08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Politici și programe ÎMM

Mediul de afaceri
20222023
Hotărârea Guvernului RM nr. 772 din 09.11.2022 pentru modificarea Hotărârii uvernului nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 709 din 19.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 141 din 09.03.2022 privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 129 din 02.03.2022 cu privire la aprobarea Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 809 din 27.10.2023 cu privire la aprobarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 726 din 26.09.2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (programele implementate de către Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului)(pdf)
Dispoziția Guvernului RM nr. 108 din 25.07.2023 cu privire la reformarea sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 488 din 12.07.2023 cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului(pdf)
Legea RM nr. 177 din 30.06.2023 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privirela antreprenoriat și întreprinderi(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 363 din 07.06.2023 cu privire la modificarea unor acte normative (revizuirea funcționalului Portalului guvernamental al antreprenorului și Portalului guvernamental al cetățeanului)(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 351 din 07.06.2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”(pdf)
Hotărârea Guvernului RM nr. 94 din 28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei(pdf)
Last updated: noiembrie 23, 2023 at 18:20 pm