08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

XV şedinţa extraordinară – 29.12.2016

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

DISPOZIŢIA PRIMARULUI
Nr. 593
din 23.12.2016

 

Cu privire la convocarea şedinţei a XV
extraordinare a Consiliului municipal Bălţi

 

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003, –
1. Se convoacă şedinţa a XV extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 29.12.2016, orele 10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, conform anexei.
2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
2.1. Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
2.2. Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei www.primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei.
2.3. Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi în perioada 27 – 28.12.2016.
3. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului interimar al Consiliului municipal Bălţi dnei Ludmila Dovgani.

 

 

Primarul interimar al mun. Bălţi                                                           Igor Șeremet

Coordonat:

Secretarul interimar al Consiliului
municipal  Bălţi                                                                                     Ludmila Dovgani

Șeful Direcţiei juridice                                                                           Vitalii Balan

Anexa
la dispoziţia  primarului
593 din 23.12.2016

Ordinea de zi a şedinţei XV
extraordinare a Consiliului municipal
Bălţi din 29.12.2016

 

  1. Cu privire la examinarea adresării ÎM ”DCC CU Bălți” 02-14/364 din 11.11.2016.

Raportor – Iraida Burlacu  – șef al Direcției dări de seamă și analiză în sistemul

bugetar DGFE.

  1. Cu privire la examinarea adresării Direcției Situații Excepționale 823 din 25.07.2016

Raportor – Iraida Burlacu  – șef al Direcției dări de seamă și analiză în sistemul bugetar DGFE.

  1. Cu privire la examinarea adresării Cancelariei de Stat a RM nr. 35-34-10-618 din 28.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

  1. Cu privire la transmiterea lotului de teren în administrarea ÎM ”DRCD Bălți”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

  1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor XV din 29.12.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
28 decembrie 2016, miercuri
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului14.00,

bir. 334

 

Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiareŞmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplinăGriţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”17.00,
bir.334
Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
29 decembrie 2016, joi
Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi10.00,
bir. 101
Consilieri CMB
Persoanele invitate conform listei

Actualizat:03.01.2017

Last updated: ianuarie 3, 2017 at 13:20 pm

Lasă un Răspuns