08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Nu vom uita nicicînd băieții, căzuți în Afganistan

//
Comentariu0

Cea de-a 28-a aniversare de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan este o dată deosebită în viaţa veteranilor-internaţionalişti, soţiilor, mamelor, văduvelor, ostaşilor căzuţi. Cu acest prilej în mun. Bălţi s-au desfăşurat un şir de manifestări, consacrate acestei date.

În dimineaţa zilei de 13 februarie, pe piaţa Vasile Alecsandri s-au adunat bălţenii, veteranii, ostaşii-internaţionalişti, rudele şi apropiaţii ostaşilor căzuţi. În prezent, la evidenţa organizaţiei obşteşti „Uniunea veteranilor războiului din Afganistan” (preşedintele Iurii Hmarnîi)  din mun. Bălţi sunt 365 de ostaşi.

Pentru prima dată în cei douăzeci de ani, portretele ostașilor a căror vîrstă nu depășea la acel moment 20 de ani, rămași pentru eternitate tineri, au fost purtate de ostașii altor timpuri, altei țări și altei armate. Mulțumim, că așa lecții de bărbăție, ostașii Brigăzii nr.1 de infanterie motorizată  «Moldova» o iau de la cei ce cunosc nu din auzite prețul prieteniei, ajutorului reciproc, frăției bărbătești.

În coloana bălţenilor, în frunte cu conducerea municipiului, ei au mers la Focul Etern ostaşilor – eliberatori monumentul „Tank”, apoi au depus flori la monumentul Şt. cel Mare, s-au oprit la monumentul bălţenilor, căzuţi în luptele din Afganistan. Aici a avut loc mitingul de comemorare. Cu un minut de reculegere au pomenit pe bălțenii, care nu s-au întors de pe cîmpurile de luptă. În discursul său primar interimar dl Igor Șeremet a povestit și despre file tragice în istoria familiei sale.

Despre vitejia bălţenilor, care au trecut prin acest război, demonstrează multiplele decoraţii: Ordinul „Steaua Roşie” şi „Pentru serviciul Patriei”, medalii „Pentru vitejie” şi „Pentru merite de luptă”. Pentru vitejie şi eroism ostaşii-internaţionalişti au fost decoraţi cu distincţiile Guvernului Republicii Democratice Afganistan: Ordinul „Gloriei de gradul 3”, „Stelei de gradul 3”, „Pentru vitejie” şi „Steagul Afganistanului”.

La miting au luat cuvîntul: veteran Anatolii Voleac

profesor, participant al Marelui Război pentru apărarea Patriei Serghei Krivțun; mama decedatului Svetlana Nițulenco. Președintele Uniunii veteranilor războiului din Afganistan Iurii Hmarnîi  s-a adresat la toți oameni mărinimoși pentru a dona surse financiare necesare pentru construcția memorialului tuturor căzuților în lupte din Afganistan.


1
Notă:

La 21 februarie 2014 a fost prezentat machetul memorialului multașteptat. Ideea acestui memorial îi aparţine dlui Iuri Hmarnîi, iar proiect – tânărului arhitect  Olga Mişkova. Cu ochii în lacrimi au văzut acest proiect părinţii ostaşilor căzuţi: în braţele lor a rămas acel tînăr rapus de glonte şi stibla frîntă a lalelei negre. Din spusele autorului proiectului monumentul va conţine un monolit cu numele incrustate ale ostaşilor căzuţi, originari din Bălţi. Încoronează compoziţia o capelă, în secţiunea căreia se presupune un glonte 7,62 mm şi un clopot.

Last updated: februarie 14, 2017 at 15:36 pm

Lasă un Răspuns