08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Concursului municipal „Tînărul specialist”, ediţia 2018

//
Comentariu0

În conformitate cu Planul Complex de Activitate al Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport, mun. Bălţi, pentru anul de studii 2017-2018 şi în temeiul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului municipal „Tânărul specialist”, din 22 martie 2013, în scopul stimulării tinerilor specialişti, al sporirii prestigiului profesiei de pedagog şi al motivării cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă, în perioada noiembrie 2017- martie 2018 s-a desfăşurat Concursul municipal „Tânărul specialist”, ediţia 2018.

În noiembrie – decembrie 2017 a avut loc etapa I a concursului.

În rezultatul etapei instituţionale a concursului, pentru etapa municipală au fost înaintate portofoliile a 12 cadre didactice, care au fost evaluate de specialiştii-coordonatori la disciplină.

La 30 martie 2018, în incinta IPLT „M. Eminescu” s-a desfăşurat faza a doua a concursului, care a presupus prezentarea discursului ,,Profesia de pedagog ca provocare şi impact asupra tînărului specialist în formare” şi proba de ingeniozitate ad-hock în baza unui studiu de caz propus de Comisia de concurs.

Rezultatele finale sînt următoarele:

Locul ICapaţîna Ana, profesor de limba şi literatura română, LT ,,G. Coşbuc”;

 Locul IICozmac Cristina, psiholog, IPLT ,,M. Eminescu”;

                 Voloşin Ana, educator, instituţia preşcolară nr.43;

Locul IIIAvronova Ana, profesor de limba germană, IPLT ,,N. Gogol”;

                 Malcoci Doiniţa, profesor de limba şi literatura română, LT ,,B.P.Hasdeu”;

                 Andoni Irina, învăţător la clasele primare, LT ,,G. Coşbuc”;

Menţiune Ceban Ecaterina, învăţător la clasele primare, LT ,,D. Cantemir”;

                  Rusu Victoria, educator, instituţia preşcolară nr.19.

Membrii juriului au apreciat înalt prestanţa tinerilor specialişti antrenaţi în concurs, înmînîndu-le diplome de merit, iar dnul Ivas Efim, Preşedinte Asociaţia Bălţi a Sindicatului „Viitorul” şi dnul Roşca Iurie, Preşedinte Cosiliulul Municipal al Sindicatului  Educaţiei şi Stiinţei le-au oferit tuturor participanţilor premii băneşti.

De menționat e faptul, că toti participanții concursului au dat dovadă de responsabilitate, ingeniozitate, creativitate. Selectarea la etapa locală pentru participarea ulterioară în concurs a determinat responsabilizare şi colaborare. Susţinerea din partea celor prezenţi: elevi, părinţi, profesori sporeşte motivaţia faţă de profesia aleasă.

Last updated: aprilie 2, 2018 at 16:29 pm

Lasă un Răspuns