08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Tele-Forumul Educațional Municipal, cu genericul: „Școala în continuă schimbare: acces, siguranță și eficiență. Realități, provocări, perspective”

//
Comentariu0

19 septembrie 2020 a devenit o dată marcantă în mediul pedagogic din mun. Bălți, întrucât această zi a găzduit un eveniment important, Tele-Forumul Educațional Municipal, cu genericul: „Școala în continuă schimbare: acces, siguranță și eficiență. Realități, provocări, perspective”, ghidat de motto-ul: RESPECTĂM ȘI PROTEJĂM.

Invitați de onoare ai formului au fost:

dl N. Grigorișin, primar interimar al mun.Bălți;

dna T. Dubițkaia, viceprimar al mun.Bălți;

dna N.Gașițoi, rector USARB;

dl V. Chișlari, medic-șef CSP,

dl Iu. Postolachi, medic-șef ANSA

Moderatorul forumului, dna Dubițkaia, viceprimar al mun.Bălți, a reușit, viabil să scoată în relief problemele stringente ale educației în situația creată, urmărind, conect, discursurile elocvente ale participanților, în cele patru sesiuni.

Dl N. Grigorișin, primar interimar al mun.Bălți, pe un ton festiv, a deschis sesiunea forumului și a comunicat, tranșant, despre  rolul iminent al cadrelor didactice în societatea de azi, asociindu-i cu martirii.

Fiecare dintre invitații-mesageri au venit cu un mesaj, de mulțumire  și felicitare, pentru  societatea pedagogică, pentru începutul anului școlar 2020-2021, un an deosebit de complicat în situația pandemică. Din alocuțiunile acestora, s-a desprins, cert, temerile și dificultățile cu care se confruntă, actualmente, triada educațională: elevi-cadre didactice-părinți.

Evident că în sesiunea propusă și-a găsit reflecție temeinică Sinteza anului de studii 2019-2020, analizată și generalizată de dl A.Roșca, șef Secția Politici Educaționale și Management, DÎTS, care a reușit să focuseze, convingător,  ideile pe cele mai importante realizări ale anului precedent. D-lui a stipulat  și impedimentele realizărilor, ce pretind a fi  o punte de trecere pentru anul curent.

Cele patru sesiuni au derivat din motto-ul propus pentru forum și din situația pandemică, în care s-a pomenit societatea academică și nu numai. Specialiștii DÎTS, mun. Bălți și managerii instituțiilor, școlare și preșcolare, părinții și elevii au menționat sprijinul și suportul substanțial al MECC, APL, DÎTS în soluționarea problemelor și demararea anului școlar.

Prima sesiune a ținut de Managementul instituției de învățământ în contextul pandemic, unde dna T. Șuiu, specialist DÎTS, dna V. Bujor, director LT „G. Coșbuc” și dna A. Murzac, director LT „D. Cantemir” au amintit despre cele 7 modele de organizare a procesului educațional în anul școlar 2020-2021. Au partajat bunele practici și au  menționat pașii concreți pentru implementarea modelului selectat: pregătirea mai multor intrări; eșalonarea timpului de intrare a elevilor în dependență de schimbul în care învață; adaptarea spațiilor educaționale conform cerințelor; pregătirea cadrelor didactice, prin organizarea cursului de formare continuă „Dezvoltarea competențelor digitale”, pentru predare-învățare-evalare, cu G-Suite pentru Educație, organizat de către Centrul Național de Inovații digitale în Educație și DÎTS, mun. Bălți; asigurarea măsurilor de protecție; monitorizează permanentă a respectării distanței fizice în timpul orelor, a pauzelor; supravegherea diminuării  deplasării elevilor în incinta instituției…

Modelul 7, ales de majoritatea instituțiilor școlare din municipiu, își are avantajele sale, printre care: readucerea elevilor în sălile de clasă; realizarea directă a programului individual la disciplinele școlare per clasă ce includ activități de consolidare/aprofundare/recuperare (la necesitate), pentru PED (martie-mai); combinarea modelului de  studiul „față-în-față” cu cadrul didactic, studiul independent și studiul online; frecventarea de către toți elevii a orelor și comunicarea directă cu profesorii/colegii; utilizarea de către cadrele didactice a metodelor și strategiilor de predare-învățare-evaluare tradiționale, cât și cele digitale moderne; diminuarea aglomerărilor la intrări/ieșiri și a circulației elevilor/personalului instituției în incinta acesteia; reducerea numărului de ore petrecute de elevi în cadrul instituției; facilitatea de a lucru cu un număr mic de elevi; disciplinarea elevilor și reducerea cazurilor de violență în rândurile lor…

Secțiunea secundară s-a bazat pe  Echilibrul psihoemoțional al beneficiarilor primari ai învățământului și reconfigurarea geometriei spațiilor educaționale și a fost o completare a celor enunțate mai sus. În sesiunea respectivă, s-au impus discursurile dei V. Goiman, director Școala primară nr. 21 ”Spiridon Vangheli”, dnei N.Martîniuc, specialist DITS, dnei D.Lichii, șef SAP. Aici, proeminente au fost dificultățile ce au apărut în cele trei săptămâni de studiu, dintre care: implicarea și flexibilitatea  părinților, care sunt și ei angajați în câmpul muncii, dar urmează să însoțească elevii la școală și de la școală; probleme de transport, care generează întârzieri și absențe de la ore; neimplicarea elevilor în activități ale învățământ complimentar (școli sportive, artă, ect.), din cauza orelor în două schimburi flexibile; modelul nou necesită timp pentru adaptarea elevilor/ părinților cât și a profesorilor; imposibilitatea de a păstra stabil componența grupelor academice din motivul solicitării de către părinți/școli sportive/artă a includerii elevilor doar în schimbul I; randamentul  muncii mai scăzut al elevilor din schimbul II; timp insuficient pentru cadrele didactice în pregătire calitativa pentru ore ; extenuarea cadrului didactic, lipsa timpului liber; disconfortul creat în vorbire, mai ales în predarea limbilor străine, de purtarea măștii; lipsa accesului elevilor treptei primare la conexiune internet fără prezența părintelui…

Cea de-a treia secțiune: Efectele școlii online în pandemie. Șanse egale la educație de calitate tuturor copiilor a avut ca interlocutori pe dl D. Babin, director LT „B.P. Hasdeu”, Corina Demenciuc, el.cl. a XII-a, LTR ”Ion Creangă”, dna A. Condrea, părinte, IP LT ”M.Eminescu”, ce au valorificat exemplele reușite/nereușite în procesul educațional pe parcursul  perioadei pandemice din lunile martie-mai și ulterior. Ei au menționat că nimeni nu a fost pregătit de așa o situație, de aceea toți actanții educaționali au devenit ”elevi cointeresați” în depășirea de sine. Remedierile „Covid-19” vor fi parte componentă a anului școlar 2020-2021, de aceea trebuie să fixăm priorități în activitate:  sporirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare și dezvoltarea unui stil de lucru independent; formarea abilităților digitale atât a cadrelor didactice cât și a elevilor; asigurarea unui climat psihologic favorabil elevilor/părinţilor şi cadrelor didactice în instituţii;  conectarea în instituțiile școlare și preșcolare a tuturor   sălilor de clasă la rețeaua  internet sau mărirea suprafeței de acces la conexiunea WI-FI; selectarea judicioasă a prestatorului pentru îmbunătățirea calității serviciilor de internet și a produselor adiționale acestuia…

Sesiunea finală, Perspective pentru anul 2020-2021, a fost axată pe discursul dnei L. Pădureac, prim-prorector pentru activitatea didactică, USARB. D-ei a insistat la păstrarea fructuoasă a relațiilor de  parteneriat între instituțiile preșcolare, școlare și USARB, astfel se va depăși mai ușor situația creată.

În final, organizatorii Tele-Forumului au mulțumit actorilor-participanți pentru implicare și cadrelor didactice pentru devotament.

Sursă: dits-balti.md

Last updated: septembrie 23, 2020 at 13:04 pm

Lasă un Răspuns