08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Pentru o descentralizare şi autonomie locală reală

//
Comentariu0

Este principiu de bază a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). CALM este o organizaţie apolitică şi a fost înregistrată în calitate de asociaţie necomercială la data de 10 Mai 2010. Scopul său este de a reprezenta toate autorităţile locale. CALM este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca oraşe (municipii) şi sate (comune), precum şi de către asociaţiile sale profesionale. CALM devine un partener de o importanţă majoră în cadrul negocierilor referitor la descentralizare, asigurînd suport efectiv autorităţilor locale şi în participarea integrală în administraţia locală în Europa.

Misiunea CALM este de a promova o administraţie publică locală democratică, descentralizată, transparentă şi eficientă, capabilă să contribuie efectiv la dezvoltarea comunităţilor locale şi asigurarea membrilor săi cu servicii publice de calitate prin:

– Reprezentarea, promovarea şi apărarea unitară şi activă a drepturilor şi intereselor comune ale tuturor comunităţilor şi autorităţilor publice locale din Republica Moldova;

– Promovarea şi dezvoltarea cooperării şi solidarităţii între autorităţile publice locale din Republica Moldova în promovarea drepturilor şi intereselor lor legitime;

– Stabilirea unui parteneriat efectiv cu Guvernul şi autorităţile publice centrale în baza principiilor de egalitate, colaborare, legalitate, transparenţă şi respect reciproc. Promovarea cooperării constructive şi permanente între autorităţile locale şi cele centrale;

– Promovarea cooperării inter-municipale, a bunelor practici şi a colaborării internaţionale a colectivităţilor locale din din Republic Moldova cu cele de peste hotare;

– Stabilirea şi dezvoltarea cooperării cu asociaţiile naţionale şi internaţionale a comunităţilor şi autorităţilor locale;  Alte forme şi mijloace care nu contravin intereselor membrilor CALM, legislaţiei naţionale şi bunelor practici general recunoscute.

Mun. Bălţi împreună cu 650 de autorități locale, este membru al Congresului Autorităților Locale din Moldova.

Last updated: martie 6, 2017 at 14:22 pm

Lasă un Răspuns