08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun.Bălţi este gata să meargă în întîmpinare pentru soluţionarea problemei deplasării pe străzile municipiului autovehiculelor, care prestează servicii de transportare pe rutele suburbane.

//
Comentariu0

Despre subiectul dat s-a discutat la ședința de lucru din 14.02.2017 al comisiei privind siguranţa traficului rutier pe teritoriul municipiului Bălţi. Scopul principal al acestei întruniri, după cum a menționat primarul interimar dl Igor Şeremet, este iluminarea neclarităţilor apărute între operatorii ai căror mijloace de transport utilizate la transportarea pasagerilor pe rutele interraionale, naţionale și internaţionale ce circulă pe străzile centrale ale municipiului Bălţi, staţionează, îmbarcă şi debarcă pasageri  pe  străzile centrale cît şi la staţiile pentru transportul public din municipiul Bălţi, în urma cărora sunt sancţionaţi de către inspectorii RP Nord al INP al IGP şi AA ,,ANTA”, prin care fapt se  ignorează prevederile dispoziției nr. 599 din 21.11.2013, regulamentul circulaţiei rutiere şi codul transporturilor rutiere.

În urma discuțiilor aprinse, ce au avut loc la ședința lărgită punctul pe «i» nu s-a pus.

Însă s-a decis:

  1. Toţi operatorii ce desfăşoară activitate de transport de pasageri într-un termen cît mai restrins să prezinte în adresa conducerii primăriei mun.Bălţi, propuneri pentru fiecare rută în parte (despre itinerarul rutei).
  2. În regim de urgenţă convocarea comisiei pentru soluţionarea în complex a propunerilor argumentate pentru fiecare itinerar în parte.

La data de 16 februarie, a avut loc ședința extraordinară a comisiei privind siguranța traficului rutier, condusă de primarul interimar dl I. Șeremet. La ședința au fost examinate propuneri concrete, care au parvenit atît din partea operatorilor de transportare și primarilor satelor din împrejurire, cît și din partea Direcției Gospodăriei Comunale a primăriei mun. Bălți.

În concluzie: «suntem de acord că pasagerii vor fi debarcați la stațiile publice». Însă întrebările apar mai rapid decît răspunsurile: Cine a fost implicat în calcularea distanțelor?  Cum s-a calculat costul biletelor? Care este fluxul de pasageri și cine monitorizează fluxul de pasageri în raport cu biletele vîndute? Cum să ne protejăm de apariția transportărilor ilicite?

Dl  Șeremet a propus să fie luată o pauză pentru clarificarea tuturor consecințelor, care pot înfluența negativ asupra problemei abordate.

Despre ședința următoare vă vom informa adăugător. Primăria mun.Bălţi este gata să meargă în întîmpinare pentru soluţionarea problemei în cauză.
1

Last updated: februarie 17, 2017 at 16:57 pm

Lasă un Răspuns