08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Masa rotundă cu tematica „Familiarizarea cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei consumatorilor”

//
Comentariu0

La data de 02 martie 2017, în cadrul Primăriei mun. Bălţi a fost organizată o masă rotundă cu tematica „Familiarizarea cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul consumatorilor” cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale şi colaboratorii APC. Înrunirea desfăşurată are drept scop prevenirea practicilor comerciale incorecte, asigurarea respectării drepturilor legitime şi intereselor economice ale consumatorilor.

În cadrul întrunirii au luat parte: dl Leonid Babii- viceprimar al mun. Bălţi, dna Natalia Romanenco- şef Serviciul comerţ DGFE, Grigore Canţer – şef Direcţia Relaţii cu Consumatorii, Iurie Dovgani – şef Direcţia Protecţie a Consumatorului Bălţi, Tatiana Guţu – inspector principal Direcţia Protecţie a Consumatorului Bălţi şi agenţii economici din domeniul comerţului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul mun. Bălţi.

În discursul său, după salutul de introducere a viceprimarului mun. Bălţi, şeful Serviciului comerţ DGFE Natalia Romanenco a ţinut să menţioneze despre aspectele ce ţin de corectitudinea aplicării prevederilor legislaţiei în domeniul comerţului. Interdicțiile și cerințele privind desfășurarea activității de comerț sunt stipulate în Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț pe teritoriul mun. Bălți în redacție nouă aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/3 din 29.09.2016 și plasate pe monitoruldebalti.md.

De asemenea informații cu privire la inițierea activității de comerț, documentele necesare de anexat la notificări, cît și modelele de notificări privind inițierea activității de comerț, de încetare a activității de comerț și de modificare a datelor pot fi obținute la oficiul Ghișeul unic al Primăriei mun. Bălți cît și pe balti.md/comert.

Grigore Canţer – şef Direcţia Relaţii cu Consumatorii a familiarizat participanţii cu noile prevederi legale  din domeniu, utilizate în legislația privind protecția consumatorilor precum:

  • Legii privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003;
  • Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016;
  • Legii cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010;
  • Legii privind produsele alimentare nr. 78 din 18.03.2004;
  • Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1141 din 04.10.2006;
  • Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 966 din 18.10.2010.

Agenţii economici au fost atenționați despre obligaţiunile şi responsabilităţile în vederea protecției intereselor economice ale consumatorilor. De asemenea, dl Grigore Canţer a remarcat faptul că prioritatea de bază a întrunirii este intensificarea informării agenţilor economici în vederea educării acestora întru prevenirea şi combaterea practicilor comerciale, care ar putea să afecteze interesele legale ale consumatorilor.

La finele întrevederii, şeful Direcţiei Protecţie a Consumatorului Bălţi Iurie Dovgani a comunicat invitaţilor că toate reglementările, modificările şi completările legislative în domeniul comerţului şi protecţiei consumatorilor pot fi accesate pe site-ul lex.justice.md. De asemenea, şeful Direcţiei Protecţie a Consumatorului Bălţi a precizat că pe site-ul consumator.gov.md se gasesc o serie de informaţii utile pe care orice consumator ar trebui să le citească, pentru a-şi cunoaște drepturile şi a putea acţiona cînd este înşelat sau observă o practică ilegală.

Direcţia Protecţie a Consumatorului Bălţi poate fi contactată la numărul de telefon (0231) 3-98-08, precum şi la adresa str. Victoriei, 54, mun. Bălţi.

Primăria mun. Bălţi a comunicat, că este deschisă mereu spre colaborare cu Direcţia Protecţie a Consumatorului Bălţi în scopul creşterii responsabilității agenților economici și consilierea lor în domeniul prevederilor legale și bunelor practici ce țin de protecția drepturilor consumatorilor.

 

Last updated: martie 3, 2017 at 14:38 pm

Lasă un Răspuns