08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Rezultatele expertizei tehnice a străzii Kievului sunt îngrijorătoare. Există riscuri majore pentru sănătatea locuitorilor din zona respectivă: riscuri de prăbușire a părții carosabilului.

//
Comentariu0

Astăzi, 26 aprilie 2021, după cum s-a promis, administrației primăriei i s-a prezentat „Raportul de expertiză tehnică nr. 04/21 privind starea tehnică a rețelelor de canalizare menager-fecaloidă din strada Kiev, mun. Bălți”, întocmit de specialiști tehnici în construcții ai companiei SRL „Fluxproiect”.

Rețelele de canalizare gravitațională existente pe strada Kiev, municipiul Bălți, au fost montate în anii 1973-1974, de către Direcția specială nr.18 a orșului Bălți din tuburi de beton armat cu secțiune circulară, cu o lungime nominală de 2500 mm, în conformitate cu prevederile GOST 6482-71 „Țevi de beton armat fără presiune. Condiții tehnice”. Rețelele de canalizare existente sunt montate în paralel cu rețelele de canalizare gravitațională executate în anii ’60, dar, în prezent, scoase din funcțiune fără umplerea lor cu material de umplutură.

Adâncimea de pozare a tuburilor din beton armat variază de la 3 la 6 metri. Conform Hărții zonării seismice a Republicii Moldova, seismicitatea în municipiul Bălți este de 7 grade. Potrivit GOST, pentru zona seismică de 7 grade, au fost folosite tuburile cu mufe din beton armat, îmbinate cu fire de rășină sau bituminoase de azbociment.

În urma efectuării investigației/examinării vizuale la fața locului, experții au constatat starea nesatisfăcătoare a rețelei de canalizare existente pe strada Kiev: sunt exploatate de 47-48 ani; funcționează într-un mediu agresiv; în soluri cu nivel înalt al apelor freatice și în soluri în care, periodic, au loc situații de avariere a rețelelor de distribuție a apei, ceea ce duce la creșterea uzurii tuburilor din beton armat și la micșorarea duratei de exploatare. Tuburile folosite pentru transportarea apelor uzate agresive trebuiau asigurate cu protecție suplimentară a suprafețelor interne. Din această cauză, betonul este distrus în proporție de 70%, s-a micșorat grosimea pereților tuburilor cu mufe din beton armat, s-au format crăpături, s-a declanșat procesul de corodare a carcasei sudate din oțel.

În urma efectuării expertizei tehnice, în baza materialelor și a documentelor prezentate, în vederea evaluării stării tehnice de calitate a rețelelor de canalizare gravitaționale existente din strada Kiev (perimetrul de la Gara Feroviară Bălți-Slobozia până la Stația de pompare de pe strada Zaslonova cu o lungime de aproape 1700 m), pentru asigurarea siguranței în exploatare a obiectului în cauză, este obligatorie scoaterea cât mai rapidă din funcțiune a rețelelor de canalizare gravitațională sus-menționate, deoarece prezintă riscuri majore pentru sănătatea locuitorilor din zona respectivă, riscuri mari de apariție a prăbușirii părții carosabile și poluarea mediului înconjurător.

Experții recomandă:

* suspendarea transportului public pe partea străzii unde sunt montate rețelele de canalizare gravitațională sus-menționate;

* reproiectarea rețelelor de canalizare gravitațională sus-menționate;

* scoaterea din funcțiune a rețelelor de canalizare gravitațională și cu umplerea acestora cu material de umplutură (pentru a evita ulterioarele prăbușiri a părții carosabile).

Raportul de expertiză tehnică nr. 04/21 privind starea tehnică a rețelei de canalizare menager-fecaloidă din strada Kiev, mun. Bălți»

Last updated: aprilie 27, 2021 at 12:56 pm

Lasă un Răspuns