08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Veteranii războiului vor primi legitimații de model nou

//
Comentariu0

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 28.02.2018 «Cu privire la legitimațiile veteranilor de război» se prevede instituirea Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război; aprobarea componenței Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război, Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război și modelul legitimației de veteran de război.

Schimbarea legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se va realiza în perioada 1 aprilie 2018-31 decembrie 2020. În perioada de schimbare vor fi valabile atît legitimațiile de veteran de război de model nou, cît și cele de model vechi, iar începînd cu 1 ianuarie 2021 vor fi valabile doar legitimațiile de veteran de război de model nou.
Pînă la data de 1 aprilie 2018, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate vor asigura desfășurarea acțiunilor preparatorii de implementare a procesului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou.

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” se ocupă cu confecţionarea legitimaţiilor de veteran de război de model nou.

E necesar de menționat,că  statutul de veteran de război se atribuie cetățenilor Republicii Moldova care fac parte din următoarele categorii:
1) participanţi la război:
a) militari care au îndeplinit serviciul militar în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au activat în detaşamentele de partizani;
b) militari care au participat la cel de-al Doilea Război Mondial în cadrul armatei române;
c) angajaţi civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au deținut funcţii conform statelor în subunităţi, unităţi militare, state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active;
d) persoane care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţilor militare, statelor majore şi a instituţiilor militare ale armatei active şi flotei în calitate de „fii” (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;
e) persoane care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au participat la acţiunile militare împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa detaşamentelor de partizani, în organizaţiile de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;
f) persoane participante la acţiunile de luptă din Afganistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratori ai organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., precum și lucrători din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora (conform anexei la Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani);
g) militari aflaţi în serviciul activ, rezervişti chemaţi la concentrare, voluntari şi colaboratori ai organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militari colaboratori ai organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar şi persoanele civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
2) persoane asimilate participanţilor la război:
a) militari, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţi civili decoraţi cu ordine şi medalii pentru serviciu militar impecabil, cu medalia „Pentru victorie asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din 1941-1945” sau cu medalia „Pentru victorie asupra Japoniei”, care au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii militare, instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei ce nu făceau parte din armata activă;
b) persoane care s-au aflat în oraşul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei (8 septembrie 1941-27 ianuarie 1944) și au lucrat la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din oraş, decorate cu insigna „Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă” sau cu medalia „Pentru apărarea Leningradului”;
c) persoane decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al Doilea Război Mondial, care în perioada 22 iunie 1941-9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puţin 6 luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;
d) persoane antrenate de organele puterii locale la colectarea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
e) foşti deţinuţi în lagărele de concentrare, ghetouri şi în alte locuri de detenție forțată, create de Germania fascistă și aliații ei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

 

Last updated: aprilie 2, 2018 at 16:20 pm

Lasă un Răspuns