08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Din 1 aprilie 2018 în RM se indexează prestaţiile de asigurări sociale

//
Comentariu0

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 237 din 21 martie an. 2018 este prevăzută indecsarea  cu coeficientul indexării de 6,6% următoarelor prestații de asigurări sociale:

1) toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii;
2) pensiile pentru vechime în muncă stabilite conform Legii nr. 437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova și Hotărîrii Guvernului nr. 865 din 29 decembrie 1992 „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învățămîntului şi ocrotirii sănătăţii”, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
3) pensiile funcţionarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995;
4) pensiile colaboratorilor vamali stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000;
5) pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
6) compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. De la 1 aprilie 2018, această compensație bănească se stabileşte în cuantum indexat;
7) pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993. De la 1 aprilie 2018, pensiile minime stabilite în temeiul Legii nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 se determină în cuantum indexat.
2. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă se stabilește de 1025 lei, ceea ce reprezintă echivalentul cuantumului venitului lunar minim garantat.
3. Cuantumul pensiei minime de dizabilitate constituie:
1) în cazul unei dizabilități severe – 768,75 lei;
2) în cazul unei dizabilități accentuate – 717,50 lei;
3) în cazul unei dizabilități medii – 512,50 lei.

Last updated: aprilie 2, 2018 at 16:25 pm

Lasă un Răspuns