiei gospodărie comunală.

 1. Informaţia cu privire la executarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/6 din 02.04.2015 ”Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pentru anul 2015”.

Raportor  – Alexandr Cudreaşov – şef-adjunct  al Direcţiei gospodărie comunală.

 1. Informaţia privind executarea deciziei Consiliuiul municipal Bălţi nr. 14/63 din 26.12.2013 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior pe anii 2014-2015 în mun. Bălţi”

Raportor  – Natalia Romanenco – şef  Serviciului comerţ a DGFE

 1. Răspunsul Ministerul Finanţelor al RM nr. 06/2-03/440 din 27.05.2016 la adresarea Consiliului mun. Bălţi nr. 03-09/1632 din 12.04.2016.

Raportor  –  Leonid Babii – viceprimar al municipiului Bălţi.

 1. Scrisoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 26-05/4-10 din 03.06.2016.

Raportor  –  Leonid Babii – viceprimar al municipiului Bălţi.

 1. Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 09.06.2016.

Raportor  – Valentin Fediuc – specialist principal al Direcţiei juridice.

 1. Adresarea Comitetului municipal Bălţi al PCRM nr. 79 din 20.05.2016.

Raportor  – Irina Serdiuc – Secretar al Consiliului  şi municipiului  Bălţi.

 

Proiecte de decizii

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea Bălţi.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe de la bilanţul Primăriei municipiului Bălţi.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea proprietăţii publice în administrarea întreprinderilor municipale şi instituţiei bugetare.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea Bălţi de la bilanţul IMSP “Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi ” cu transmiterea ulterioară în administrare instituţiei cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primire patrimoniului de la bilanţul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei la bilanţul primăriei, cu transmiterea ulterioară în administrarea operativă a Direcţiei.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea Bălţi de la bilanţul IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălţi” cu transmiterea ulterioară în administrare instituţiei cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 12/14 din 26.12.2011 „Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii Municipale «Asociaţia Pieţelor din Bălţi» în redacţie nouă„.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la capitalizarea mijlocului fix, ce se află în administrarea IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” Nr. 01-10/28 din 01.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinareа adresării ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” Nr. 20 din 01.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării ÎM «Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi» nr.201 din 19.04.2016.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea Bălţi de la bilanţul IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălţi” cu transmiterea ulterioară în administrare instituţiei.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea cheltuielilor de reparaţie capitală ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea efectuării lucrărilor de reparare-construire ÎM „Asociaţia pieţelor mun. Bălţi”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea cheltuielilor pe obiectele de decentralizare a sistemului de încălzire a instituţiilor preşcolare.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea proprietăţii municipale din administrarea ÎM «Asociaţia pieţelor din Bălţi» în gestiune economică ÎM „Gospodărie specializată auto din Bălţi”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în administrarea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi”.

Raportor  – Andrei Popa – şef-adjunct al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată.

Raportor – Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”.

 1. Сu privire la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare, primire-predare a apartamentelor în proprietate privată.

Raportor – Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”.

 1. Cu privire la modificarea decizei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/20 din 03.2016.

Raportor – Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”.

 1. Cu privire la modificarea decizei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/20 din 03.2016.

Raportor – Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ”Îmbunăţăţirea aprovizionării cu apa şi sanitaţie în Regiunea de dezvoltare nord (RDN) prin  extinderea infrastructurii de canalizare în mun. Bălţi şi raionul Sîngerei”.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relaţii externe şi atragere investiţii.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ” Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord prin sporirea eficienţei energetice a L.T. ”Dmitrie Cantemir” din mun. Bălţi”.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relaţii externe şi atragere investiţii.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ” Sporirea eficientei energetice a IMSP Spitalul Raional Făleşti.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relaţii externe şi atragere investiţii.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ” Dezvoltarea, valorificarea şi promovarea potenţialului şi infrastructurii turistice regionale prin crearea Centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălţi”.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relaţii externe şi atragere investiţii.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ”Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunei de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relaţii externe şi atragere investiţii.

 1. Cu privire la participarea primăriei Bălţi în Proiectul regional ”Crearea in mun. Bălţi a Centrului de inovare şi transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de dezvoltare nord (RDN)”

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relaţii externe şi atragere investiţii.

 1. Întrebări şi interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU

al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor V din 23.06.2016

Denumirea acţiunii Ora şi locul Participanţi
20 iunie 2016, luni
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică 11.00,

bir.334

Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului 14.00,

bir.311

Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel

 

21 iunie 2016, marţi
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare 14.00,

bir.334

Şmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
22 iunie 2016, miercuri
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină 14.00, bir.334

 

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale 16.00,

bir.311

 

Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru” 17.00,

bir.334

Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
23 iunie 2016, joi
 

Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi

 

10.00,

bir. 101

Consilieri CMB

Persoanele invitate conform listei

 

Actualizat: 07.07.2016

Last updated: octombrie 13, 2016 at 16:32 pm